Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Informatik

Forskning om informationssystem

Ett par händer vid en bärbar dator. Över bilden är ett antal ikoner placerade, typ grafer och pratbubblor. Montage av foto och illustration.

Vårt forskningsuppdrag är att skapa relevanta och djupgående kunskaper om hur digitalisering utformas och hur den påverkar individer, organisationer och samhällen.

Forskningen om informationssystem (informatik) i Lund är inriktad på utformning av digitalisering och på den digitala omställningen av samhället och mänsklig verksamhet. Hur bidrar vi till denna omställning som designers och utvecklare? Hur påverkas individer, grupper och organisationer av den digitala omställningen?

Vår forskning är ämnesövergripande i sitt angreppssätt och har ett starkt internationellt fokus i fråga om forskningsfrågor och engagemang. Forskare och doktorander ger ett viktigt bidrag till forskningen vid institutionen och till skolans intellektuella miljö. Vi deltar i nationell och internationell forskningssamverkan, till exempel i form av forskningsprojekt. Vi publicerar vår forskning i högt ansedda, expertgranskade konferenser och tidskrifter inom informationssystem och angränsande områden. Forskare från institutionen deltar också i den populärvetenskapliga debatten och samarbetar med praktiker inom flera områden.

Informationssystem – en bro mellan teknik och människa

I ett internationellt sammanhang definieras vetenskapsgrenen informationssystem som ”ändamålsenlig design, leverans, användning och inverkan av informations- [och kommunikations]teknik i organisationer och i samhället”. (Avison & Fitzgerald, 2003.)

Svenska informationssystemakademin definierar vetenskapsgrenen på följande sätt:

Informationssystem/informatik är det vetenskapliga ämne som utvecklar kunskap om digitalisering och dess förutsättningar, betydelser, värden och konsekvenser i individuella, organisatoriska och samhälleliga sammanhang. Ämnet innefattar studier och utveckling av digitala praktiker, resurser, artefakter och system. Digitala praktiker innefattar styrning, design, införande och bruk av digitala resurser, artefakter och system.

Det betyder att digitalisering och digital omställning inom vetenskapsgrenen informationssystem alltid studeras utifrån en mänsklig kontext.

Forskning på digital omställning

Forskningen inom institutionen har ett brett fokus på den digitala omställningen. Den omfattar både processen för omställning och dess påverkan på användare och på samhället. Som exempel på specifika forskningsområden kan nämnas följande:

  • beslutsautomatiserings- och beslutsstödsystem
  • gröna och hållbara informationssystem
  • artificiell intelligens och hybrider människa–artificiell intelligens
  • informationssäkerhet och integritet
  • delningsekonomi
  • mobila lösningar
  • e-förvaltning
  • webbaserat lärande
  • implikationer och utformning av it inom hälso- och sjukvård
  • instrumentella och mänskliga utfall av globalt it-arbete.

Resultat från forskare på Institutionen för informatik vid Ekonomihögskolan har använts inom till exempel hälso- och sjukvård, krishantering, hälso- och sjukvårdslösningar för barn samt inom bankväsendet. Lösningarna har använts på både nationell och internationell nivå och omfattar allt från stöd till kommuner till Europeiska unionen och vissa utvecklingsländer.

Kontakt

Nicklas Holmberg
Universitetslektor, prefekt
Institutionen för informatik

Kontakt

Christina Keller
Professor, studierektor för forskarutbildningen