Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskningscentrum

Ekonomihögskolan är centralt involverad i flertalet forskningscentrum. På denna och underliggande sidor hittar du länkar till, och information om dessa


Agrifood Economics Centre

AgriFood Economics Centre fungerar som en brygga mellan forskarvärlden och den praktiska politiken och gör kvalificerade samhällsekonomiska analyser inom livsmedels-, jordbruks- och fiskeriområdet samt landsbygdsutveckling till departement, myndigheter och organisationer.

AgriFoods verksamhet är ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, påbörjat den 1 januari 2009.

Agrifood Economics Centre – agrifood.se

Centrum för ekonomisk demografi

Centrum för ekonomisk demografi fokuserar på forskning omkring ekonomiska samhällsfrågor med koppling till demografi ur ett historiskt och internationellt perspektiv. Centrets medarbetare består av forskare inom ekonomisk historia, nationalekonomi, samhällsmedicin, social arbete och statistik.

Centret grundlades 2006 med ett initialt 10 årigt stöd från Vetenskapsrådet, som en satsning på långsiktig finansiering av spetsforskning i Sverige. Det administreras sedan 2018 av Ekonomisk-historiska institutionen.

Centrum för ekonomisk demografi på vår engelska webbplats

Centrum för handelsforskning

Centrum för handelsforskning ska vara en varaktig samlingspunkt för såväl forskare och praktiker med intresse för handelsforskning som ska stärka och stimulera handelsforskningen nationellt. Målsättningen är att vara en tvärvetenskaplig forskningsmiljö av internationell toppklass med fokus på handel.

Centret etablerades 2014 där kärnan i satsningen utgörs av forskare vid tre centrala enheter vid Lunds universitet; Lunds Tekniska Högskola, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och Campus Helsingborg.

Centrum för handelsforskning på vår engelska webbplats

Sparbanken Skånes Centrum för hållbar näringslivsutveckling

Centrum för hållbar näringslivsutveckling etablerades för att bygga kunskap genom forskning omkring utmaningar för att klara nära förestående klimat-, biodiversitets- och andra hållbarhetsmål inom näringslivet. Målsättningen är att utveckla centrets verksamhet till att bli en viktig del i, och plattform för, utvecklingen av ett hållbart näringsliv.

Centret etablerades i september 2022 av Ekonomihögskolan, LTH och Sparbanken Skåne. Det finansieras inledningsvis genom en generös donation från Sparbanken Skåne.

Sparbanken Skånes Centrum för hållbar näringslivsutveckling

Sten K Johnson Centrum för entreprenörskap

Sten K. Johnson Centrum för entreprenörskap är en arena med fokus på entreprenörskap och innovation där kunskapen i och om entreprenörskap skapas, utvecklas och sprids i samverkan med näringsliv, studenter och forskare.

Centret bedriver undervisning i form av ett masterprogram samt flertalet fristående kurser. Forskningen på centret bedrivs främst inom två områden: entreprenöriellt lärande och entreprenöriella processer. Sten K. Johnson Centrum för entreprenörskap grundades 2011 med hjälp av en generös donation från entreprenören och finansmannen Sten K. Johnson.

Sten K Johnson Centrum för entreprenörskap på vår engelska webbplats