Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ekonomihögskolans historia

I de tidiga dagarna av Lunds universitet spelade Samuel von Pufendorf, en av de lärda tyskarna som utnämndes till professorer, en framstående roll i flera ämnen inklusive nationalekonomi. Trots utmaningar, etablerades en lärostol i ekonomi 1750. Under åren har ämnet utvecklats och vid Ekonomihögskolan bedrivs idag studier och forskning i ekonomisk historia, forskningspolitik, företagsekonomi, handelsrätt, informatik, nationalekonomi och statistik.

Gammalt etsning av Lunds domkyrka
Lunds domkyrka och Lilla torg 1782. Etsning efter en målning av Elias Martin.

De första Lundaekonomerna

När universitetet i Lund grundades hörde Samuel von Pufendorf till de lärda tyskar som kallades som professorer. Han utsågs till professor i natur- och folkrätt samt i praktisk filosofi men liksom de flesta av den tidens lärde spände hans gärning över vida fält, inklusive nationalekonomi.

I Lund inrättandes en lärostol i ämnet ekonomi år 1750. Tjänsten inrättades vid dåvarande filosofiska fakulteten och den första professuren innehades av Johan Henrik Burmester som inte gjorde någon större lycka på sin post.

Vid Carl Adolph Agardhs tillträde 1812 hade lärostolen utökats till "ekonomi och botanik". I Lunds universitets historik sägs att härigenom fick akademin en av sina mest framstående lärare genom tiderna. Professuren upphörde emellertid vid hans avgång 1835 och ekonomiämnet försvann från filosofiska fakulteten.

År 1833 tillkom istället en professur vid juridiska fakulteten i "Ekonomi och kameral lagfarenhet". Dess utan jämförelse mest lysande innehavare var Knut Wicksell, som verkade i Lund mellan 1901 och 1916. Han kom att bli världsberömd för bidrag till den moderna penningteorin som än i dag påverkar beslutsfattande världen över.

Johan Åkerman fick 1943 filosofiska fakultetens första professur med ämnes-beteckningen nationalekonomi och blev den som grundande Nationalekonomiska institutionen 1947 med egna lokaler vid Kyrkogatan.

I nära samarbete med omgivande företag påbörjades utbildning i företagsekonomi vid universitetet under 1950-talet. Ekonomutbildningen startade 1961 efter samarbete med Handelskammaren. Då antogs 100 studenter till en treårig utbildning med företagsekonomi som huvudämne. Samma år invigde kung Gustav VI Adolf den Ekonomiska fakulteten vid Lunds universitet. 1964 överfördes emellertid den ekonomiska fakulteten till den samhällsvetenskapliga fakulteten.

Detta var upptakten till en organisation som vuxit fram successivt och som idag omfattas av ekonomisk historia, forskningpolitik, företagsekonomi, handelsrätt, informatik, nationalekonomi och statistik.

Holger Crafoords Ekonomicentrum

Crafoordska stiftelsen möjliggjorde genom generösa donationer uppbyggnaden av Ekonomihögskolans campus – Holger Crafoords Ekonomicentrum. Byggnaden är uppkallad efter stiftelsens grundare, industrimannen Holger Crafoord (1908–1982).

Holger Crafoords Ekonomicentrum byggdes i tre etapper under perioden 1988–1998 och med donationen kunde ämnesdisciplinerna samlas under ett gemensamt tak. Det skulle emellertid dröja ändra fram till 2004 innan Ekonomihögskolan återigen utgjorde en egen ekonomisk fakultet inom Lunds universitet.


Källor:

De första lundaekonomerna, Mats Pettersson, Ekonomisk Debatt, nr 2, 1992

Nationalekonomin i Lund - en lång tradition, Ingemar Ståhl i Fyrtio år av ekonomer från Lund. Andreas Fondell (red) och Björn Larsson (red), Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, 2001

Gammalt brunt fotografi av en man med glasögon. Foto
Knut Wicksell var verksam som professor i ekonomi i Lund mellan 1901 och 1916.

Lunds universitet

Vid freden i Roskilde 1658 förlorade Danmark de sydliga landskapen Skåne, Blekinge och Halland till Sverige. Lunds universitet grundades 1666 som ett led i försvenskningen av Skånelandskapen. Det hade tidigare funnits ett studium generale (ungefär högskola) för blivande präster i Lund, grundat 1438 och i funktion in på 1500-talet.

Det nya universitet fick namnet Regia Academia Carolina – Kungliga Karolinska Akademin.

Universitetets egentliga uppsving kom under 1700-talet. Nya lärostolar inrättades och antalet studenter ökade. 1852 fick universitetet nya statuter som ersatte föråldrade bestämmelser och staten övertog det ekonomiska ansvaret. På 1880-talet började för första gången en liten skara kvinnliga studenter i Lund.

År 1900 fanns det bara 1 000 studenter i Lund, en liten elit som utbildades till högre statliga tjänster som präst, lärare, läkare och jurist. Lunds universitet har vuxit kraftigt under hela 1900-talet och är idag en av Skandinaviens största institution för forskning och utbildning.