Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Seminariearkiv Lunds skatteakademi

67. Internprissättning gentemot distributörer: Kan ett komplext område förenklas med schablonregler?

Föreläsare: Clemens Mader, Partner Ernst & Young AB, Martin Segerström, Associate Partner, Ernst & Young AB.

Datum: 23 oktober 2023

66. Offentlig skatterapportering och hållbarhet

Föreläsare: Axel Hilling, docent och universitetslektor, handelsrättsliga institutionen, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Datum: 23 maj 2023

65. Frågor från utredningen om den nya tilläggsskatten och ränteavdragsreglerna

Föreläsare:  Anders Bengtsson, kammarrättslagman och särskild utredare (utredningen om vissa internationella företagsskattefrågor), Peter Nilsson, professor, juridiska fakulteten Lunds universitet och director KPMG.

Datum: 12 mars 2023

64. Förhandsbesked i Skatterättsnämnden

Föreläsare: Christina Eng, ordförande på avdelningen för direkt skatt, Kristina Harmsen Hogendoorn, ordförande på avdelningen för indirekt skatt, Krister Rentrop, föredragande avdelningen för direkt skatt.

Datum: 14 februari 2023

63. Mellan bokstavstolkning och politisk lojalitet

Föreläsare: Mats Tjernberg, professor, juridiska fakulteten, Lunds universitet.

Datum: 9 januari 2023

62. Företagens uppgiftslämnande Post-BEPS

Föreläsare: Christina Hammarstrand, skattejurist och Director, Ernst & Young AB, Lena Weije, skattejurist och Head of Tax Getinge, Ernst & Young.

Datum: 10 november 2022

61. Skatteverket - en myndighet på förändringsresa

Föreläsare: Roger Persson Österman, professor Stockholm universitet.

Datum: 22 september 2022

60. Trender i EU-domstolens praxis inom direkt skatt 2021/22

Föreläsare: Cécile Brokelind, professor Lunds universitet.

Datum: 7 juni 2022

59. Mervärdesskatt

Föreläsare: Mariya Senyk, Postdoc Juridiska institutionen och Jerker Westerström, Director KPMG.

Datum: 1 februari 2022

58. Utomståenderegeln och samma eller likartad verksamhet

Föreläsare: Peter Nilsson, professor, juridiska fakulteten Lunds universitet och director KPMG.

Datum: 9 september 2021
 

57. Digitalt boksläpp: Att motverka skatteflykt

Föreläsare: Richard Croneberg, jur. dr i finansrätt, Juridiska fakulteten vid Lunds universitet.

Datum: 16 juni 2021

56. En inblick i Skatteverkets internationella samarbete Post BEPS

Föreläsare: Petra Jacobsen, Henrik Spirén och Jesper Persson, samtliga Skatteverket.

Datum: 10 maj 2021

55. EU-domstolen och de svenska ränteavdragsbegränsningsreglerna.

Föreläsare: Magnus Larsén, Skeppsbron Skatt, Professor Cécile Brokelind, Lunds Universitet, och Coen Deij, Deloitte.

Datum: 17 mars 2021

54. Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp - förändrade regler för tillfälligt arbete i Sverige.

Föreläsare: Britt-Marie Hallberg Eriksson, Skatteverket, Christian Johansson, KPMG och Vladimir Marica, KPMG.

