Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Uppsatser i nationalekonomi

En kandidatuppsats om 15 hp avslutar dina studier i nationalekonomi på kandidatnivå. Kandidatuppsatsen sammanfattar dina grundstudier i nationalekonomi och ger dig en ökad förståelse för ämnet. På avancerad nivå skrivs en magisteruppsats om 15 hp för en magisterexamen i nationalekonomi och ytterligare en uppsats om 15 hp för en masterexamen. 

Uppsatser i nationalekonomi skrivs antingen individuellt eller i par med en annan student. Du blir inte tilldelad ett uppsatsämne eller handledare utan det åligger dig som student att själv tänka till och fundera över möjliga uppsatsämnen – något som du bör göra i ett tidigt skede under den termin som du planerar att skriva din uppsats.

Alla uppsatser vid Nationalekonomiska institutionen kontrolleras för plagiat via företaget Ouriginal.

För mer information om våra olika uppsatskurser vad gäller sådant som behörighetskrav, kursplan och annat se nedan.

För en kandidatexamen skrivs en kandidatuppsats om 15 hp.

Uppsatsarbetet på kandidatnivå har som huvudsyfte att öka studentens förmåga att självständigt genomföra en samhällsekonomisk analys. Speciellt viktig är förmågan att ta fram och använda källmaterial av olika slag och att vid behandlingen utnyttja de kunskaper i ekonomisk analys som inhämtats via kurser och kurslitteratur. Förmågan att uttrycka sig i skrift övas, liksom att klart disponera en rapport. Alla uppsatser ska seminariebehandlas med en utsedd opponent. Syftet med oppositionen är att på ett kritiskt, men konstruktivt, sätt granska ett annat uppsatsarbete samt att ge förslag och synpunkter till förbättringar.

Uppsatsen skrivs antingen individuellt eller tillsammans med en annan student. Man blir inte tilldelad ett uppsatsämne eller handledare utan det åligger studenten att själv tänka till och fundera över möjliga uppsatsämnen – något som man bör göra i ett tidigt skede under den termin som man planerar att skriva sin uppsats. Viktigt att tänka på är att ett snävt ämne ofta är bättre än en bred frågeställning (en snäv fråga kan alltid utvidgas). Man behöver också fundera över vilken ansats som är relevant för att besvara frågeställningen, och, om man tänker sig en empirisk uppsats, finns det tillgänglig data som passar metoden och frågeställningen. Inspiration till uppsatsämnen kan exempelvis hämtas via kurser man läst, vetenskapliga tidsskrifter och forskningsrapporter, dagstidningar, internationella organisationer et cetera.

I början av varje termin hålls en introduktionsföreläsning som ger inledande information och en översiktlig bild av uppsatskursen. Den ger också lite vägledning om hur man hittar ett uppsatsämne. Utöver introduktionsföreläsning finns ett antal inspelade filmer som ger tips inför uppsatsarbetet och presenterar de olika inriktningarna. De publiceras på Canvas efter introduktionsföreläsningen.

Alla uppsatser vid Nationalekonomiska institutionen kontrolleras för plagiat via företaget Ouriginal.

Seminarieperioder
2024
11–12 januari och 25–26 januari.
4–5 april (digitalt via Zoom).
27–31 maj.
28–30 augusti.
10-11 oktober (digitalt via Zoom).

2025
16-17 januari och 30-31 januari.
3-4 april (digitalt via Zoom).
2-5 juni.
27-29 augusti.
16-17 oktober (digitalt via Zoom).


Behörighetskrav
NEKH01 - Examensarbete - kandidatnivå, 15 hp
(För studenter som läser fristående kurser eller andra program än nedanstående)

Minst 60 avslutade högskolepoäng i nationalekonomi (75 hp rekommenderas) varav följande måste ingå:

- 30 hp grundkurs,
- 7,5 hp mikroekonomisk analys (NEKG21 eller motsvarande),
- 7,5 hp ekonometri (NEKG31 eller motsvarande).

NEKH02 - Examensarbete - kandidatnivå, 15 hp 
(För studenter inom Ekonomie kandidatprogrammet vid LU - antagna HT13 eller senare)

Alla obligatoriska kurser inom Ekonomie kandidatprogrammet (Företagsekonomi 1-30 hp, Juridisk översiktskurs 1-15 hp, Statistik 1-15 hp) samt minst 60 avslutade högskolepoäng i nationalekonomi (75 hp rekommenderas) varav följande måste ingå:

- 30 hp grundkurs,
- 7,5 hp mikroekonomisk analys (NEKG21 eller motsvarande),
- 7,5 hp ekonometri (NEKG31 eller motsvarande).

NEKH03 - Examensarbete - kandidatnivå, 15 hp 
(För studenter inom Politices kandidatprogrammet vid LU)

Minst 60 avslutade högskolepoäng i nationalekonomi (75 hp rekommenderas) varav följande måste ingå:

- 30 hp grundkurs,
- 7,5 hp mikroekonomisk analys (NEKG21 eller motsvarande),
- 7,5 hp ekonometri (NEKG31 eller motsvarande).

