Minor Field Studies

När du närmar dig slutet av dina studier och vill fördjupa dina kunskaper om globala utvecklingsfrågor kan du delta i Minor Field Studies (MFS) och göra en mindre fältstudie i ett utvecklingsland.

Barn i Bolivia. Fotograf: SNV Bolivia/Sida
Barn i Bolivia. Fotograf: SNV Bolivia/Sida

Genom ett MFS-stipendium kan du på plats i ett utvecklingsland samla material till din uppsats på kandidat-, magister- eller masternivå. I minst åtta veckor kan du studera frågor som har betydelse för den ekonomiska, sociala, politiska eller kunskapsmässiga utvecklingen i det land du åker till. 

MFS-stipendiet, som finansieras av SIDA, är en god förberedelse för dig som vill arbeta i globala sammanhang och organisationer. Det är dessutom en möjlighet att få erfarenhet och förståelse för de utmaningar som kan finnas i utvecklingsländer. 

Som MFS-student får du ett stipendium på 27 000 kronor för att täcka en del av kostnaderna under utlandsvistelsen.

Vem kan söka MFS-stipendium?

För att kunna söka MFS-stipendium genom Lunds universitet ska du:

  • Studera på kandidat/magister/mastersnivå, och använda din MFS till att samla material till kandidat- eller magister/masteruppsats (eller examensarbete) under minst 8 veckor.
  • Ha tagit minst 150 poäng vid avresa och inte ha påbörjat forskarutbildning. För programstudenter som, enligt läroplan, skriver uppsats/examensarbete termin 5 gäller minst 120 poäng vid utresa.
  • Ha goda kunskaper i engelska och svenska. Om värdlandets språk är franska, spanska eller portugisiska ska du ha studerat språket minst som C-språk på gymnasienivå eller ha motsvarande kunskaper.
  • Vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd (PUT) i Sverige. I det senare fallet får studien inte genomföras i det före detta hemlandet. (OBS! EU-medborgares permanenta uppehållsrätt är inte att likställa med PUT). Studenter från övriga Norden som inte är svenska medborgare kan få dispens, du skall då vara folkbokförd i Sverige sedan minst ett år vid tidpunkten för beviljandet. Om du har dubbelt medborgarskap får studien inte utföras i det ”andra” hemlandet.
  • Inte tidigare ha fått ett SIDA- stipendium för liknande studie eller tjänst i fält. Annan erfarenhet, som studier eller vistelse i utvecklingsland är inget hinder. Ett aktivt internationellt intresse ses som en merit.
  • Vara registrerad student vid Lunds universitet under tiden studien pågår

När och hur kan jag söka?

Du har möjlighet att ansöka under ett flertal ansökningsperioder för fältstudier. Sökande som vill beviljas stipendium kan räkna med att komma iväg tidigast ca två månader efter sista ansökningsdag.

Det är viktigt att du i god tid tänker igenom vilken slags fältstudie du skulle vilja genomföra och att du i samråd med din institution utvecklar ett genomförbart projekt.

Från och med 2017 års ansökningsomgång hanteras MFS centralt vid de svenska lärosätena. Detta innebär att utlysning av MFS inom Lunds universitet görs för hela universitetet, och koordineras av sektionen Externa relationer.

Läs mer om ansökningsprocessen på lu.se

Fråga oss!

Våra institutioner erbjuder möjlighet till MFS-studier inom ramen för ditt uppsatsarbete. Välkommen att kontakta oss om du har några frågor!


Ekonomisk-historiska institutionen
Tobias Axelsson

tobias.axelsson@ekh.lu.se
Telefon: 046-222 46 31


Företagsekonomiska institutionen
Hans Knutsson

hans.knutsson@fek.lu.se
Telefon: 046-222 41 72


Institutionen för handelsrätt
Anneli Carlsson

anneli.carlsson@har.lu.se
Telefon: 046-222 42 52


Institutionen för informatik
Björn Svensson

bjorn.svensson@ics.lu.se


Nationalekonomiska institutionen
Joakim Gullstrand

joakim.gullstrand@nek.lu.se


Statistiska institutionen
Björn Holmquist

bjorn.holmquist@stat.lu.se
Telefon: 046-222 89 26

Senast uppdaterad: 2019-01-23