lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Tillgodoräknande

Har du läst kurser vid andra lärosäten som motsvarar någon eller några av delkurserna på grundkurs (1-30 hp) eller delkurser inom fördjupningskurs (31-90 hp) kan du ansöka om att få tillgodoräkna dig dessa.

Notera att du måste ha sökt, blivit antagen samt registrerat dig på kursen innan du har möjlighet att tillgodoräkna dina tidigare jämförbara studier.

Tänk på detta om du vill tillgodoräkna dig en kurs: 

  • Vi tillgodoräknar inte kurser som omfattar färre poäng än den av våra kurser som tillgodoräknandet gäller och vi tillåter inte heller att man kompletterar med inlämningsuppgifter eller liknande för att komma upp i denna poängsumma.
  • Tänk på att tillgodoräknande av poäng kan påverka din rätt till studiemedel från CSN.
  • För betyg vid tillgodoräknande, kontakta respektive institution.
  • Ansökan om tillgodoräknande görs på särskild blankett. I din ansökan, ska du motivera varför tillgodoräknandet ska beviljas med hänvisning till kursmål i båda kurserna.

Till ansökan ska bifogas:

  • Ladok-utdrag (eller motsvarande) där det framgår vilka kurser du vill tillgodoräkna dig samt poängantal för dessa.
  • Kursplaner och litteraturlistor över dina tidigare jämförbara  kurser som du vill tillgodoräkna.

Kontakta din institution/studievägledare

  • För ytterligare information om hur du går tillväga med tillgodoräknande av delkurser och hela kurser.
  • För blankett om tillgodoräknande av tidigare studier