Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Doktorandprojekt Handelsrätt

Andrea Algård

Min forskning rör förmögenhetsrätt och är inriktad på förutsättningar för skadeståndsskyldighet vid avtalsbrott. Fokus ligger särskilt på frågan om när skadeståndsansvaret är strikt.

Andreas forskning i Research Portal

Maryam Akhondipour

Min forskning avser förmögenhetsrätt med inriktning fastighetsrätt och det indirekta besittningsskyddet för lokalhyresgäster. 

Maryams forskning i Research Portal

Henriette Malmström

Utgångspunkten för mitt forskningsprojekt är det som i svensk rätt brukar benämnas som "den ömsesidiga lojalitetsplikten i anställningsförhållandet". Fokusområdet för projektet är  arbetsgivarens lojalitetsplikt.

Henriettes forskning i Research Portal

Jakob Hobér

Min forskning berör fordringsrätten, särskilt överlåtelse och pantsättning av fordringar och skuldebrev. Fokus ligger på en genomgripande undersökning av skuldebrevslagens bestämmelser om överlåtelse och pantsättning av fordringar, särskilt invändnings- och legitimationsrätten.

Jakobs forskning i Research Portal

Christian Schwartz

Min forskning avser skatterätt med inriktining på internationell individbeskattning och särskild fokus på beskattning av tjänsteinkomst vid gränsöverskridande situationer.

Christians forskning i Research Portal

Alexander Tale

Jag bedriver min forskning inom skatterätten med fokus på internationell och unionsrättslig koncernbeskattning. Jag forskar särskilt på problemen som uppstår genom samspelet mellan den svenska koncernbidragsmodellen, ränteavdragsregler, en skattemässigt generös räntepolitik och införandet av den globala minimiskatten.

Alexanders forskning i Research Portal