Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Leadership Academy

LEDARSKAPSUTVECKLING FÖR STUDENTER

Ledarskap i studentorganisationer som kårer eller nationer kan vara lika utvecklande som svårt. Stöd, utbildning och goda exempel kan behövas. Att leda och ha ansvar för 90 tjänstemän och 600 funktionärer som exempelvis kurator på en nation, kan vara en stor utmaning för en oerfaren ledare.

Leadership Academy på Ekonomihögskolan är en ledarskapsutbildning för studenter vid Lunds universitet som bygger på en idé om att studenter i ledande positioner kan lära, både av varandra, men även av erfarna lärare och coacher inom ledarskap. Utbildningen rustar unga ledare för de utmaningar som en ledningsposition ofta för med sig. 

Leadership Academy har funnits sedan 2007 och söks varje år av ett stort antal ledarskapsintresserade studenter. Syftet är att studenter engagerade i Lunds studentliv ska få ett extra stöd i sin ledarroll. Studenterna i Leadership Academy träffas regelbundet under två terminer för workshops och föreläsningar. Ämnen som berörs kan vara delegering, stresshantering, konflikthantering, feedback, måluppfyllelse, mötesteknik, kommunikation, självkännedom och gruppdynamik.

Ansökan och rekrytering 

I början av höstterminen skickas en inbjudan till alla som är heltidsanställda i en studentorganisation i Lund – studentkår, nation eller inom Akademiska föreningen. Alla inbjudna får ansöka om de vill delta och ska skicka in ett CV och ett personligt brev. 20 deltagare antas efter en urvalsprocess som görs av Ekonomihögskolans representanter. Deltagandet för studenterna är kostnadsfritt. 

Det bästa är den medvetenhet om styrkor och svagheter i mitt ledarskap som jag fått.

– William Weidow, Vice President, LundaEkonomerna. Deltagare 2020/2021.
 

Man får lära av proffsen, det är fantastiskt!


– Petter Hallin, kurator på Kristianstads Nation. Deltagare 2020/2021.
 

En riktig bra möjlighet till att utvecklas som person och ledare!


– Maja Duveborn, kurator på Sydskånska Nationen. Deltagare 2020/2021.
 

Leadership Academy är ett fantastiskt tillfälle att lära sig om ledarskap och applicera det direkt på sin vardag. Att vara heltidsengagerad i Lunds studentliv är ett lärorikt och roligt arbete, men också krävande. Att få diskutera erfarenheter och utmaningar med andra ledare, lära sig mer om ledarskap i en praktisk miljö, och få ta del av externa resurser såsom coaching, mentorskap och gästföreläsningar av erfarna ledare är ovärderligt!

– Matilda Eklund, ordförande i LundaEkonomerna 2019/20. Projektledare för Leadership Academy 2020/21.
 

Som coach på Leadership Academy träffar jag framtidens ledare. Det här är en utbildning för alla som är intresserade av människor. Ledarskap handlar mycket om självinsikt och mod, att våga titta på sig själv. Vi ser i utvärderingar att upplägget med workshops, föreläsningar, individuell coaching och skuggning är en bra kombination.

– Pernilla Thellmark, karriär- och ledarskapscoach, Ekonomihögskolan.

Kontakta Leadership Academy

leadershipacademy [at] ehl [dot] lu [dot] se (leadershipacademy[at]ehl[dot]lu[dot]se) 

Illustrerad vapensköld och text "Leadership Academy". Logotyp.