Datum: 23 februari 2021

53. En ny skattereform?

Föreläsare: Klas Eklund, Senior Economist, Mannheimer Swartling Advokatbyrå

Datum: 26 november 2020

52. Det civilrättsliga i svensk inkomstskatterätt

Föreläsare: Patrik Emblad, jur. dr i finansrätt, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Datum: 15 oktober 2020

51. Rättsäker bevisprövning i skattemål

Föreläsare: Caroline Nordklint, jur. dr i finansrätt, Stockholms universitet

Datum: 6 maj 2020

50. Svensk företagsbeskattning och EU-rätten

Föreläsare: Professor Mattias Dahlberg, Uppsala Universitet

Datum: 3 mars 2020

49. Skadeståndsansvar vid skatterådgivning

Föreläsare: Docent Martin Sunnqvist och docent Eva Lindell-Frantz, båda Juridiska fakulteten i Lund

Datum: 29 januari 2020

48. Räntebegreppet och de nya ränteavdragsreglerna

Föreläsare: Claes Norberg, professor och ansvarig för redovisningsfrågor hos Svenskt Näringsliv

Datum: 21 november 2019

47. Framtidens skatter sett i ljuset av 2019 års budgetproposition

Föreläsare: Leif Jacobsson, statssekreterare hos Magdalena Andersson

Datum: 7 oktober 2019

46. Skatteflyktslagen i ljuset av skatteflyktsdirektivetes allmänna regel mot missbruk

Föreläsare: Richard Croneberg, doktorand i finansrätt

Datum: 10 september 2019

45. Ökad kvalitet i skatteprocessen

Föreläsare: Chefsrådman Peter Kristiansson, Förvaltningsrätten i Malmö, Advokat Sven-Åke Bergqvist, Mannheimer & Swartling och Enhetschef Eva Mårtensson Skatteverket

Datum: 9 maj 2019

44. Förhandsbesked från Skatterättsnämnden -idag och imorgon

Föreläsare:Skatterättsnämndens ordförande Christina Eng och skattejuristen Ingrid Melbi, tidigare PWC.

Datum: 27 mars 2019

43. Informationsskyldighet för skatterådgivare

Föreläsare: Börje Leidhammar, David Kleist, Christina Hammarstrand och Håkan Behmer

Datum: 17 januari 2019

42. Framtidens skatteförvaltning - hur tar vi vara på digitaliseringens möjligheter?

Föreläsare: Katrin Westling Palm, Skatteverkets generaldirektör

Dartum: 20 november 2018

41. Tax Cuts and Jobs Act 2017

Föreläsare: Torsten Flensby, skattejurist och medlem av New Yorks advokatsamfund, och som tidigare bl.a. har arbetat på OECD och Nordiska ministerrådet

Dartum: 16 oktober 2018

40. Ett systematiskt korrekt och förenklat skattesystem för småföretagare -motsats eller möjlighet?

Föreläsare: Peter Nilsson, professor i skatterätt vid Lunds universitet och skattekonsult KPMG, Urban Rydin jur. dr och Ingvar Håkansson, Lantbrukarnas Riksförbund

Datum: 18 september 2018

39. Reconsidering the International Tax Regime: A Multilateral Solution

Föreläsare: Reuven S. Avi-Yonah, Irwin I. Cohen Professor of Law, Michigan Law, University of Michigan, USA.

Datum: 15 juni 2018

38. Oskyldighetspresumtionen i mål om skattetillägg och skattebrott

Föreläsare: Hanna Grylin, doktorand vid Gävle högskola.

Datum: 15 mars 2018

37. Skatterättslig tolkning - nu och i framtiden

Föreläsare: Mats Tjernberg, professor vid Lunds universitet.

Datum: 18 januari 2018

36. Fair Taxation, Tax Transparency and Disclosure Rules

Föreläsare tillika paneldeltagare: Hans Gribnau, professor vid Tilburg universitet, Axel Hilling, docent vid Lunds universitet, Tomas Algotsson, Skatteverket, Roger Persson Österman, professor i finansrätt vid Stockholms universitet, Yvonne Bertlin, CFO - AstraZeneca, Björn Nordgren, Nordic Tax Director - GE.

Moderator: Ingrid Melbi, Partner Tax Services - PwC.

Datum: 17 november 2017

35. Nya skatteregler för företagssektorn - förändrade förutsättningar för finansiering av svenska företag

Föreläsare: Fredrik Berndt, partner Svalner Skatt & Transaktion.

