Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Praktisk studieinformation - nationalekonomi

För studenter som är antagna och registrerade på kurser vid Nationalekonomiska institutionen gäller att all kurs- och programrelaterad information såsom kursplan, schema, litteratur, regler och annat finns att tillgå via studentportalen Canvas.

Nedan finns praktisk studieinformation av olika slag - för nuvarande såväl som för potentiella studenter.


Inför terminsstart och kontaktinformation


Om du har frågor om kursregistrering, resultatrapportering eller tentamina vänder du dig till en utbildningsadministratör enligt nedan. För frågor om hur du kan lägga upp din utbildning, om kurser, problem med studierna eller liknande kontaktar du institutionens studievägledare. För frågor av annan karaktär såsom övergripande kursutbud, dispenser eller liknande vänder du dig till studierektorn för grundutbildningen. 

För kursspecifika frågor rörande pågående kurser vänder du dig i första hand till undervisande lärare.

Utbildningsadministration
Kan svara på frågor som rör sådant som kursregistreringar, resultatrapportering, tentamina, reservantagning. 

Azra Padjan (grund- och fortsättningsnivå)
Peter Schüller (distanskurser och uppsatser)

Programkoordinator (masterprogram) 
Kan svara på allmänna frågor om institutionens masterprogram och masterkurser

Ulf Persson

Studievägledning 
För vägledning och rådgivning rörande studier i nationalekonomi, behörighetsfrågor, tillgodoräknanden och liknande. Kontaktperson för studenter med funktionsnedsättning.

Mårten Wallette

Ledning för grundutbildningen
Övergripande ansvarig för grundutbildningen, kursutbud, lärare, dispensärenden et cetera.

Pontus Hansson (studierektor)
Karin Bergman (utbildningsledare)

I samband med varje terminstart hålls introduktionsmöten för studenter som är antagna till grundkursen och våra fördjupningskurser. Information om dessa samt annat matnyttigt inför terminsstart såsom obligatorisk webbregistrering hittar du på sidan för introduktionsmöten


Ansökan till kurser, avbrott på kurs och omregistrering på kurs


Ansökan till kurser
Ansökan till kurser sker i normalfallet (det finns vissa undantag) via Sveriges nationella ansökningsportal antagning.se – oavsett om du läser fristående kurser eller inom ett utbildningsprogram. Det är ditt ansvar som student att se till så att du söker dina kurser inom föreskriven tid och på rätt sätt. Om du läser inom ett kandidatprogram publicerar LU anmälningsanvisningar inför varje ansökningsperiod.

Anmälningsanvisningar - anmälan steg för steg
Anmälningsanvisningar – utbildningsprogram

Svarskrav efter första urvalet.
Efter första urvalet får du epost från antagning.se med information om att ditt antagningsbesked finns tillgängligt samt att du aktivt måste tacka ja till erbjuden plats/reservplats senast ett visst datum. Det är ditt ansvar som student att säkerställa att du tackar ja till din plats inom föreskriven tid annars förlorar du din plats på kursen/kurserna. 

Antagningsbesked och svarskrav
 

Om du har blivit antagen till en kurs vid Nationalekonomiska institutionen och vill avbryta kursen finns det olika varianter av avbrott. Notera att det ligger på den enskilda studentens ansvar att meddela avbrott enligt någon av formerna nedan.

Återbud
Om du är antagen till en kurs men ännu inte har registrerat dig i Ladok, så tackar du helt enkelt nej till kursen genom att lämna återbud via studentportalen Student.lu.se. I och med att du då inte blir registrerad på kursen kan du sedan söka om kursen via antagning.se.

Tidigt avbrott 
Om du har blivit registrerad i Ladok på en kurs du vill avbryta så kan du inom tre veckor efter kursens start göra ett tidigt avbrott på kursen. Om du gör ett tidigt avbrott på kursen kan du inte senare omregistrera dig på kursen. Däremot kan du senare söka om kursen via antagning.se. Ett tidigt avbrott gör du via studentportalen Student.lu.se.

Avbrott
Om du vill avbryta en kurs du är registrerad på i Ladok när det har gått mer än tre veckor efter kursens start så kan du göra ett avbrott på kursen. Om du gör ett avbrott på en kurs kan du inte söka om kursen kommande terminer. Däremot kan du senare omregistrera dig på kursen (se ovan för vad som gäller för omregistrerade studenter). Kontakta institutionen för avbrott på kurs.

Om du har för avsikt att tentera en kurs som du har varit registrerad på under en tidigare termin måste du först omregistrera dig på kursen - för att få tillgång till aktuell kurssida i Canvas och därmed få information om kursen och eventuella obligatoriska eller frivilliga moment, samt för att kunna anmäla dig till tentamen.

