Studieuppehåll och studieavbrott

För dig som är antagen och registrerad på program

Studieuppehåll

Du kan ansöka om studieuppehåll för en eller två terminer i taget. Det finns ingen formell tidsgräns för hur länge du kan ha studieuppehåll, men du bör tänka på att kurser och program kan ändra innehåll och struktur under tiden du har studieuppehåll.

Studieuppehåll medges ej under första terminen på programmet.

Du måste ansöka om studieuppehåll senast 15 juni inför höstterminen alternativt 15 december inför vårterminen.

Om du avbryter studierna på programmet utan att ha anmält studieuppehåll, har du endast möjlighet att återkomma till studierna på programmet under förutsättning att det då finns ledig utbildningsplats tillgänglig.

Civilekonomprogrammet och Systemvetenskapliga kandidatprogrammet följer en fast struktur för programmens upplägg och det är därför svårt att ta studieuppehåll endast en termin i taget. Lättast är om du tar studieuppehåll för ett år och därmed kommer i fas med programmets struktur.

Studieuppehåll till Civilekonomprogrammet och Systemvetenskapliga kandidatprogrammet anmäls via blanketten nedan:

Studieuppehåll systemvetenskap och civilekonomprogram (PDF)

Studieuppehåll till Ekonomie kandidatprogrammet anmäls via blanketten nedan:

Studieuppehåll ekonomie kandidatprogram (PDF) 

Anmälan för att återuppta studierna

Ekonomie kandidatprogrammet
För att återkomma till studierna på Ekonomie kandidatprogrammet ska du anmäla dig till kurser för nästkommande termin på antagning.se senast 15 april för höstterminen och senast 15 oktober för vårterminen.

Civilekonomprogrammet och Systemvetenskapliga kandidatprogrammet
För att kunna återgå till studierna på Civilekonomprogrammet eller Systemvetenskapliga kandidatprogrammet måste du anmäla dig senast den 1 oktober respektive 1 april terminen innan studierna ska återupptas. Anmälan görs direkt till respektive programkoordinator.

Studieavbrott

Om du vill avbryta dina studier på programmet helt och hållet ska du anmäla studieavbrott.

Anmälan om studieavbrott (PDF)

Senast uppdaterad: 2019-01-23