Datum: 12 oktober 2017

34. Proportionalitetsprincipen i EU-skatterätten

Föreläsare tillika paneldeltagare: Maria Hilling, docent, Henrik Wenander, docent, Xavier Groussot, professor - samtliga vid Lunds universitet.

Moderator: Mats Tjernberg, professor vid Lunds universitet.

Datum: 14 september 2017 

33. Fastighetspaketeringsutredningen

Föreläsare: Peter Nilsson, adj. professor vid Lunds universitet, LRF-Konsult.

Datum: 3 april 2017

32. ESS och skatter

Föreläsare: Olof Hallonsten, fil. dr., Lunds universitet, Karina Engholm Elgaard, jur. dr., Köpenhamns universitet, Tommy Persson, Marie Jonsson & Björn Anefur, Skatteverket och Axel Hilling, docent, Lunds universitet.

Datum: 21 mars 2017

31. Något om den skattemässiga behandlingen av olovlig utdelning och dylikt

Föreläsare: Peter Melz, professor i finansrätt, Stockholms universitet
Datum: 2 februari 2017

30. Aktuella skattefrågor

Föreläsare: Linda Haggren, finansråd vid regeringskansliet.
Datum: 7 november 2016

29. 3-12-utredningen

Föreläsare: Urban Rydin, jur. dr. i finansrätt, LRF-Konsult  & Mats Tjernberg, professor i offentlig rätt vid Lunds universitet.
Datum: 3 november 2016

28. EU Anti-Tax Avoidance Directive

Föreläsare: Jakob Bundgaard, Ph.D., Managing Director CORIT Advisory & Michael Tell, Ph.D., Technical Advisor CORIT Advisory.
Datum: 4 oktober 2016

27. Skatteavtal och generalklausuler - ett komparativt perspektiv

Föreläsare: Maria Hilling, docent i skatterätt vid Lunds universitet
Datum: 6 september 2016

26. Nordiskt och globalt arbete för att bekämpa internationell skatteflykt - spelet bakom kulisserna

Föreläsare: Torsten Fensby, expert på skatteflyktsfrågor
Datum: 20 april 2016

25. Den norska omgåelsenormen

Föreläsare: Frederik Zimmer, professor emeritus, Universitet i Oslo
Datum: 14 april 2016

24. BEPS inverkan på skatteavtal

Föreläsare: Jérôme Monsenego, docent i skatterätt vid Uppsala universitet
Datum: 3 februari 2016

23. Beskattning av förmåner

Föreläsare: Urban Rydin, jur. dr. i finansrätt, LRF-Konsult
Datum: 24 november 2015

22. Momsfri sjukvård

Föreläsare: Robert Påhlsson, professor i skatterätt, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Datum: 28 september 2015

21. Rättssäkerhet, likabehandling och prejudikatbildning – allmänna ombudets roll i skatteförfarandet

Föreläsare: Anders Bengtsson, allmänna ombudet hos Skatteverket
Datum: 10 september 2015

20. Rättskällevärdet av OECD:s modellavtal

Föreläsare: Jan Bjuvberg, docent i skatterätt, Uppsala Universitet
Datum: 2 juni 2015

19. Skatteverkets offensiva arbete med internationella bolagsskattefrågor

Föreläsare: Skatteverket - SFR Göteborg (Storföretagsregion)
Datum: 22 april 2015

18. I mötet mellan EU-konform tolkning respektive tillämpning - nya metodologiska förhållanden på momsområdet?

Föreläsare: Pernilla Rendahl, docent i skatterätt, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Datum: 14 april 2015

17. Företrädaransvar i ljuset av Europakonventionen

Föreläsare: Teresa Simon-Almendal, docent i finansrätt, Stockholm Centre for Commercial Law, Stockholms universitet
Datum: 19 mars 2015

16. Förenklad beskattning för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag

Föreläsare: Urban Rydin, jur dr. i finansrätt, LRF Konsult 
Datum: 1 oktober 2014

