Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kommitté för jämställdhet, likabehandling och mångfald

Ledamöter

Anna Tegunimataka, Ekonomisk-historiska institutionen, Ordförande
Jakob Bergman, Statistiska institutionen
Ann-Christine Hartzén, Institutionen för handelsrätt
Miranda Kajtazi, Inst. för informatik
Devrim Göktepe-Hultén, Företagsekonomiska institutionen
Anders Vilhelmsson, Nationalekonomiska institutionen

Utöver ledamöterna adjungeras följande personer till kommittén:
Emma Carolander, personalsamordnare
Joakim Gullstrand, Rektor, fakultetsrepresentant

Vidare har studenterna tre företrädare som utses i den ordning som stadgas i §7 studentkårsförordningen. Personalorganisationerna ges tre företrädare med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid kommitténs sammanträden.

Kontakta

Anna Tegunimataka 
Biträdande universitetslektor

Ordförande i kommittén för jämställdhet, likabehandling och mångfald