Hjälp och stöd under studierna

Underlättar din tid som student

Vid Lunds universitet och på Ekonomihögskolan finns ett antal verksamheter som är till för att underlätta för dig som studerar i Lund.

Det finns hjälp att få om du t ex är osäker på din studieteknik, om du vill planera och veta mer om dina karriärmöjligheter eller om du blir sjuk. Här hittar du information om hur vi kan stötta och hjälpa dig på olika sätt under din studietid.

 

Academic Skills Services

Academic Skills Services (ASKS) är en resurs för dig som läser och skriver akademiska texter på engelska. Här kan du boka in samtal på grupp- eller individnivå, gå förbi under drop-in tiderna eller besöka ASKS populära workshops. Tips och råd om akademiskt skrivande finner du på The Teaching and Learning Platform.

Läs mer om Academic Skills Services på vår engelska webbplats

Biblioteket

Behöver du hitta litteratur till din kurs eller till din uppsats? Undrar du hur man söker i en specifik databas eller hur man söker vetenskapliga artiklar? Tycker du att det är krångligt med referenser? Har du lässvårigheter och behöver anpassad litteratur? Ekonomihögskolans bibliotek är en resurs för dig som student.

Läs mer om biblioteket

Internationella avdelningen

Som student på Ekonomihögskolan har du chansen att söka dig ut i världen under din studietid. Många av våra studenter väljer att åka på utbyte, men det finns också möjligheter till sommarkurser, double degrees, minor field studies och exklusiva mobilitetsprogram. Vår internationella avdelning är din kontaktperson före, under och efter dina internationella studier.

Kontakta vår internationella avdelning

Karriärcenter

Ekonomihögskolans karriärcenter vänder sig till dig som är student på Ekonomihögskolan och som är nyfiken på hur det är i arbetslivet, som vill diskutera karriärval, hitta de intressanta jobben eller få hjälp med CV och personligt brev bland annat. Karriärcenter är din kontakt med arbetslivet under din studietid.  

Läs mer om Karriärcenter

Pedagogiskt stöd

Om du har en funktionsnedsättning som till exempel ADHD, autism eller dyslexi, en synnedsättning eller annan funktionsvariation, kan du ha rätt till pedagogiskt stöd. Pedagogiskt stöd kan innebära exempelvis stöd vid tentamen, anteckningsstöd, inläst kurslitteratur, förlängd tid vid inlämningar, stöd av mentor eller att få skriva tentamen på dator.

För att ha rätt till stödåtgärder måste du göra en ansökan hos avdelningen för pedagogiskt stöd. Efter det att ansökan är gjord kallas du till ett möte med Ekonomihögskolans samordnare för pedagogiskt stöd. I mötet pratar ni kring vad du behöver hjälp med och vilka åtgärder som skulle passa dig. Du kommer också informeras om vad du själv måste göra – som att ta kontakt med studievägledaren på din institution osv.

Några av de stödågärder som kan ges är:

Mentor
En mer erfaren student hjälper till med att planera och strukturera upp studierna. Tiden tillsammans med mentorn brukar vara ungefär två timmar i veckan. Mentorn och du planerar denna tid tillsammans.

Tentamen i mindre grupp och förlängd skrivningstid
Istället för att sitta med ett hundratal andra studenter i stor sal skriver du i stället tentamen i mindre grupp och med längre skrivtid. I vissa fall kan tentamen få skrivas på dator. Här är det ditt eget ansvar att meddela din studievägledare i god tid innan tentan att du vill skriva i mindre grupp, detta eftersom sal och tentavakt ska bokas.

Anteckningshjälp
Du får ta del av en kurskamrats anteckningar. Du hittar själv en studiekamrat som läser samma kurs som du (någon som har noggranna anteckningar) och gör ett avtal er emellan tillsammans med din samordnare.

Talböcker
Om du ofta gör läsmissar, läser långsamt eller har problem med att koncentrera dig när du läser, kan du ha stor hjälp av att lyssna på din kurslitteratur. Ditt bibliotek hjälper dig med detta.

Läs mer om vad Ekonomihögskolans bibliotek kan hjälpa till med

Visa mer 
Visa mindre 

Studentkåren Lundaekonomerna

Studentkåren Lundaekonomerna värnar om att din studietid ska bli som bra som möjligt. Kåren är studenternas röst, och en viktig samarbetspartner för skolan. På sidorna #WeCare har de samlat information om vart du kan vända dig om du mår dåligt.

Läs mer om initiativet #WeCare på Lundaekonomernas hemsida

Studiestugan

Studiementorerna är duktiga studenter som har pluggat ett tag och som gärna delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter till dig som är ny student eller som har kört fast lite i pluggandet. Oavsett vilket ämne du läser, kan du få hjälp i dina studier. Ekonomihögskolans alla ämnesområden är representerade av våra studiementorer – träffa dem i Studiestugan på tisdagar och torsdagar!

Läs mer om Studiestugan

Studievägledarna

Ekonomihögskolans studievägledare ger råd om studier inom våra ämnesområden. Vill du ha specifik information om särskilda kurser inom ett visst ämne, bör du vända dig till studievägledningen på berörd institution.

Andra frågor kan gälla vägledning i ditt studieval, behörighetskrav, ansökan, studieuppehåll och tillgodoräknande. Du kan också vända dig till studievägledarna när det uppkommit problem med studierna.

Kontakta en studievägledare

Rättigheter och skyldigheter för dig som student

Studenträttigheter kan handla om studentinflytande, studenternas arbetsmiljö, genomförande av prov och examensarbeten och mycket annat. Dina rättigheter och skyldigheter som student gentemot universitetet och din institution regleras i beslut av universitetet och i lagar och förordningar.

Läs mer om dina rättigheter och skyldigheter på lu.se

Service och stöd vid Lunds universitet

Du som är student vid Lunds universitet har tillgång till många olika sorters service och rådgivning för att din studietid ska bli så bra som möjligt.

Service och stöd vid Lunds universitet

Senast uppdaterad: 2019-07-02