Hitta på Ekonomicentrum

Faciliteter och funktioner

Holger Crafoords Ekonomicentrum är hemvist för Ekonomihögskolans studenter, forskare och övrig personal. Utöver det dagliga arbetet med utbildning och forskning, arrangeras konferenser och seminarier, gästföreläsningar, mässor och arbetsmarknadsdagar på vårt campus.

Holger Crafoords Ekonomicentrum

Holger Crafoords Ekonomicentrum består av tre byggnader som benämns EC1, EC2 och EC3. Dessutom har vi lokaler i Alfa1 och Alfa2, två närliggande fastigheter. Det är dessa fastigheter och lokaler som utgör Ekonomihögskolans campus. Här har våra lärare och forskare sina kontor, men det finns även föreläsningssalar, bibilotek, café, datorsalar och läsplatser med mera.

När du befinner dig på Ekonomicentrum har du även tillgång till trådlöst nätverk när du har med din dator, surfplatta eller mobiltelefon. Du kan skriva ut i datorsalarna, köpa kompendier i campusshopen och låna kursböcker i biblioteket.

Senast uppdaterad: 2019-01-23