Registrering

För att kunna delta i undervisning och examination behöver du vara registrerad på en kurs. Registrering är också en förutsättning för att få studiemedel från CSN. Varje kväll sker en automatisk överföring med registrerade studenter från Ladok till CSN, vilket utgör underlag för din utbetalning.

Endast de studenter som är antagna till en kurs kan bli registrerade. Registrering gör institutionen och sker i samband med terminsstart. Tänk på att du i vissa fall måste tacka ja till din plats på program/kurs ytterlilgare en gång antingen i sal eller på elektronisk väg. Vid eventuella problem med din registrering kontakta utbildningsadministratören på den institution som din utbildning tillhör.

I samband med kursstart får du information från din institution om hur just du kan registrera dig.

Senast uppdaterad: 2019-01-23