15. Neutral bolagsskatt - för ökad effektivitet och stabilitet

Inledare: Lars Jonung, professor i nationalekonomi, Ekonomihögskolan, Lunds universitet
Föreläsare: Peter Nilsson, jur dr., LRF Konsult, Erik Norrman, universitetslektor, Nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet, Sven-Olof Lodin, professor emeritus i finansrätt, Stockholms universitet
Datum: 4 september 2014

14. Tvenne ruttna gärdesgårdar? Om hävdbegreppets ursprung och inkomstskatterättslig reglering av ideell sektor

Inledare: Nick Dimitrievski, jur. dr. i finansrätt, Handelshögskolan, Karlstads universitet
Datum: 15 maj 2014

13. Förhandsbesked – varför misslyckas många ansökningar?

Inledare: Roger Persson-Österman, docent i finansrätt, Juridiska fakulteten, Stockholms universitet
Datum: 8 april 2014

12. EU-domstolens praxis under 2013 – intressanta avgöranden på inkomstskattens område

Inledare: Cécile Brokelind, professor i skatterätt, Ekonomihögskolan, Lunds universitet
Datum: 18 mars 2014

11. Är det dags med mervärdesskatt på finansiella tjänster?

Inledare: Oskar Henkow, docent i handelsrätt, Ekonomihögskolan, Lunds universitet
Datum: 10 december 2013

10. Begreppet beneficial owner i svensk skatterätt

Inledare: David Kleist, Jur. dr, advokat, Handelshögskolan, Göteborgs universitet
Datum: 12 november 2013

9. Beskattning av finansiella sektorn - ett nordiskt perspektiv

Inledare: Axel Hilling, docent i handelsrätt, Ekonomihögskolan, Lunds universitet.
Datum: 15 oktober 2013

8. Beskattning av företag – överväganden i Företagsskattekommittén

lnledare: Åsa Hansson, docent i nationalekonomi, Ekonomihögskolan, Lunds universitet
Datum: 7 maj 2013

7. Skatteverkets nya samarbetsformer

Inledare: Robert Påhlsson, professor i skatterätt, Juridiska institutionen, Göteborgs universitet
Datum: 26 mars 2013

6. Ränteavdragsbegränsningar m.m. för vissa företag - dess förenlighet med statsstödsreglerna

Inledare: Peter Nilsson, Jur. dr och expert i Företagsskattekommittén
Datum: 15 november 2012

5. Om möjligheten att utforma EU-förenliga skatteflyktsregler

Inledare: Maria Hilling, docent i skatterätt, Juridiska fakulteten, Lunds universitet
Datum: 17 oktober 2012

4. Är HFDs legalistiska tolkningsstil i fara?- En diskussion om nyare skattepraxis och konflikt mellan lagtext och förarbeten

Inledare: Mats Tjernberg, professor i offentlig rätt, Juridiska fakulteten, Lunds universitet och Urban Rydin, jur. dr., Skattechef, LRF Konsult
Datum: 24 september 2012

3. Beskattning och sociala förmåner vid återflyttning till Sverige

Inledare: Mats Tjernberg, professor i offentlig rätt, Juridiska fakulteten, Lunds universitet
Datum: 29 maj 2012

2. EU-stadgans verkan på svensk rätt med fokus på dubbelbestraffningsförbudet och skattetillägget- Haparanda målet C-617/11

Professor Ulf Bernitz (Stockholms universitet) inleder en presentation och en debatt om det kommande EUD-plenum-målet angående skattetilläggets kompatibilitet med EU-rätten.
Datum: 26 april 2012

1. Aktieägarlån och ränteavdrag - en kritisk analys av gällande rätt i ljuset av pågående rättsfall och nya lagförslag

Inledare: Axel Hilling, docent i handelsrätt, Institutionen för handelsrätt, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.
Datum: 17 april 2012

67. Internprissättning gentemot distributörer: Kan ett komplext område förenklas med schablonregler?

Föreläsare: Clemens Mader, Partner Ernst & Young AB, Martin Segerström, Associate Partner, Ernst & Young AB.

