Instruktioner inför programstart

ekonomie kandidatprogrammet hösten 2020

Välkommen till Lund!

Du har blivit antagen till ett av Sveriges populäraste ekonomiprogram, Ekonomie kandidatprogrammet i Lund. Vi vill härmed gratulera dig till din plats och ser fram emot att träffa dig på Ekonomihögskolan i höst!

Här kommer instruktioner om viktiga steg inför programstart.

Tacka ja till din plats

9 juli: Antagningsbesked med svarskrav

När det första urvalet är klart får du ett mejl där du ombes gå in på Mina sidor på antagning.se och läsa ditt antagningsbesked. Om du blivit antagen eller reservplacerad måste du svara för att behålla din plats.

24 juli 2020: Sista svarsdag

Den 24 juli är sista dagen att tacka ja till din plats. Det gör du via antagning.se.

Står du som reserv?

Varje termin antas fler studenter än vad det finns platser, ett så kallat "överintag", eftersom vi vet att en del faktiskt inte tackar ja till sin plats. Beroende på hur många antagna som väljer att ta sin plats i bruk, så genomförs eventuell reservantagning. Vi kan alltså inte veta om det blir någon reservantagning för programmet före terminsstart.

Om det blir aktuellt med reservantagning och du kallas, kontaktar vi dig via telefon och/eller e-post. Du behöver inte anmäla dig eller göra något i förväg.

Vi är tacksamma om du tackar ja/nej till din reservplats på antagning.se så fort som möjligt.

Obligatorisk registrering på programmet

För att bli registrerad på programmet måste du även registrera dig på kursen FEKA90 i Studentportalen under perioden 20–27 augusti 2020. Gör du inte detta går din plats på programmet vidare till en reserv!

20–27 augusti 2020: Aktivera ditt studentkonto

För att kunna registrera dig i Studentportalen måste du ha ett studentkonto. Studentkontot skapas några vardagar efter att det andra antagningsbeskedet går ut (30 juli). 

När kontot är skapat får du mejl om hur studentkontot aktiveras till den e-postadress som du registrerade när du gjorde din ansökan till Lunds universitet.

Så här aktiverar du ditt studentkonto:

 1. Gå till http://passport.lu.se

 2. Välj ”Antagning.se” eller ”eduID.se” och logga in med samma uppgifter som du använde när du anmälde dig på Antagning.se. (Om du är skandinavisk student, men inte svensk medborgare, skriver du in ditt tillfälliga svenska personnummer som finns i antagningsbeskedet eller den e-postadress du registrerade som användarnamn.)

 3. I rutan ser du ditt användarnamn (exempelvis "ab1234cd-s". ) Skriv upp och spara innan du fortsätter!

 4. Läs igenom informationen och sätt kryss i rutan för att kunna gå vidare.

 5. Välj lösenord till ditt studentkonto enligt instruktionerna. Tänk på att lösenordet är personligt och ska förvaras på ett säkert sätt!

Du kommer nu till sidan som bekräftar att ditt studentkonto/användaridentitet har aktiverats.


20–27 augusti 2020: Registrera dig på FEKA90

Du måste själv registrera dig på grundkursen i företagsekonomi (FEKA90) som du läser första terminen på programmet. I samband med att du registrerar dig på kursen, blir du automatiskt registrerad på programmet.

Vänd dig till oss om du har problem med registreringen, eller om det råder oklarheter angående dina uppgifter som visas.

Blir du antagen efter den 27 augusti får du hjälp att registrera dig på kursen FEKA90 (vilket gör att du är registrerad på programmet).

Logga in på Studentportalen

27 augusti kl. 12–17: Virtuellt supportrum inför terminsstart 

Den 27 augusti 2020 kl. 12–17 anordnar Lunds universitet ett virtuellt supportrum där du kan ställa frågor och se till att du är väl förberedd inför höstens digitala moment. Där får du bland annat hjälp med frågor kring aktivering av studentkonto, nedladdning av Zoom-klient, tekniska frågor, studieteknik, särskilt pedagogiskt stöd och studievägledning.

