lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Ekonomie kandidatprogrammet

Det nya Ekonomprogrammet

Ekonomie kandidatprogrammet är ett flexibelt program. Genom den starka forskningstraditionen kan Ekonomihögskolan erbjuda kurser som ger djup och komplex kunskap om ämnet, parallellt med en verklighetsnära koppling mellan teori och praktik. Det här är programmet för dig som vill ha karriärmöjligheter efter examen!

Studier

Hur styrs ett börsbolag? Vad är företags sociala ansvar? På vilket sätt påverkas människor av reklam? Vilken är kopplingen mellan en turbulent världsekonomi och bolagets årsrapport? Hur hittar den unga entreprenören finansiering till sitt nystartade företag? Detta är exempel på frågor som ekonomer hanterar dagligen. 

Programstruktur

Studierna inleds med en termin företagsekonomi och en termin nationalekonomi som ger en bred kunskapsgrund inom ekonomiområdet. Under denna tid får du möjlighet att känna efter vilket ämne som passar dig bäst och som du senare väljer som ditt huvudområde.

Utöver företagsekonomi och nationalekonomi läser du även statistik och handelsrätt – viktiga ämnen som varje ekonom måste ha med sig i bagaget.

Ekonomihögskolan erbjuder många inriktningar som du kan dra nytta av för att fördjupa dig inom valt huvudområde och få en ämneskombination som är både konkurrenskraftig och personligt utvecklande.

Läs mer om programstrukturen

Valfri termin - studier eller internship (praktik)

Programmet innehåller en valfri termin där du läser valfria kurser efter dina egna önskemål. Du kan kombinera dina ekonomistudier med andra ämnen vid universitetet, men du kan också studera vid ett universitet utomlands och inkludera dessa studier i din examen. Ekonomihögskolan har utbytesavtal med högt rankande universitet över hela världen och för alla lundaekonomer är utlandsstudierna vid våra partneruniversitet avgiftsfria.

Läs mer om Ekonomihögskolans utbytesprogram

Du har också möjlighet att förlägga del av din valfria termin på praktik, i Sverige eller utomlands. Ett internship innebär att du utför praktik på ett företag och får använda dina nya kunskaper från din utbildning i en professionell miljö.

Läs mer om möjligheten att göra ett internship

Honours track

De mest studiebegåvade och motiverade studenterna kommer att erbjudas plats på programmets s.k. honours track vilket är en unik möjlighet för dig som vill fördjupa dina kunskaper ytterligare.

Programmets honours track löper under termin tre och fyra parallellt med övriga studier, och innebär kvalificerade fördjupningsstudier utöver ordinarie studier. Totalt omfattar Ekonomihögskolans honours track 20 hp. Dessa räknas inte in i din ekonomie kandidatexamen utan läggs ovanpå programmets 180 hp.

Läs mer om honours track

Arbetsmarknad och karriär

Som ekonom finns det många olika områden du kan jobba inom beroende på din profil – den inriktning du läst, dina intressen, kunskaper och erfarenheter. Med en ekonomie kandidatexamen har du en bred arbetsmarknad framför dig – du kan arbeta med marknadsföring, redovisning, kapitalplacering, utredningsarbete inom såväl offentlig som privat sektor, personalutveckling, rekrytering och organisationsfrågor för att nämna några exempel.

Här hittar du mer information om arbetsmarknad och karriär

Snabbfakta

Omfattning:
180 högskolepoäng / 3 år heltid

Examen:
Ekonomie kandidatexamen
BSc in Business and Economics

Huvudområde:
Välj mellan företagsekonomi eller nationalekonomi som huvudområde.

Anmälan:
Sista ansökningsdag är den 15 april inför höstterminen och den 15 oktober inför vårterminen. Ansökan öppnar i mitten av mars för programstart hösten 2015. 

Utbildningsplan:
Ladda ner utbildningsplan (PDF)