Datum: 23 oktober 2023

66. Offentlig skatterapportering och hållbarhet

Föreläsare: Axel Hilling, docent och universitetslektor, handelsrättsliga institutionen, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Datum: 23 maj 2023

65. Frågor från utredningen om den nya tilläggsskatten och ränteavdragsreglerna

Föreläsare:  Anders Bengtsson, kammarrättslagman och särskild utredare (utredningen om vissa internationella företagsskattefrågor), Peter Nilsson, professor, juridiska fakulteten Lunds universitet och director KPMG.

Datum: 12 mars 2023

64. Förhandsbesked i Skatterättsnämnden

Föreläsare: Christina Eng, ordförande på avdelningen för direkt skatt, Kristina Harmsen Hogendoorn, ordförande på avdelningen för indirekt skatt, Krister Rentrop, föredragande avdelningen för direkt skatt.

Datum: 14 februari 2023

63. Mellan bokstavstolkning och politisk lojalitet

Föreläsare: Mats Tjernberg, professor, juridiska fakulteten, Lunds universitet.

Datum: 9 januari 2023

62. Företagens uppgiftslämnande Post-BEPS

Föreläsare: Christina Hammarstrand, skattejurist och Director, Ernst & Young AB, Lena Weije, skattejurist och Head of Tax Getinge, Ernst & Young.

Datum: 10 november 2022

61. Skatteverket - en myndighet på förändringsresa

Föreläsare: Roger Persson Österman, professor Stockholm universitet.

Datum: 22 september 2022

60. Trender i EU-domstolens praxis inom direkt skatt 2021/22

Föreläsare: Cécile Brokelind, professor Lunds universitet.

Datum: 7 juni 2022

59. Mervärdesskatt

Föreläsare: Mariya Senyk, Postdoc Juridiska institutionen och Jerker Westerström, Director KPMG.

Datum: 1 februari 2022

58. Utomståenderegeln och samma eller likartad verksamhet

Föreläsare: Peter Nilsson, professor, juridiska fakulteten Lunds universitet och director KPMG.

Datum: 9 september 2021
 

57. Digitalt boksläpp: Att motverka skatteflykt

Föreläsare: Richard Croneberg, jur. dr i finansrätt, Juridiska fakulteten vid Lunds universitet.

Datum: 16 juni 2021

56. En inblick i Skatteverkets internationella samarbete Post BEPS

Föreläsare: Petra Jacobsen, Henrik Spirén och Jesper Persson, samtliga Skatteverket.

Datum: 10 maj 2021

55. EU-domstolen och de svenska ränteavdragsbegränsningsreglerna.

Föreläsare: Magnus Larsén, Skeppsbron Skatt, Professor Cécile Brokelind, Lunds Universitet, och Coen Deij, Deloitte.

Datum: 17 mars 2021

54. Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp - förändrade regler för tillfälligt arbete i Sverige.

Föreläsare: Britt-Marie Hallberg Eriksson, Skatteverket, Christian Johansson, KPMG och Vladimir Marica, KPMG.

Datum: 23 februari 2021

53. En ny skattereform?

Föreläsare: Klas Eklund, Senior Economist, Mannheimer Swartling Advokatbyrå

Datum: 26 november 2020

52. Det civilrättsliga i svensk inkomstskatterätt

Föreläsare: Patrik Emblad, jur. dr i finansrätt, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Datum: 15 oktober 2020

