lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Principen om att sätta pris med hjälp av utbud och efterfrågan är inte alltid eftersträvansvärd. Ett exempel är när det handlar om mänskliga organ. Men hur ska vi fördela organen istället? På Ekonomihögskolan vid Lunds universitet forskar Tommy Andersson [...]

Seminarium

Bli bäst på test!

25 januari 2017 kl. 16.15-19.00

Disputation

Disputation i informatik

27 januari 2017 kl. 09.30-11.30

Disputation

Disputation i nationalekonomi

27 januari 2017 kl. 14.15-16.00