lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Lund Brand Management Group

Lund Brand Management Group (LBMG) är en forskningsgrupp på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Syftet med vår forskning är att utveckla förståelsen för hur man bygger finansiellt värdefulla varumärken, genom att förstå värdena i såväl det interna (interna organisationsvärden) som det externa (externa kundvärden) varumärkesbygget samt balansen mellan de två senare.

Inom Lund Brand Management Group (LBMG) är vi särskilt intresserade av:

 • Varumärkesorientering och marknadsorientering
 • Sambanden mellan det interna/externa varumärkesarbetet och finansiellt resultat
 • Ledarskap i organisationer med starka varumärken
 • Varumärkesstrategi och corporate branding
 • Varumärkeskapital

All vår forskning genomsyras av en ambition att vara praktisk relevant och användbar, vilket tydliggörs i den mission vi formulerat:

At the Lund Brand Management Group we develop useful tools and theories for application in the practice of managing brands and in the academic field of strategic management, all applied from a management perspective. 

Gruppen bildades formellt under 2010 av Mats Urde, Johan Anselmsson, Niklas Bondesson, samt Christian Koch och Kaj-Dac Tam.


Aktuellt

Maj 2017

 • Docent Johan Anselmsson höll under Lund University Sustainability Week en föreläsning om Hållbarhet och varumärken, som nu går att se via Lunds universitets Youtube-kanal.
   
 • Lund Brand Management Group 2017
  Current challenges of brand management
  Date and time: 18th of May, 2017 at 13.00-16.30
  Venue: EC-1 Crafoord aula, Lund University School of Economics and Management Lund, Tycho Brahes väg 1, Lund.

  Increased globalisation, political uncertainty and digitalization has increased the challenges related to brand management. To manage and work with brands and people under these conditions is a key challenge for today’s businesses and organisations. The LBMG seminar bridges theory and practice and will give you the opportunity to meet and listen to executives and academics sharing their latest insights and experience on brand management.

  For more information on the seminar, see the LUSEM calendar.

September 2016

 • Johan Anselmsson och Frans Melin i Personalvård lönar sig i längden syns i en mängd media t ex SVT nyheter, läs även Ekonomihögskolans nyhet.
   
 • Kaj-Dac Tam diskuterar hur viktigt det är att konkretisera organisationers värdeord i samband med varumärkesarbetet i artikeln "Glöm aldrig personalen när du bygger varumärket". Läs mer på Bonniers Management 360°.
   
 • Frans Melin intervjuades angående varumärkesutveckling i politiskt styrda organisationer i Ping. 
   

Fler aktiviteter hittar du i vårt nyhetsarkiv

Flera varumärkesforskare vid Lund Brand Management Group har bidragit till den nyligen publicerade boken Brand Theories (vars redaktörer är Veronika Tarnovskaya och Jon Bertilsson).

Boken behandlar varumärkesarbete från tre olika perspektiv: ett varumärkeshanteringsperspektiv, ett konsumentperspektiv och ett kritiskt perspektiv.