51. Rättsäker bevisprövning i skattemål

Föreläsare: Caroline Nordklint, jur. dr i finansrätt, Stockholms universitet

Datum: 6 maj 2020

50. Svensk företagsbeskattning och EU-rätten

Föreläsare: Professor Mattias Dahlberg, Uppsala Universitet

Datum: 3 mars 2020

49. Skadeståndsansvar vid skatterådgivning

Föreläsare: Docent Martin Sunnqvist och docent Eva Lindell-Frantz, båda Juridiska fakulteten i Lund

Datum: 29 januari 2020

48. Räntebegreppet och de nya ränteavdragsreglerna

Föreläsare: Claes Norberg, professor och ansvarig för redovisningsfrågor hos Svenskt Näringsliv

Datum: 21 november 2019

47. Framtidens skatter sett i ljuset av 2019 års budgetproposition

Föreläsare: Leif Jacobsson, statssekreterare hos Magdalena Andersson

Datum: 7 oktober 2019

46. Skatteflyktslagen i ljuset av skatteflyktsdirektivetes allmänna regel mot missbruk

Föreläsare: Richard Croneberg, doktorand i finansrätt

Datum: 10 september 2019

45. Ökad kvalitet i skatteprocessen

Föreläsare: Chefsrådman Peter Kristiansson, Förvaltningsrätten i Malmö, Advokat Sven-Åke Bergqvist, Mannheimer & Swartling och Enhetschef Eva Mårtensson Skatteverket

Datum: 9 maj 2019

44. Förhandsbesked från Skatterättsnämnden -idag och imorgon

Föreläsare:Skatterättsnämndens ordförande Christina Eng och skattejuristen Ingrid Melbi, tidigare PWC.

Datum: 27 mars 2019

43. Informationsskyldighet för skatterådgivare

Föreläsare: Börje Leidhammar, David Kleist, Christina Hammarstrand och Håkan Behmer

Datum: 17 januari 2019

42. Framtidens skatteförvaltning - hur tar vi vara på digitaliseringens möjligheter?

Föreläsare: Katrin Westling Palm, Skatteverkets generaldirektör

Dartum: 20 november 2018

41. Tax Cuts and Jobs Act 2017

Föreläsare: Torsten Flensby, skattejurist och medlem av New Yorks advokatsamfund, och som tidigare bl.a. har arbetat på OECD och Nordiska ministerrådet

Dartum: 16 oktober 2018

40. Ett systematiskt korrekt och förenklat skattesystem för småföretagare -motsats eller möjlighet?

Föreläsare: Peter Nilsson, professor i skatterätt vid Lunds universitet och skattekonsult KPMG, Urban Rydin jur. dr och Ingvar Håkansson, Lantbrukarnas Riksförbund

Datum: 18 september 2018

39. Reconsidering the International Tax Regime: A Multilateral Solution

Föreläsare: Reuven S. Avi-Yonah, Irwin I. Cohen Professor of Law, Michigan Law, University of Michigan, USA.

Datum: 15 juni 2018

38. Oskyldighetspresumtionen i mål om skattetillägg och skattebrott

Föreläsare: Hanna Grylin, doktorand vid Gävle högskola.

Datum: 15 mars 2018

37. Skatterättslig tolkning - nu och i framtiden

Föreläsare: Mats Tjernberg, professor vid Lunds universitet.

Datum: 18 januari 2018

36. Fair Taxation, Tax Transparency and Disclosure Rules

Föreläsare tillika paneldeltagare: Hans Gribnau, professor vid Tilburg universitet, Axel Hilling, docent vid Lunds universitet, Tomas Algotsson, Skatteverket, Roger Persson Österman, professor i finansrätt vid Stockholms universitet, Yvonne Bertlin, CFO - AstraZeneca, Björn Nordgren, Nordic Tax Director - GE.

Moderator: Ingrid Melbi, Partner Tax Services - PwC.

Datum: 17 november 2017

35. Nya skatteregler för företagssektorn - förändrade förutsättningar för finansiering av svenska företag

Föreläsare: Fredrik Berndt, partner Svalner Skatt & Transaktion.

