lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Sök till Ekonomihögskolan

Anmälan och antagning till Lunds universitet

Det finns mycket att tänka på när du ska söka till universitetet. Förutom att du ska välja vad du vill läsa, så måste du känna till vad som krävs för att komma in på utbildningen, sista anmälningsdatum, när du ska svara på ditt antagningsbesked och mycket mer.

Viktiga datum

Du kan som regel ansöka till utbildningar på grundnivå två gånger om året. Sista anmälningsdatum är 15 april för ansökan till höstterminen och 15 oktober för ansökan till vårterminen. Ansökningsperioden börjar ca 1 månad innan sista ansökningsdagen. Tänk på att det inte är alla utbildningar som är öppna för anmälan två gånger om året. Planera i god tid!

BSc International Business är ett nytt, internationellt kandidatprogram som startar hösten 2017. Sista anmälningsdag är 15 april.

Ekonomie kandidatprogrammet har programstart både på hösten och på våren. 

Systemvetenskapliga kandidatprogrammet har sista anmälningsdatum 15 april (med programstart varje höst).

Sista anmälningsdatum för magister- och masterprogram är den 15 januari. Ansökningsperioden till dessa program är längre och startar redan i mitten av oktober.

Här hittar du vilka fristående kurser du kan söka inom våra ämnesområden handelsrätt, företags- och nationalekonomi, statistik, informatik och ekonomisk historia. Kursutbudet kan variera termin för termin. 

Din anmälan

Du anmäler dig till kurser och program på antagning.se. Söker du till ett magister- eller masterprogram kan du även söka via den engelska motsvarigheten universityadmissions.se

Sen anmälan

Vissa kurser är öppna för anmälan även efter sista anmälningsdag. Då kan du göra en så kallad sen anmälan. Du kommer dock att rangordnas efter de som sökt i tid, även om du har bättre betyg.

Läs mer om sen anmälan och efteranmälan på lu.se