lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Inför terminsstart

Ny som student på Ekonomihögskolan? Välkommen! 

Introduktionsmöte och registrering

Registrering sker ofta i samband med introduktionsmötet och uppropet om du har blivit antagen till en utbildning. För vissa kurser kan det också ske via studentportalen. 

Är du antagen till ett program så har vi följande informationssidor:

Instruktioner för Ekonomie kandidatprogrammet

Instruktioner för International Business

Instruktioner för Systemvetenskapliga kandidatprogrammet

Instruktioner för masterprogrammen

Alla antagna ska få information om plats och tid för introduktionsmöte från respektive institution ungefär en vecka innan utbildningen startar. Har du inte fått en kallelse trots att du är antagen, kontakta din studievägledare eller programkoordinator.

Våra studievägledare

Våra masterprogramkoordinatorer

Du måste vara registrerad för att ha rätt till studiestöd från CSN.

Du som är reserv

Som reserv ska du inte gå till introduktionsmötet utan att ha blivit kallad. Om du har fått en plats hör institutionen av sig till dig. Vi kallar reserver i turordning. 

Novischvecka för nya studenter

Missa heller inte att Lundaekonomerna håller i en välkomstvecka med sociala aktiviteter för alla nya studenter på grundnivå – svenska såväl som internationella. Läs mer på Lundaekonomernas hemsida:

The Novice Committee