Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Examen

OM EXAMINA OCH HUR DU TAR UT DIN EXAMEN

När du är klar med dina studier och uppfyller kraven för utbildningen kan du ta ut din examen. Det är inget som sker automatiskt - du måste själv begära ut din examen från universitetets examensavdelning.

Det är viktigt att du tar ut din examen när du är färdig med dina studier. Ditt examensbevis behövs när du ska söka jobb. Söker du jobb utomlands är det oftast ett absolut krav från arbetsgivaren - då räcker det inte med enbart ett studieutdrag. De vill veta vad du har för examen. Alla examina vid Lunds universitet utfärdas på svenska och engelska i ett och samma dokument. Med examensbeviset följer en bilaga, Diploma Supplement, som beskriver utbildningen och dess plats i utbildningssystemet på engelska.

Handläggningstiden varierar beroende på arbetsbelastning, men är normalt cirka sex till åtta veckor. Du ansvarar själv för att uppgifterna i din ansökan är kompletta och korrekta. Ofullständiga uppgifter förlänger handläggningstiden och kan i vissa fall leda till att din ansökan om examen avslås.

Blanketter och mer information om hur du tar ut din examen finns på Lunds universitets hemsida: 

Ansök om examen – lu.se

Examina 

Det är universitetets examensavdelning som utfärdar ekonomie kandidatexamen, filosofie kandidatexamen, magisterexamen (1 år) samt masterexamen (2 år) - några av de examina som kan vara aktuella för dig som läser program eller kurser på Ekonomihögskolan enligt 2007 års studieordning.

Följande gäller för dig som tar ut din examen från och med 1 januari 2017

Ekonomie kandidatexamen omfattar 180 hp där minst 90 hp består av studier med successiv fördjupning inom huvudområdet som kan vara antingen företagsekonomi eller nationalekonomi, inklusive ett självständigt arbete på 15 hp inom huvudområdet.

Oavsett vilket huvudområde du väljer måste du ha minst 30 hp i både företagsekonomi och nationalekonomi.

Därutöver ingår 15 hp juridisk översiktskurs samt 15 hp statistik.

Den engelska översättningen av examensbenämningen är Bachelor of Science in Business and Economics. I examensbeviset anges också huvudområdet (Major) i anslutning till examensbenämningen.

Filosofie kandidatexamen omfattar 180 hp där minst 90 hp består av studier med successiv fördjupning inom inom huvudområdet som kan vara antingen företagsekonomi, nationalekonomi, ekonomisk historia, handelsrätt, informatik eller statistik, inklusive ett självständigt arbete på 15 hp inom huvudområdet.

Den engelska översättningen av examensbenämningen är Bachelor of Science. I examensbeviset anges också huvudområde (Major) i anslutning till examensbenämningen.

Filosofie kandidatexamen i systemvetenskap, huvudområde informationssystem, omfattar 180 hp med successiv fördjupning inom Systemvetenskapliga kandidatprogrammet - design av informationssystem, inklusive ett självständigt arbete på 15 hp inom huvudområdet.

Den engelska översättningen av examensbenämningen är Bachelor of Science in Information Systems.

Mer information om olika examina hittar du på Lunds universitets webbplats: 

Examina – lu.se