Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ansökan och antagning till forskarutbildning

I Sverige måste all rekrytering ske i öppen konkurrens. Därför måste alla doktorandtjänster utannonseras offentligt. Varken egenfinansierade doktorandstudier eller personliga sponsorer är tillåtna.

Utlysningar

Samtliga doktorandtjänster vid Ekonomihögskolan utannonseras via Lunds universitets jobbportal. Stipendier, när sådana finns, utannonseras av respektive institution.

Lediga doktorandanställningar vid Lunds universitet

Ansökan

Ansökningsperioden varierar mellan Ekonomihögskolans institutioner. Du ansöker till en utlyst doktorandtjänst direkt via Lunds universitets jobbportal. Du ska alltid bifoga Ekonomihögskolans antagningsblankett när du ansöker.

Antagningsblankett (pdf, 92 kb)

Behörighet och förkunskaper

Grundläggande behörighet för studier på forskarnivå har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, har fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Dessutom finns särskilda behörighetskrav för varje ämne. Som regel ska du ha läst minst 90 hp i det ämne som du vill forska inom.

Läs mer om särskild behörighet i respektive ämnes allmänna studieplan.

Relaterad information

Studierektorer för forskarutbildning

Ekonomisk historia
Ellen Hillbom, professor
ellen [dot] hillbom [at] ekh [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 74 86

Företagsekonomi
Jens Rennstam, docent
jens [dot] rennstam [at] fek [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 42 24

Handelsrätt
Annamaria Westregård, docent
annamaria [dot] westregard [at] har [dot] lu [dot] se (annamaria[dot]westregard[at]har[dot]lu[dot]se)
Telefon: 046-222 75 46

Informatik
Christina Keller, professor
christina [dot] keller [at] ics [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 80 26

Nationalekonomi
Erik Wengström, professor
erik [dot] wengstrom [at] nek [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 01 23

Statistik
Jonas Wallin, universitetslektor
jonas [dot] wallin [at] stat [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 01 72