lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Om Ekonomihögskolan

Snabba förändringar, ständig utveckling och globalt perspektiv. Det är under dessa förutsättningar och i denna miljö som dagens utbildning och forskning bedrivs. Det är spännande och utmanande, men det ställer också krav.

Vid Ekonomihögskolan i Lund antar vi utmaningen. Vi eftersträvar att skapa goda cirklar så att forskning och utbildning, samhällskontakter och vidareutbildning hänger ihop och samverkar. En av våra viktigaste tillgångar är duktiga och motiverade studenter. De har också lyckats väl i sina fortsatta karriärer och bidragit till att skapa ett gott rykte för Ekonomihögskolan i Lund.

Vi har cirka 4 000 helårsstudenter och 300 forskare, lärare och övrig personal som studerar och arbetar vid Ekonomihögskolan i Lund. Vår hemvist är Holger Crafoords Ekonomicentrum, ett campus där det sjuder av aktivitet. Förutom utbildning i moderna lokaler arrangeras här allt från forskningskonferenser och seminarier till studentaktiviteter av allehanda slag. Fina studentdatorsalar och Ekonomihögskolans bibliotek bidrar också till en utvecklande miljö.

Ekonomihögskolans legitimitet bygger alltså på aktiv kunskapsutveckling, relevans och skicklighet i utbildning och forskning samt hur våra studenter senare i sina yrkesroller bidrar till utvecklingen av näringsliv och samhälle.

Förutsättningarna är goda och vi ska fortsätta att kombinera akademisk tradition och bredd inom Lunds universitet med förnyelse och nära kontakter i näringsliv och förvaltning för att både inom forskning och utbildning verka på hög internationell nivå.

Välkommen till Ekonomihögskolan i Lund!