Hitta på Ekonomicentrum

Faciliteter och funktioner

Holger Crafoords Ekonomicentrum är hemvist för Ekonomihögskolans studenter, forskare och övrig personal. Utöver det dagliga arbetet med utbildning och forskning, arrangeras konferenser och seminarier, gästföreläsningar, mässor och arbetsmarknadsdagar på vårt campus.

Holger Crafoords Ekonomicentrum består av tre byggnader som benämns EC1, EC2 och EC3. Dessutom har vi lokaler i Alfa1, Alfa2 och Alfa3, två närliggande fastigheter. Det är dessa fastigheter och lokaler som utgör Ekonomihögskolans campus. Här har våra lärare och forskare sina kontor, men det finns även föreläsningssalar, bibilotek, café, datorsalar och läsplatser med mera.

När du befinner dig på Ekonomicentrum har du även tillgång till trådlöst nätverk när du har med din dator, surfplatta eller mobiltelefon. Du kan skriva ut i datorsalarna, köpa kompendier i campusshopen och låna kursböcker i biblioteket.

LUSEM Learning Hub – en ny modern studiemiljö!

LUSEM Learning Hub är en modern studiemiljö med 160 studieplatser (både individuella samt grupprum) i Alfahuset. Ytterligare 200 studieplatser blir tillgängliga innan sommaren 2019. 

Mer information om LUSEM Learning Hub

Senast uppdaterad: 2019-02-28