Datum: 12 oktober 2017

34. Proportionalitetsprincipen i EU-skatterätten

Föreläsare tillika paneldeltagare: Maria Hilling, docent, Henrik Wenander, docent, Xavier Groussot, professor - samtliga vid Lunds universitet.

Moderator: Mats Tjernberg, professor vid Lunds universitet.

Datum: 14 september 2017 

33. Fastighetspaketeringsutredningen

Föreläsare: Peter Nilsson, adj. professor vid Lunds universitet, LRF-Konsult.

Datum: 3 april 2017

32. ESS och skatter

Föreläsare: Olof Hallonsten, fil. dr., Lunds universitet, Karina Engholm Elgaard, jur. dr., Köpenhamns universitet, Tommy Persson, Marie Jonsson & Björn Anefur, Skatteverket och Axel Hilling, docent, Lunds universitet.

Datum: 21 mars 2017

31. Något om den skattemässiga behandlingen av olovlig utdelning och dylikt

Föreläsare: Peter Melz, professor i finansrätt, Stockholms universitet
Datum: 2 februari 2017

30. Aktuella skattefrågor

Föreläsare: Linda Haggren, finansråd vid regeringskansliet.
Datum: 7 november 2016

29. 3-12-utredningen

Föreläsare: Urban Rydin, jur. dr. i finansrätt, LRF-Konsult  & Mats Tjernberg, professor i offentlig rätt vid Lunds universitet.
Datum: 3 november 2016

28. EU Anti-Tax Avoidance Directive

Föreläsare: Jakob Bundgaard, Ph.D., Managing Director CORIT Advisory & Michael Tell, Ph.D., Technical Advisor CORIT Advisory.
Datum: 4 oktober 2016

27. Skatteavtal och generalklausuler - ett komparativt perspektiv

Föreläsare: Maria Hilling, docent i skatterätt vid Lunds universitet
Datum: 6 september 2016

26. Nordiskt och globalt arbete för att bekämpa internationell skatteflykt - spelet bakom kulisserna

Föreläsare: Torsten Fensby, expert på skatteflyktsfrågor
Datum: 20 april 2016

25. Den norska omgåelsenormen

Föreläsare: Frederik Zimmer, professor emeritus, Universitet i Oslo
Datum: 14 april 2016

24. BEPS inverkan på skatteavtal

Föreläsare: Jérôme Monsenego, docent i skatterätt vid Uppsala universitet
Datum: 3 februari 2016

23. Beskattning av förmåner

Föreläsare: Urban Rydin, jur. dr. i finansrätt, LRF-Konsult
Datum: 24 november 2015

22. Momsfri sjukvård

Föreläsare: Robert Påhlsson, professor i skatterätt, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Datum: 28 september 2015

21. Rättssäkerhet, likabehandling och prejudikatbildning – allmänna ombudets roll i skatteförfarandet

Föreläsare: Anders Bengtsson, allmänna ombudet hos Skatteverket
Datum: 10 september 2015

20. Rättskällevärdet av OECD:s modellavtal

Föreläsare: Jan Bjuvberg, docent i skatterätt, Uppsala Universitet
Datum: 2 juni 2015

19. Skatteverkets offensiva arbete med internationella bolagsskattefrågor

Föreläsare: Skatteverket - SFR Göteborg (Storföretagsregion)
Datum: 22 april 2015

18. I mötet mellan EU-konform tolkning respektive tillämpning - nya metodologiska förhållanden på momsområdet?

Föreläsare: Pernilla Rendahl, docent i skatterätt, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Datum: 14 april 2015

17. Företrädaransvar i ljuset av Europakonventionen

Föreläsare: Teresa Simon-Almendal, docent i finansrätt, Stockholm Centre for Commercial Law, Stockholms universitet
Datum: 19 mars 2015

16. Förenklad beskattning för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag

Föreläsare: Urban Rydin, jur dr. i finansrätt, LRF Konsult 
Datum: 1 oktober 2014

