Instruktioner inför programstart

ekonomie kandidatprogrammet hösten 2021

Välkommen till Lund!

Du har blivit antagen till ett av Sveriges populäraste ekonomiprogram, Ekonomie kandidatprogrammet i Lund. Vi vill härmed gratulera dig till din plats och ser fram emot att träffa dig på Ekonomihögskolan i höst!

Här kommer instruktioner om viktiga steg inför programstart.

Obligatorisk registrering på programmet

16 juli: Antagningsbesked med svarskrav

När det första urvalet är klart får du ett mejl där du ombes gå in på Mina sidor på antagning.se och läsa ditt antagningsbesked. Om du blivit antagen eller reservplacerad måste du svara , dvs tacka ja, för att behålla din plats. Observera att du inte har så lång tid på dig att svara. Deadline för svar hittar du i ditt antagningsbesked. 

Läs mer om antagningsbesked med svarskrav på antagning.se

19–26 augusti: Obligatorisk registering i Studentportalen

För att bli registrerad på programmet måste du även registrera dig på kursen FEKA90 i Studentportalen under perioden 19–26 augusti. Gör du inte detta går din plats på programmet vidare till en reserv!

Steg 1: Aktivera ditt studentkonto

För att kunna registrera dig i Studentportalen måste du ha ett studentkonto. Studentkontot skapas några vardagar efter att det andra antagningsbeskedet går ut (29 juli).

Instruktioner: Aktivera ditt studentkonto

Steg 2: Registrera dig på FEKA90

Du måste själv registrera dig på grundkursen i företagsekonomi (FEKA90) som du läser första terminen på programmet. I samband med att du registrerar dig på kursen, blir du automatiskt registrerad på programmet.

Vänd dig till oss om du har problem med registreringen, eller om det råder oklarheter angående dina uppgifter som visas.

Blir du antagen efter den 26 augusti får du hjälp att registrera dig på kursen FEKA90 (vilket gör att du är registrerad på programmet).

Läs mer om du du registrerar dig på din kurs

För dig som står som reserv

Står du som reserv?

Varje termin antas fler studenter än vad det finns platser, ett så kallat "överintag", eftersom vi vet att en del faktiskt inte tackar ja till sin plats. Beroende på hur många antagna som väljer att ta sin plats i bruk, så genomförs eventuell reservantagning. Vi kan alltså inte veta om det blir någon reservantagning för programmet före terminsstart.

Om det blir aktuellt med reservantagning och du kallas, kontaktar vi dig via telefon och/eller e-post. Du behöver inte anmäla dig eller göra något i förväg.

Vi är tacksamma om du tackar ja/nej till din reservplats på antagning.se så fort som möjligt.

Viktiga datum

30 augusti: Obligatorisk introduktion samt första föreläsningen

Kl. 13–14: Programchef Hans Knutsson och programkoordinator Pernilla Honoré ger dig viktig information kring dina studier. Du får även möjlighet att träffa dina klasskamrater i mindre grupper. 

Mötet kommer ske digitalt via Zoom, och länk distribueras via mejl samt programsidan i Canvas. Under introduktionen förväntar vi oss att du deltar med video och mikrofon.

Klockan 14–15: Första föreläsningen i grundkursen i företagsekonomi och företagsledning. Mer information om föreläsningen får du via mejl och programsidan i Canvas.

Ekonomie kandidatprogrammets sida i Canvas

Logga in med samma uppgifter som till ditt studentkonto.

Information om hur coronaviruset/covid-19 påverkar höstens terminsstart

Senast uppdaterad: Måndag 23 augusti 2021

Lunds universitet har beslutat att en stegvis och ordnad återgång till campusförlagd utbildning ska ske under hösten. Vid Ekonomihögskolan kommer höstterminen att inledas online, för att därefter gradvis övergå till utbildning utan restriktioner. Återgången sker med hänsyn till regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

De studenter som har studerat längst tid under restriktioner kommer att prioriteras, vilket betyder att vi inleder återgången till campusförlagd utbildning för våra kandidatprogram som nu påbörjar termin 3 och 4. Studierektor på respektive institution leder detta arbete och informerar program- och kursansvariga om vad som gäller för just ditt program och/eller dina kurser.

