Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Bli Ekonomihögskolans partner

Som partner till Ekonomihögskolan får din organisation en positiv exponering som stärker varumärket, inte minst bland vår studenter. Genom att synas i våra kanaler ökar medvetenheten om din verksamhet som en attraktiv arbetsgivare med spännande karriärmöjligheter.

Utforska fördelarna av att bli partner till Ekonomihögskolan. Genom vårt partnerskap får du tillgång till en ny generation av ekonomer och systemvetare, möjligheten att utbyta kunskap och skapa värdefulla kontakter. Upptäck hur vi kan stärka din organisation genom synlighet, utbildning, forskning och rekrytering.

Ekonomihögskolans partnerföretag

Varför bli partner?

Positiv exponering av ditt arbetsgivarvarumärke

Partnerskapet ger ditt företag möjlighet att attrahera och synas bland högpresterande studenter. 

Synlighet inom utbildning och forskning

Partnerskapet ger dig möjligheten att vara direkt involverade i utbildningen genom gästföreläsningar, casetävlingar och andra utbildningsinitiativ. Att på ett tidigt stadium knyta kontakt med studenter innebär att lära känna framtidens medarbetare och ledare.

Forskningssamarbeten

Ni får tillgång till Ekonomihögskolans forskare och dess expertis vilket kan generera kompetensutveckling och innovativa, forskningsbaserade lösningar.

Positivt samhällsengagemang

Att stödja utbildning och forskning skickar en positiv signal till samhället och visar att företaget är engagerat i att bidra till kunskapsutveckling och framtidens generation.

Rekrytering

Ekonomihögskolans studenter är attraktiva på arbetsmarknaden och via Karriärcenter får ni ökad förståelse för våra studenter och deras kompetens. Ni får även stöd i rekryteringsprocesser exempelvis gällande praktikplatser.

Nätverksmöjligheter

Genom partnerskapet får du tillgång till ett omfattande och mångsidigt nätverk av studenter, alumner, och andra företag inom och utanför Ekonomihögskolan. Detta nätverk öppnar upp möjligheter till samarbeten, affärskontakter och kunskapsutbyte.

Kontakt

Samverkanschef
Stefan Dahlin