Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kurser i ekonomisk historia

KURSUTBUD VID EKONOMISK-HISTORISKA INSTITUTIONEN

Vi erbjuder ett stort antal kurser inom vårt ämnesområde som ger oumbärliga och breda kunskaper om ekonomi, samhälle och historia, men som även underlättar förståelsen av många andra ämnen, t ex nationalekonomi, sociologi, statsvetenskap.

När du börjar studera på universitetet läser du kurser på grundnivå. Kurser på grundnivå kan finnas i två nivåer; grundkurser, fortsättningskurser och kandidatkurser. Grundkurserna bygger på kunskaper du fått i gymnasiet, medan kandidatkurser kräver tidigare studier i ekonomisk historia eller motsvarande på universitet eller högskola. Nästa steg är kurser på avancerad nivå, som kräver genomgången utbildning på grundnivå.

Kurser på grundnivå

Grundkurs i ekonomisk historia, 30 hp (EKHA30) HT/VT

Sveriges ekonomiska och sociala historia, 15,0 hp (EKHA23) HT

Världens ekonomiska historia, 15,0 hp (EKHA24) VT

Den svenska modellens uppgång och fall, 7,5 hp (EKHA51) VT

Miljöhistoria ur ett ekonomiskt perspektiv, 7,5 hp (EKHA61) HT

Hållbar utveckling - debatt, teori och empiri, 7,5 hp (EKHA62) HT

Teknologisk och social utveckling – Historiska erfarenheter och framtida utmaningar, 7,5 hp (EKHA73) VT

Growth, Stagnation and Inequality in Africa, 7,5 credit points (EKHB21) Autumn
For programme students only.

The Global Economy, 15 credit points, (EKHD02) Autumn, Internet/Distans 

The Emergence of Modern Health Care Systems, 7.5 credit points, (EKHD05) Autumn, Internet/Distance 

Emerging Asia - Economic Transformation in East and South East Asia, 7,5 credit points (EKHE42) Spring

The Rising Giants - China and India Entering the Global Scene, 7,5 credit points (EKHE43) Spring

Financial Systems: Development and Crises, 7,5 credit points (EKHE53) Spring

The Rise of Europe and the Atlantic Economy, ca. 1000-1890, 7,5 credit points (EOSE01) Autumn

Colonialism and Economic Change in Africa, Asia and Latin America, 7,5 credit points (EOSE02) Autumn

The Global South - Comparative Economic Development since 1945, 7,5 credit points (EOSE03 ) Autumn

Economic Growth in Modern Europe, North America and the OECD Club, 7,5 credit points (EOSE04) Autumn

Economy and Society: Demographic Challenges, 7,5 credit points (EOSE05) Spring
For programme students only.

Economy and Society: Skill Training 1- Statistics and Data, 7,5 credit points (EOSE06) Spring
For programme students only.

Business and Society - A Dynamic Perspective, 7,5 credit points  (EOSE07) Autumn
For programme students only.

Skill Training 2 - The Art of Writing and Reporting, 7,5 credit points (EOSE08) Autumn
For programme students only.

Regional Development and Growth, 7,5 credit points (EOSE09) Spring
For programme students only.

Global Sustainability, 7,5 credit points (EOSE10) Spring
For programme students only.

Economy and Society: Internship, 30 credit points (EOSE13) Autumn
For programme students only.

Swedish Economic Development, 7,5 credit points (SASE10) Spring

Economic Change, Labour Market and the Population, 7,5 credit points (SASE11) Spring

Family and Work - Scandinavia in an International Perspective, 7,5 credit points (SASE12) Spring

Population Aging and the Welfare State, 7,5 credit points (SASE13) Autumn

Kurspaket

Economic crises in Historical Perspective, 7,5 credit points (PEH14) | Autumn, Internet/Distans 

Kandidatkurser

Teori och metod, 15,0 hp (EKHK30) VT

Kandidatuppsats, 15,0 hp (EKHK31) VT

Field Work/Internship and Research Overview, 15,0 credit points (EKHK17)
For Bachelors in Development Studies only.