Omregistrering sker via ladok på studentportalen Student.lu.se, se instruktioner.

Du kan omregistrera dig under de tider som gäller för vanlig kursregistrering, dvs en vecka innan terminsstart (för kurser som börjar då) och en vecka i mitten av terminen (för kurser som börjar då). För omregistrering utanför dessa tider kontaktar du någon av institutionens utbildningsadministratörer - se "Vem kan jag fråga om vad?" 

För mer specifik information om när och hur du omregistrerar dig kan du kontakta omregistrering [at] nek [dot] lu [dot] se (omregistrering[at]nek[dot]lu[dot]se)

Som omregistrerad student kan du följa föreläsningar i mån av plats. 

Det åligger dig som student att ansöka om omregistrering samt att senast vid kursstart kontrollera, via kurssidan i Canvas eller med undervisande lärare, om det finns några särskilda instruktioner som gäller för omregistrerade studenter. Du måste vara omregistrerad för att få tillgång till den aktuella terminens kurssida i Canvas.


Litteratur och kursplaner, tentamen och schema


Litteraturlistor

Litteraturlistor vårterminen 2024.
Grundkurs NEKA12, nationalekonomi, 30 hp.
Grundkurs, distans, nationalekonomi, 30 hp.
Fördjupningskurser, nationalekonomi, 31-90 hp.
Avancerad nivå, nationalekonomi.

Magisterprogrammet i finans.
Magisterprogrammet i dataanalys och ekonomi.

Kurser för livslångt lärande, nationalekonomi.

Litteraturlistor höstterminen 2024.
Grundkurs NEKA12, nationalekonomi, 30 hp.
Grundkurs, distans, nationalekonomi, 30 hp.
Fördjupningskurser, nationalekonomi, 31-90 hp.
Avancerad nivå, nationalekonomi.

Magisterprogrammet i finans.
Magisterprogrammet i dataanalys och ekonomi.

Kurser för livslångt lärande, nationalekonomi.

Om du söker äldre litteraturlistor, kontakta institutionens studievägledare och meddela vilken kurs, kurskod, och år/termin det gäller. Notera att äldre litteraturlistor finns i universitetets arkiv och det kan ta ganska lång tid att hitta dessa.

Kursplaner
Är du i dagsläget registrerad på kurser vid Nationalekonomiska institutionen så hittar du kursplanen för en specifik kurs via kurssidan på Canvas, både på svenska och på engelska.

Aktuella och i viss mån lite äldre kursplaner finns även att tillgå via universitetets system för kursplaner. 

Kursplaner på svenska (ange ex. sökordet NEK eller specifik kurskod) 
Kursplaner på engelska (ange ex. sökordet NEK eller specifik kurskod) 

  • Om det gäller en gammal kurs och du inte hittar kursplanen via länken ovan, kontakta institutionens studievägledare och meddela vilken kurs, kurskod, och vilket år det gäller. Notera att väldigt gamla kursplaner finns i universitetets arkiv och det kan ta ganska lång tid att hitta dessa.
  • Har du inte tidigare läst vid Nationalekonomiska institutionen, men vill veta mer om innehållet i olika kurser så hittar du aktuella kursplaner via vår sida för utbildning: Studera nationalekonomi

Tentamensanmälan
Är du förstagångsregistrerad på en kurs behöver tentamensanmälan inte lämnas in vid ordinarie tentamen (undantaget distanskurserna). Du måste anmäla dig till alla andra tentamenstillfällen. Tentamensanmälan sker via studentportalen Student.lu.se.

Anmälan öppnar tre veckor före tentamen och stänger en vecka före angivet tentamensdatum. Notera att du måste vara (om)registrerad på en kurs för att kunna anmäla dig till tentamen.

Tentamensdatum hittar du i aktuellt schema för den specifika kursen.

Augustitentamen
Datum för omtentor och uppsamlingstentor som ges i augusti anges i aktuellt schema och i Canvas för respektive kurs. Vi använder vanligtvis de två sista veckorna i augusti för omtentor och uppsamlingstentor.

Exempel på tidigare tentamen
På kurssidorna i Canvas finns en länk till exempel på tidigare tentor för alla kurser. Databasen innehåller ett urval av tentor från ca två år tillbaka. Notera att dessa tentor inte är del av kurslitteraturen och att de inte är kursmaterial. Syftet med att de hålls tillgängliga är att ge exempel på hur en viss tentamen kan vara utformad.

Tentamenregler
För regler vid salstentamina se tentamensregler.