15. Neutral bolagsskatt - för ökad effektivitet och stabilitet

Inledare: Lars Jonung, professor i nationalekonomi, Ekonomihögskolan, Lunds universitet
Föreläsare: Peter Nilsson, jur dr., LRF Konsult, Erik Norrman, universitetslektor, Nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet, Sven-Olof Lodin, professor emeritus i finansrätt, Stockholms universitet
Datum: 4 september 2014

14. Tvenne ruttna gärdesgårdar? Om hävdbegreppets ursprung och inkomstskatterättslig reglering av ideell sektor

Inledare: Nick Dimitrievski, jur. dr. i finansrätt, Handelshögskolan, Karlstads universitet
Datum: 15 maj 2014

13. Förhandsbesked – varför misslyckas många ansökningar?

Inledare: Roger Persson-Österman, docent i finansrätt, Juridiska fakulteten, Stockholms universitet
Datum: 8 april 2014

12. EU-domstolens praxis under 2013 – intressanta avgöranden på inkomstskattens område

Inledare: Cécile Brokelind, professor i skatterätt, Ekonomihögskolan, Lunds universitet
Datum: 18 mars 2014

11. Är det dags med mervärdesskatt på finansiella tjänster?

Inledare: Oskar Henkow, docent i handelsrätt, Ekonomihögskolan, Lunds universitet
Datum: 10 december 2013

10. Begreppet beneficial owner i svensk skatterätt

Inledare: David Kleist, Jur. dr, advokat, Handelshögskolan, Göteborgs universitet
Datum: 12 november 2013

9. Beskattning av finansiella sektorn - ett nordiskt perspektiv

Inledare: Axel Hilling, docent i handelsrätt, Ekonomihögskolan, Lunds universitet.
Datum: 15 oktober 2013

8. Beskattning av företag – överväganden i Företagsskattekommittén

lnledare: Åsa Hansson, docent i nationalekonomi, Ekonomihögskolan, Lunds universitet
Datum: 7 maj 2013

7. Skatteverkets nya samarbetsformer

Inledare: Robert Påhlsson, professor i skatterätt, Juridiska institutionen, Göteborgs universitet
Datum: 26 mars 2013

6. Ränteavdragsbegränsningar m.m. för vissa företag - dess förenlighet med statsstödsreglerna

Inledare: Peter Nilsson, Jur. dr och expert i Företagsskattekommittén
Datum: 15 november 2012

5. Om möjligheten att utforma EU-förenliga skatteflyktsregler

Inledare: Maria Hilling, docent i skatterätt, Juridiska fakulteten, Lunds universitet
Datum: 17 oktober 2012

4. Är HFDs legalistiska tolkningsstil i fara?- En diskussion om nyare skattepraxis och konflikt mellan lagtext och förarbeten

Inledare: Mats Tjernberg, professor i offentlig rätt, Juridiska fakulteten, Lunds universitet och Urban Rydin, jur. dr., Skattechef, LRF Konsult
Datum: 24 september 2012

3. Beskattning och sociala förmåner vid återflyttning till Sverige

Inledare: Mats Tjernberg, professor i offentlig rätt, Juridiska fakulteten, Lunds universitet
Datum: 29 maj 2012

2. EU-stadgans verkan på svensk rätt med fokus på dubbelbestraffningsförbudet och skattetillägget- Haparanda målet C-617/11

Professor Ulf Bernitz (Stockholms universitet) inleder en presentation och en debatt om det kommande EUD-plenum-målet angående skattetilläggets kompatibilitet med EU-rätten.
Datum: 26 april 2012

1. Aktieägarlån och ränteavdrag - en kritisk analys av gällande rätt i ljuset av pågående rättsfall och nya lagförslag

Inledare: Axel Hilling, docent i handelsrätt, Institutionen för handelsrätt, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.
Datum: 17 april 2012