Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kurser i informatik

Kurser på grundnivå

* = Kursen ges på engelska

Kurser utan akademiska förkunskapskrav (G1N)

Ges på höstterminen (HT)

Ges på vårterminen (VT)

Kurser på fortsättningsnivå (G1F)

Ges på höstterminen (HT)

Ges på vårterminen (VT)

Kurser på kandidatnivå (G2F)

Ges på höstterminen (HT)

Ges på vårterminen (VT)

Kurser på avancerad nivå

Samtliga kurser på avancerad nivå ges på engelska.

Ges på höstterminen (HT)

Ges på vårterminen (VT)

Kurser på forskarutbildningsnivå

Samtliga kurser på forskarutbildningsnivå ges på engelska.


 

Programspecifika kurser

Kan inte sökas fristående

Kursen ges i två versioner: en 5-poängskurs INFE01 (denna) och en 7,5-poängskurs INFE02. Kursen ges till studenter på kandidatprogrammet i International Business.

Kursen ges under vårterminen och undervisningsspråket är engelska. 


Kursplan

Litteraturlista

Kursansvarig: Nam Aghaee


Kursbeskrivning

(på engelska)

There are few organisations today, private and public, that are not somehow affected by digitalisation. Most of today’s managerial work requires knowledge and toolsets to manage the different aspects of the omnipresent reshaping of the organisational landscape that is digitalisation. Digitalisation, however, has different meanings for different stakeholders in any given organisation and it may span from automation to transformation of core processes. Digitalisation have the power to disrupt established business models and to create new, never before seen, business models. This course aims to provide an insight into the technological and managerial landscape that information technologies are building today. 

Kursen utgör andra terminen på det systemvetenskapliga kandidatprogrammet och erbjuds endast för programstudenter.

Kursen ges under vårterminen och undervisningsspråket är svenska.


Kursplan

Litteraturlista

Kursansvarig: Umberto Fiaccadori


Kursbeskrivning

Kursen innehåller sex moduler:

  1. Gruppdynamik och kommunikation,
  2. Organisation, verksamhet och IS,
  3. Projektledning,
  4. IT-rätt,
  5. Interaktionsdesign,
  6. IS-projekt, rapport.

Gruppdynamik och kommunikation handlar om gruppsykologi på både det generella och individuella planet, samt hur dessa kunskaper används, dels i grupprocesser, dels eget beteende i samspel med andra. Dessa översiktliga kunskaper i gruppsykologi förvärvat under kursen är tänkt att vara relevant dels för projektarbete under resten av terminen, dels för senare arbete i yrkeslivet.

Organisation, verksamhet och IS handlar om organisationsstrukturer och effektivitetsbegreppets koppling till organisation och strategi i organisationer. Dessutom behandlas IS och IT ur organisations- och verksamhetsperspektiv.

Projektledning handlar om ledning av IT-projekt. Delkursen tar upp kunskapshantering i projekt, agila metoder, och vanligt förekommande utmaningar i IT-projekt. Under delkursen får du kunskaper i hur man startar
upp, genomför och avrapporterar projekt och om hur man arbetar med olika roller i ett projekt.

IT-rätt genomförs i samarbete med institutionen för handelsrätt och handlar om de rättsregler som aktualiseras i samband med användandet av informationstekniken (IT) samt hur grundläggande juridisk problemlösning och argumentation genomförs inom detta område.

Interaktionsdesign handlar om hur analyser av verksamheters användningskrav kan utvecklas och implementeras. Du lär dig att applicera interaktionsdesign-principer i design av grafiska användargränssnitt. Olika metoder och tillvägagångssätt behandlas liksom hur interaktionsdesign kan bidra till bättre lösningar.

IS-projekt, rapport innebär att kunskaper från övriga moduler ska användas inför och under en förändringsprocess som omfattar förändring och införande av IS och därmed följande förändringar av organisationen.

Kursen utgör del av sjätte terminen på det systemvetenskapliga kandidatprogrammet. 

Kursen ges under vårterminen och undervisningsspråket är svenska.


Kursplan

Litteraturlista

Kursansvarig: Paul Pierce


Kursbeskrivning

Projektarbete för extern problemägare innebär att studenterna i grupp om fyra skall utföra, dokumentera och presentera ett IS-projekt utfört för en extern problemägare. IS-projektet är förankrat i en verklig situation med ett konkret problem. Man kan säga att projektgrupperna skall ta sig an ett skarpt konsultuppdrag. I detta projektarbete skall studenterna tillämpa sina tidigare inhämtade kunskaper inom IS-utveckling, projektarbete, etc. Uppdraget kan vara en utredning, en utformning, en implementering o.s.v. Projektarbetet skall resultera i en rapport och projektdokumentation som försvaras vid seminarium. Examinationen väger in uppdragsgivarens bedömning av projektarbetet och resultatet.

Kursen utgör del av sjätte terminen på det systemvetenskapliga kandidatprogrammet.

Kursen ges under vårterminen och undervisningsspråket är svenska.


Kursplan

Litteraturlista

Kursansvarig: Osama Mansour


Kursbeskrivning

Under det Systemvetenskapliga kandidatprogrammet samlar studenten sina prov i en lärandeportfölj. På denna avslutande kurs ska studenten i en rapport reflektera över sitt eget lärande, kunskapsbehov och egen måluppfyllelse under sista terminen.

Kursen ges på den andra terminen av magisterprogrammet i informationssystem.

Kursen ges under vårterminen och undervisningsspråket är engelska. 


Kursplan

Litteraturlista

Kursansvarig: Osama Mansour


Kursbeskrivning

(på engelska)

The Master Thesis involves independent work in teams of two students addressing a research problem. This is an independent piece of work, which means that the student-teams must themselves find a problem-area, they will not be provided with pre-defined problems. The problem-area must be relevant to informatics as a social science, but it may not be any kind of problem within the social sciences. Next the student-team must formulate a research-question and present a relevant theoretical framework, which provides the basis for planning and conducting an empirical investigation, and the student-team must also draw conclusions from the empirical investigation and the theoretical framework. Finally the investigation and the findings must be presented in a written thesis, which is examined at a seminar.

In your thesis you will use quantitative or qualitative approaches, or some combination of these. The course on Information Systems Research Methods provide you with the appropriate knowledge and tools.