Under den här perioden kommer lärosalarna i EC1, EC2 och EC3 enbart vara tillgängliga för inbokad undervisning. Vi hänvisar till våra studiemiljöer i Alfa 1, samt till biblioteket och LUSEM Learning Hub i Alfa 5-6 när det gäller studieplatser.

Fortsätt följa restriktionerna – det här gäller på campus

  • Studera hemifrån så långt det är möjligt fram till och med den 30 oktober. 
  • Du förväntas komma till campus för att delta i föreläsningar, seminarier och examinationer, om du har fått information om att de hålls fysiskt.
  • Behöver du befinna dig på campus måste du även fortsättningsvis hålla avstånd till dem du möter. Om det är fullt, hitta en annan plats. 
  • Våra lokaler är stängda för allmänheten tills vidare. Studenter och anställda vid Lunds universitet kommer in i våra byggnader med LU-kort.
  • Studiemiljöer och datorsalar är tillgängliga för studenter vid Lunds universitet med avståndsanpassningar efter rådande situation. Respektera avgränsningarna och flytta inte runt bord och stolar!
  • Ekonomihögskolans bibliotek har fortsatt begränsade öppettider för universitetets studenter och anställda. Läs mer på bibliotekets hemsida.

På vår hemsida uppdaterar vi kontinuerligt om hur coronaviruset/covid-19 och rådande restriktioner påverkar undervisning och terminsstart vid Ekonomihögskolan.

Läs mer på: www.ehl.lu.se/corona

Övrig information

Kom i kontakt med nuvarande studenter

Det är speciellt att börja studera mitt i en pågående pandemi. Kontakta våra nuvarande studenter om du har frågor om hur det är att bo och studera i Lund under dessa tider.

Kontakta våra studenter


Kurslitteratur

Litteraturlista för FEKA90 (PDF)

Grundkursen i företagsekonomi inleds med extern redovisning och räkenskapsanalys. Kursansvarig meddelar att det är bra om du har tillgång till följande böcker till den 30 augusti:

  • Redovisning: från bokföring till analys. (senaste uppl.). Marton, J., Sandell, Niklas,. & Stockenstrand, Anna-Karin.  Studentlitteratur.
  • Redovisning: från bokföring till analys. Övningsbok med fullständiga lösningar. (senaste uppl.). Marton, J., Sandell, Niklas,. & Stockenstrand, Anna-Karin. Studentlitteratur. 

På lu.se finns information om hur du lånar eller köper kurslitteratur.

Låna eller köp kurslitteratur


Schema för första kursen

Preliminärt schema i TimeEdit – ändringar kan ske


Kom igång med dina studier

Här hittar du information om de vanligaste frågorna vi brukar få inför terminsstart:

Kontakta oss!

ekonkand@ehl.lu.se

Pernilla Honoré
Programkoordinator
Telefon: 046-222 02 86 

Katalin Orban 
Utbildningsadministratör
Telefon: 046-222 79 22

Gå med i vår Facebookgrupp!

Är du ny student i Lund? Välkommen att gå med i vår Facebookgrupp för att komma i kontakt med dina blivande studiekamrater eller för att ställa frågor till oss.

Gå med i Facebookgruppen Ekonomie kandidatprogrammet Lund HT21

Ny student i Lund?

Här kan du läsa mer om studentlivet, bostäder, ekonomi, service och stöd till dig som student, om dina studenträttigheter och vad det faktiskt innebär att vara ny som student vid Lunds universitet.

Läs och ladda ner utbildningskatalogen!

 

Senast uppdaterad: 2021-06-24