NEKH04 - Examensarbete - kandidatnivå, 15 hp
(För studenter inom PPE-programmet vid LU)

Alla obligatoriska kurser inom PPE-programmet (Filosofi 1-60 hp, Statsvetenskap 1-30 hp) samt minst 60 avslutade högskolepoäng i nationalekonomi (75 hp rekommenderas) varav följande måste ingå:

- 30 hp grundkurs,
- 7,5 hp mikroekonomisk analys (NEKG21 eller motsvarande),
- 7,5 hp ekonometri (NEKG31 eller motsvarande).

 

För en magisterexamen skrivs en uppsats om 15 hp. 
Alla uppsatser ska seminariebehandlas med opponent. Seminarierna äger årligen rum under tre tvåveckorsperioder i: januari- februari, maj-juni och augusti-september, samt under en vecka i mitten eller i slutet av oktober och en i mitten på april.

Uppsatsskrivande på magisternivå syftar till att fördjupa och höja studentens förmåga att genomföra självständiga ekonomiska analyser. Syftet med oppositionen är att på ett kritiskt, men konstruktivt sätt granska ett annat uppsatsarbete samt att ge förslag och synpunkter till förbättringar

Uppsatsen skrivs antingen individuellt eller tillsammans med en annan student. Man blir inte tilldelad ett uppsatsämne eller handledare, utan det åligger studenten att själv tänka till och fundera över möjliga uppsatsämnen – något som man bör göra i ett tidigt skede under den termin som man planerar att skriva sin uppsats. Viktigt att tänka på är att ett snävt ämne ofta är bättre än en bred frågeställning (en snäv fråga kan alltid utvidgas). Man behöver också fundera över vilken ansats som är relevant för att besvara frågeställningen, och, om man tänker sig en empirisk uppsats, finns det tillgänglig data som passar metoden och frågeställningen. Inspiration till uppsatsämnen kan exempelvis hämtas via kurser man läst, vetenskapliga tidskrifter och forskningsrapporter, dagstidningar, internationella organisationer et cetera.

I början av varje termin hålls en introduktionsföreläsning som ger inledande information och en översiktlig bild av uppsatskursen. Den ger också lite vägledning om hur man hittar ett uppsatsämne.

Alla uppsatser vid Nationalekonomiska institutionen kontrolleras för plagiat via företaget Ouriginal.

Behörighetskrav
NEKN01 - Examensarbete - magisternivå,  15 hp
NEKN06 - Examensarbete - magisternivå, hälsoekonomi, 15 hp (kursplan)

  • För studenter som är antagna till masterprogrammet i nationalekonomi skall 30 hp kurser på avancerad nivå vara avslutade.
  • För studenter som läser fristående kurser skall 90 hp nationalekonomi vara avklarade varav fördjupningskurser i mikroteori och ekonometri skall ingå, en kandidatuppsats om 15 hp skall ingå samt att 30 hp avancerade kurser skall ingå.  

 

För en masterexamen skrivs en magisteruppsats om 15 hp samt en masteruppsats om 15 hp.
Alla uppsatser ska seminariebehandlas med opponent. Seminarierna äger årligen rum under tre tvåveckorsperioder i: januari- februari, maj-juni och augusti-september samt under en vecka i mitten eller i slutet av oktober och en i mitten på april.

Uppsatsskrivande på masternivå syftar till att fördjupa och höja studentens förmåga att genomföra självständiga ekonomiska analyser. Syftet med oppositionen är att på ett kritiskt, men konstruktivt sätt granska ett annat uppsatsarbete samt att ge förslag och synpunkter till förbättringar

Uppsatsen skrivs antingen individuellt eller tillsammans med en annan student. Man blir inte tilldelad ett uppsatsämne eller handledare utan det åligger studenten att själv tänka till och fundera över möjliga uppsatsämnen – något som man bör göra i ett tidigt skede under den termin som man planerar att skriva sin uppsats. Viktigt att tänka på är att ett snävt ämne ofta är bättre än en bred frågeställning (en snäv fråga kan alltid utvidgas). Man behöver också fundera över vilken ansats som är relevant för att besvara frågeställningen, och, om man tänker sig en empirisk uppsats, finns det tillgänglig data som passar metoden och frågeställningen. Inspiration till uppsatsämnen kan exempelvis hämtas via kurser man läst, vetenskapliga tidskrifter och forskningsrapporter, dagstidningar, internationella organisationer et cetera.

I början av varje termin hålls en introduktionsföreläsning som ger inledande information och en översiktlig bild av uppsatskursen. Den ger också lite vägledning om hur man hittar ett uppsatsämne.

Alla uppsatser vid Nationalekonomiska institutionen kontrolleras för plagiat via företaget Ouriginal.

Behörighetskrav
NEKP01 - Examensarbete - masternivå,  15 hp 

  •  75 hp nationalekonomi på avancerad nivå inkl NEKN01/NEKN06 skall vara avklarade.

 

Kontakt

Utbildningsadministratör
Peter Schüller