Efter tentamensgenomgången (om sådan ges) kan du, mot uppvisande av legitimation, under terminstid hämta din skrivning på tentamensexpeditionen som ligger i rum EC1:237 (på "hyllan" ovanför Ljusgården). 

Tentamensexpedition är öppen måndag eller tisdag kl. 10:30-12:30. Vid några tillfällen har tentamensexpedition öppet vid fler tillfällen - du hittar alla öppettider i TimeEdit

För frågor kan du kontakta tentamensexpeditionen via epost: examoffice [at] nek [dot] lu [dot] se

Om du efter att ha tittat igenom din tentamen vill lämna in en begäran om ändring av betyg skall nedanstående blankett lämna in. Innan du lämnar in blanketten bör du läsa igenom vad som gäller angående ändring av betyg.

Begäran om ändring och rättelse av betyg (information)

Begäran om ändring av betyg (pdf)

Scheman för de kurser som du är antagen till hittar du via studentportalen Canvas. Scheman för alla institutionens kurser kan du med hjälp av relevanta kurskoder söka fram via schemaprogrammet TimeEdit 


Övrigt - praktik, studentkonto, et cetera


LUSEM Data Science Network lanserades våren 2023 med målet att koppla samman EHL-studenter som är intresserade av datavetenskap och för att ge stöd i kvantitativa applikationer och mjukvara.

Data Science Lab
Data Science Lab finns i EHL:s bibliotek, rum B:307. Varje vecka finns en grupp doktorander med expertis inom kvantitativa applikationer och statistisk programvara på plats. Labbet är öppet för alla studenter vid EHL. Vi har expertis inom ett brett utbud av kvantitativa applikationer och mjukvara, inklusive matematik, statistik, ekonometri, kvantitativa forskningsmetoder, Python, R, Excel, Java, Stata, MATLAB, Eviews och Gretl.

Vi finns tillgängliga på Data Science Lab i EHLs biblioteksrum B:307 varje torsdag kl. 14-16, under terminstid, för att hjälpa dig med dina frågor gällande forskningsdesign och dataanalys, till exempel för din kandidat- eller masteruppsats.

Om du har mycket specifika frågor, vänligen maila oss först på supportdatalab [at] nek [dot] lu [dot] se (supportdatalab[at]nek[dot]lu[dot]se). Då kan vi koppla dig till en kollega som besitter den kompetens, som bäst passar just dina behov och arrangera ett möte.

Boka EIKON dator i biblioteket genom att logga in i TimeEdit:
EHL:s bibliotek, rum B:307

Lambda Data Society
Lambda är en organisationen för studenter vid Lunds universitet inom datavetenskap. Gruppmedlemmarna är intresserade av att utnyttja kraften i data för att driva innovation och genomslag. Gruppen samarbetar i projekt och anordnar workshops och events. Lambda är öppet för alla studenter på EHL, och välkomnar alltid nya medlemmar.

Lambda

Canvas-sida: Dataanalys och matematik – hjälpcenter
Här kan studenterna hitta ett brett utbud av stödmaterial och föreläsningar relaterade till matematik och dataanalys.

Dataanalys och matematik hjälpcenter i Canvas

Inom ramen för Politices kandidatprogrammet och Ekonomie kandidatprogrammet kan praktik ingå som del av studierna, och därmed ge akademiska poäng samt inkluderas i en examen från Lunds universitet. Det understryks i kursplanen att praktiken ska utgöras av kvalificerat arbete inom ramen för huvudämnet nationalekonomi. Praktiken ska vara oavlönad

För mer information om se akademisk praktik under grundutbildning.

Som student vid Lunds universitet tilldelas du ett så kallat studentkonto som består av användarnamn och lösenord. Studentkontot ger dig tillgång till bland annat e-post, fillager, passerkort, flera datasalar och bibliotekens nättjänster. Har du frågor eller funderingar om ditt studentkonto, kontakta LU:s Servicedesk.

Studentkontot vid LU

 

På vår student-anslagstavla anslås sådant som är eller som kan vara av specifikt eller allmänt intresse för dig som student såsom praktikutlysningar, jobbannonser, informationsmöten, föreläsningar, seminarier, studentjobb och liknande. 

Anslagstavla

Kontakt

Utbildningsadministratör
(grund- och fortsättningsnivå) 
Azra Padjan

Utbildningsadministratör 
(distanskurser och uppsatser) 
Peter Schüller

Utbildningskoordinator
Masterprogram
Ulf Persson

Studievägledare  
Mårten Wallette

Utbildningsledare 
Karin Bergman

Studierektor 
Pontus Hansson