Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Om Centrum för handelsforskning

En tvärvetenskaplig forskningsmiljö av internationell toppklass med fokus på handel som etablerats 2014. Vi är en är en nätverksorganisation för forskare vid tre centrala enheter vid Lunds universitet; Lunds Tekniska Högskola, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och Campus Helsingborg.

Centret har ett 60-tal afillierade forskare, inklusive internationella gästforskare, och ett flertal anslutna projekt. Seminarier och workshops arrangeras regelbundet för både forskare och praktiker med intresse för detaljhandel och centrets forskare tas regelbundet med i nyhetsartiklar om detaljhandelns tillväxt och utveckling i Sverige och internationellt.

Handeln utgör en av Sveriges största arbetsgivare. De är både en viktig del av näringslivet och av vårt vardagsliv. Handeln sysselsätter ett stort antal människor och svenska hushåll spenderar en betydande del av sin disponibla inkomst i handeln. Samtidigt skapar snabba förändringar i omvärlden ständigt nya utmaningar för både handelsföretag, handelsanställda och kunder inom handeln. Frågan om hållbarhet och andra framtidsfokuserade frågor är ytterst framträdande och Centret arbetar aktivt med dessa på många fronter.

Centrum för handelsforskning jobbar  med att både bedriva forskning och sprida forskningsresultaten så bra sätt som möjligt. Den senare delen förtjänar att nämnas lite extra för den gör oss unika. Vi sprider inte bara vår forskning till de organisationer som deltagit i den, vi jobbar med ett öppet spridande av kunskap där alla kan ta del av det vi för fram. Det gör vi via nyhetsbrev, blogginlägg, och workshops både online och face-to-face.

 • Utveckla en varaktig samlingspunkt för såväl forskare och praktiker med intresse för handelsforskning som ska stärka och stimulera handelsforskningen nationellt.
 • Utveckla en tvärvetenskaplig forskningsmiljö av internationell toppklass med fokus på handel.
 • Utveckla en varaktig samlingspunkt för kunskapsöverföring mellan akademi och handel.
 • Verka för samordning av planerad och redan etablerad handelsforskning och handelsrelaterad utbildning som bedrivs vid Lunds universitet.

Centrum för handelsforsknings basfinansiering från Handelsrådet på 5 miljoner per år gick ut 2018 och under 2023 hade vi en finansiering på 1 miljon från Lunds universitet. Dessa pengar använde vi för att arrangera forskningsseminarier och workshops samt stötta nätverkande och ansökningar om forskningsmedel kring handel. 

 • Johan Anselmsson
 • Britt Aronsson
 • Devrim Umut Aslan
 • Jon Bertilsson
 • Cecilia Cassinger
 • Javier Cenamor
 • Annette Cerne
 • Pernilla Derwik
 • Ida de Wit Sandström
 • Ulf Elg
 • Ebba Eriksson Ahre
 • Lena Eskilsson
 • Cecilia Fredriksson
 • Christian Fuentes
 • Kerstin Gidlöf
 • Clara Gustafsson
 • Nils Holmberg
 • Farrukh Javed
 • Joakim Kembro
 • Stefan Larsson
 • Matthias Lehner
 • Rui Liu
 • Micol Mieli
 • Jonas Nordström
 • Andreas Norrman
 • Annika Olsson
 • John Olsson
 • Henrik Pålsson
 • Hossain Shahriar
 • Henrik Sternberg
 • Anette Svingstedt
 • Veronika Tarnovskaya
 • Ola Thufvesson 
 • Burak Tunca
 • Sofia Ulver
 • Yulia Vakulenko
 • Annika Wallin
 • Philip Warkander
 • Erik Wengström

 • Prahalad Kashyap Haresamudram
 • Réka Ines Tölg
 • Marcus Klasson
 • Annabell Merkel
 • Monica Mora Chaves
 • Carin Rehncrona
 • Patrik Stoopendahl
 • Jörgen Wettbo

 • Heleen Buldeo Rai
 • Arno de Caigny
 • Katherine Casey
 • Jack Waverley
 • Katherine Duffy
 • Ashleigh Logan-McFarlane
 • George Maglaras
 • Jens Nordfält
 • Eleonora Pantano
 • Francesca Serravalle

Centret firar 10 år av handelsforskning

2023 fyllde Centrum för handelsforskning tio år. Här reflektera centrets föreståndare Ulf Johansson över 10 års handelsforskning vid Lunds universitet (på engelska).

Följ oss

Följ oss på sociala medier och få senaste nyheterna och insikterna från Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet.

LinkedIn 

X (f.d. Twitter)

Styrelse


Ulf Johansson, Director

Professor
Företagsekonomi
Tel: 0705 227 374
ulf [dot] johansson [at] fek [dot] lu [dot] se (ulf[dot]johansson[at]fek[dot]lu[dot]se)


Kristina Bäckström

Universitetslektor
Institutionen för tjänstevetenskap
Tel: 042 35 66 48
kristina [dot] backstrom [at] ism [dot] lu [dot] se (kristina[dot]backstrom[at]ism[dot]lu[dot]se)


Carys Egan-Wyer

Universitetslektor
Företagsekonomi
Tel: 046 222 4775
carys [dot] egan-wyer [at] fek [dot] lu [dot] se (carys[dot]egan-wyer[at]fek[dot]lu[dot]se)


Daniel Hellström

Universitetslektor
Förpackningslogistik
Tel: 046 222 7230
daniel [dot] hellstrom [at] plog [dot] lth [dot] se (daniel[dot]hellstrom[at]plog[dot]lth[dot]se)


Klas Hjort

Universitetslektor
Förpackningslogistik
Tel: 046 222 4041
klas [dot] hjort [at] plog [dot] lth [dot] se (klas[dot]hjort[at]plog[dot]lth[dot]se)


Emma Samsioe

Biträdande universitetslektor
Institutionen för tjänstevetenskap
Tel: 042 35 66 67
emma [dot] samsioe [at] ism [dot] lu [dot] se