Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Studera informatik

Innehåll


Vad är informatik? 

Informatik handlar om att använda t.ex. informationsteknik (IT) för att stödja olika typer av verksamheter och lösa deras problem. Informatik är ett spännande gränsområde som ligger mellan teknik, verksamhet och samhälle. Systemvetare utvecklar användarvänliga lösningar t.ex. verksamhetsstödjande informationssystem som används för att lösa komplexa arbetsuppgifter i en verksamhet. Som systemvetare har man också arkitekturell förståelse för och förmåga att beskriva och förklara hur IT-systemet är en del av informationssystemet som utgörs av verksamhet.

Det finns tre viktiga aspekter inom informatik: individens roll, organisationens behov och tekniken i sig. Dessa tre komponenter samverkar för att skapa effektiva och hållbara informationssystem.

Informationssystem är avgörande för att säkerställa att en organisation fungerar smidigt och de måste designas med fokus på användbarhet, funktionalitet och långsiktig hållbarhet.

Studera informatik hos oss

Vi koordinerar det treåriga systemvetenskapliga kandidatprogrammet och det ettåriga internationella magisterprogrammet i informationssystem, samt erbjuder fristående kurser för dig som vill skräddarsy din egen examen med huvudområde informatik.

Fristående kurser

Vi har flertalet fristående kurser på grundläggande-, avancerad- och doktorandnivå inom informatik. Vi har både campus- och distanskurser.

För att ta ut en filosofie kandidatexamen med informatik som huvudområde krävs att du läser 180 hp varav 90 hp informatik – grundkurs, fortsättningskurs och kandidatkurser (inklusive uppsats) – och 90 hp i valfria kurser i informatik eller andra ämnen.

Kurser i informatik

Studera fristående

Systemvetenskapligt kandidatprogram – design av informationssystem (180 hp)

Vårt treåriga systemvetenskapliga kandidatprogram ger kunskapen och färdigheterna du behöver för att leda och arbeta i IT-projekt. Du får en solid kunskapsbas inom systemdesign, IT-arkitektur, interaktionsdesign, databaser, programmering och IT-säkerhet. Du får även lära dig om organisation och projektledning. Praktiska övningar och grupprojekt knyter samman de olika kursmomenten. Det finns även möjlighet för en termins utbytesstudier utomlands. 

Programmet ges på svenska.

Systemvetenskapliga kandidatprogrammet

Magisterprogram i informationssystem (60 hp)

Vårt ettåriga internationella magisterprogram i informationssystem ger dig verktyg och kompetens att förstå designen av informationssystem som hanterar viktiga organisatoriska och samhälleliga utmaningar. I detta program kommer du att lära dig hur informationsteknik (IT) och artificiell intelligens (AI) kan användas för att uppnå strategiska mål, samt hur man designar moderna och hållbara informationssystem som är flexibla i förhållande till organisationens mål och behov.

Programmet ges på engelska.

Magisterprogrammet i informationssystem (på engelska) 

LU:s internationella podcast (på engelska)

Forskarutbildning (240 hp)

Det övergripande målet med vår fyråriga forskarutbildning inom informatik är att utbilda doktorander till att bli kritiska och självständiga forskare med djup kunskap inom ämnet, gedigen kunskap om olika forskningsmetoder och en god förståelse för vanliga forskningsfrågor och deras praktiska tillämpning.

Doktorandprogrammet i informationssystem

Studenter berättar

Om kandidatprogrammet

Om magisterprogrammet

(Översatt från engelska)

"När det gäller undervisningen har vi föreläsningar och gästföreläsare från hela världen, vilket är fantastiskt. Människor från precis samma område som deras nisch kommer för att prata med oss."

Läs hela intervjun med Hasmik Hakobyan (på engelska)

"Interaktionen med lärarna är mycket öppen - de är extremt hjälpsamma när du behöver deras synpunkter eller hjälp."

Läs hela intervjun med Robi Morro (på engelska)

"Programmet gav mig också en unik möjlighet att studera i en verkligt mångkulturell miljö med stor mångfald bland studenterna, vilket öppnade upp för nya perspektiv och förbättrade min problemlösningsförmåga."

Läs hela intervjun med Sandra Engberg (på engelska)