Bachelors Thesis in Development Studies SGUTV, 15,0 credit points (EKHK18)
For Bachelors in Development Studies only.

Research Design, Methods and Data Collection, 15,0 credit points (EOSE11) Spring
For Economy and Society programme only.

Bachelor's Thesis​​​​​​​, 15,0 credit points (EOSK12, ) Spring
For Economy and Society programme only. 

Kurser på avancerad nivå

Development of Emerging Economies, 7,5 credit points (EKHM61) Autumn 

The Global Economy and Long-term Economic Growth, 7,5 credit points (EKHM64) Autumn

Econometrics I, 7,5 credit points (EKHM65) Autumn
For master's programme students only.

Econometrics II, 7,5 credit points (EKHM66) Autumn
For master's programme students only.

Causes of Demographic Change, 7,5 credit points (EKHM67) Autumn

China and the Asia Pacific Economy, 7,5 credit points (EKHM70 ) Autumn

Economics of Innovation, 7,5 credit points (EKHM71 ) Autumn

Population and Living Standards, 7,5 credit points (EKHM72 ) Autumn

Research Design, 7,5  credit points (EKHM73 ) Autumn
For master's programme students only.

Quantifying Economc Growth over Time, 7,5 credit points (EKHM76 ) Autumn

Consequences of Demographic Change, 7,5 credit points (EKHM81 ) Spring

Human Capital in a Historical Perspective, 7,5 credit points (EKHM82 ) Spring

Institutions, Economic Growth and Equity, 7,5 credit points (EKHM84 ) Spring

Advanced Analysis of Economic Change, 7,5 credit points (EKHM87 ) Spring

EKHT21 Advanced Topics in Economic Demography - Historical Demography, 7,5  credit points
For Economic Demography Track students only. 

EKHT24 Advanced Topics in Economic Demography - Data Management, 7,5  credit points
For Economic Demography Track students only.

EKHT26 Advanced Topics in Economic Demography - Family and Health, 7,5  credit points 
For Economic Demography Track students only.

EKHT27 Advanced Topics in Economic Demography - Geographical Information Systems for Economic History, 7,5  credit points
For Economic Demography Track students only.

EKHT31 Advanced Topics in Economic History - History of Economic Thought, 7,5 credit points 
For Economic History Track students only.

EKHT34 Advanced Topics in Economic History - Research in Economic History: Archives, Primary Sources, Dataset.  7,5  credit points 
For Economic History Track students only.

EKHT35 Advanced Topics in Economic History - The History of Economic Inequality, 7,5 credit points 
For Economic History Track students only.

EKHT41 Advanced Topic: Agricultural Transformation in the Development Process, 7,5 credit points 
For Economic Development Track students only.

EKHT42 Advanced Topics in Economic Development - Explaining Growth and Inequality, 7,5  credit points 
For Economic Development Track students only.

EKHT45 Advanced Topics in Economic Development - Theory and Practice of Money and Finance. 7,5 credit points 
For Economic Development Track students only.

EKHT46 Advanced Topics in Economic Development - The State in the Development Process.7,5  credit points 
For Economic Development Track students only.

EKHT47 Advanced Topics in EconomicDevelopment - Development Aid in Historical Perspective, 7,5 credit points 
For Economic Development Track students only.

EKHT48 Advanced Topics in Economic Development - Human Rights and Economic Development, 7,5 credit points 
For Economic Development Track students only.

EKHT55 Fieldwork, 15 credit points 
For Economic Development Track students only.

EKHT56 Innovative Practice in a Developing Country, 15 credit points 
For Economic Development Track students only.

EKHT90 Internship, 15 credit points 
 

 

 


For master's programme students only.


 

Kontakt

Håkan Lobell
Programkoordinator, studievägledare

studievagledare [at] ekh [dot] lu [dot] se (studievagledare[at]ekh[dot]lu[dot]se)
master [at] ekh [dot] lu [dot] se (master[at]ekh[dot]lu[dot]se)

Telefon: +46 46 222 74 85

Rum: Alfa1:2099