Praktisk studieinformation

Som student finns det många praktiska detaljer att hålla koll på. Här har vi samlat information som gäller dig som student på Ekonomihögskolan.

Oavsett om du studerar kurser, program på grundnivå eller ett magister- eller masterprogram hittar du här praktisk information som gäller gemensamt för alla institutioner inom Ekonomihögskolan:

Det finns också väldigt bra studentinformation att läsa om på Lunds universitets gemensamma webbsidor för studenter:

Nuvarande student - för dig som studerar vid Lunds universitet

Studievägledning

Ekonomihögskolans studievägledare ger råd om studier inom våra ämnesområden. Vill du ha specifik information om särskilda kurser inom ett visst ämne, bör du vända dig till studievägledningen på berörd institution.

Andra frågor kan gälla vägledning i ditt studieval, behörighetskrav, ansökan, studieuppehåll och tillgodoräknande. Du kan också vända dig till studievägledarna när det uppkommit problem med studierna.

Kontakta din studievägledare

Senast uppdaterad: 2019-05-09