Besök supportrummet i Zoom

Viktiga datum

31 augusti kl. 13–17: Obligatorisk introduktion samt första föreläsningen (online)

Kl. 13–14: Programchef Hans Knutsson och programkoordinator Pernilla Honoré ger dig viktig information kring dina studier. Du får även möjlighet att träffa dina klasskamrater i mindre grupper. 

Mötet kommer ske via Zoom, och länk distribueras via mejl samt programsidan i Canvas. Under introduktionen förväntar vi oss att du deltar med video och mikrofon.

Studentguide: Förbered dig inför ett Zoommöte

Klockan 15–17: Första föreläsningen (online) i grundkursen i företagsekonomi och företagsledning. Mer information om föreläsningen får du via mejl och programsidan i Canvas.

Ekonomie kandidatprogrammets sida i Canvas (logga in med samma uppgifter som till ditt studentkonto)

Tio veckor med hybridundervisning – tänk på följande

 • Undervisningen kommer att genomföras online de inledande tio veckorna, vilket motsvarar 15 hp.
 • Undervisningen kommer att bedrivas via livesända föreläsningar, livesända seminarier och inspelat material. Mycket av undervisningen kräver aktivt digitalt deltagande vilket bland annat innebär att studenter måste delta digitalt via fungerande mikrofoner och kameror.
 • Alla studenter måste säkerställa tillgång till stabil internetuppkoppling via dator på egen hand. Detta är ett absolut krav för att kunna delta i undervisningen under inledningen av terminen.
 • Ekonomihögskolan anser att deltagande utan mikrofon och/eller kamera ej kan bedömas utgöra aktivt deltagande. Studenter som ej deltar aktivt digitalt riskerar att ej få godkänt resultat på enskilda examinationsmoment.
 • Ekonomihögskolan använder lärplattformen Canvas, och studenter måste kunna säkerställa access till Canvas samt till Zoom.
 • Det kan förekomma enstaka kursmoment eller examinationer på plats i Ekonomihögskolans lokaler under denna period.

Övrig information

Trygg programstart – coronainformation från Ekonomihögskolan

Läs mer om hur Ekonomihögskolan tar sig an höstterminen


Kurslitteratur

Litteraturlista för FEKA90 (PDF)

Du behöver inte köpa eller låna kurslitteratur innan första föreläsningen. Under introduktionen får du information om hur du kan låna eller köpa kurslitteratur. 


Schema för första kursen

Preliminärt schema i TimeEdit – ändringar kan ske


Canvas – din lärplattform

Den viktigaste detaljinformationen som rör dina studier kommer du alltid att hitta på programsidan i Canvas. Canvas är den så kallade lärplattform vi använder på Lunds universitet. 

Ekonomie kandidatprogrammets sida i Canvas

Manualer för funktioner i Canvas

Kontakta oss!

ekonkand@ehl.lu.se

Pernilla Honoré
Programkoordinator
Telefon: 046-222 02 86 

Katalin Orban 
Utbildningsadministratör
Telefon: 046-222 79 22

Gå med i vår Facebookgrupp!

Är du ny student i Lund? Välkommen att gå med i vår Facebookgrupp för att komma i kontakt med dina blivande studiekamrater eller för att ställa frågor till oss. Vi kommer naturligtvis påminna dig om viktiga datum och happenings för att du ska få en bra start på din studietid i Lund. 

Gå med i Facebookgruppen Ekonomie kandidatprogrammet Lund HT20

Ny student i Lund?

Här kan du läsa mer om studentlivet, bostäder, ekonomi, service och stöd till dig som student, om dina studenträttigheter och vad det faktiskt innebär att vara ny som student vid Lunds universitet.

Senast uppdaterad: 2020-08-31