Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskarutbildning i nationalekonomi

Nationalekonomiska institutionen erbjuder en forskarutbildning som ger studenterna fördjupade kunskaper i ekonomisk teori och analytiska metoder. Studenter lär sig hur man utför teoretisk och empirisk forskning på högsta nivå genom kurser, seminariedeltagande och handledd forskning.

Som doktorand blir du en del av en levande och dynamisk forskargemenskap. Varje år antas cirka 4-8 studenter till forskarutbildning. Sista antagningsdatum är vanligtvis i slutet av januari varje år och programmet börjar i slutet av augusti. Alla studenter är fullt finansierade och får lön från programmets start. Programmet består av fyra års heltidsstudier, men eftersom de flesta studenter undervisar upp till 20 % av sin tid, är programmet i praktiken närmare 5 år.

Efter avslutad forskarutbildning går många vidare till framgångsrika akademiska karriärer, andra till verksamheter inom näringsliv och offentlig förvaltning.

Programmet består av totalt 240 hp (60 hp per år), varav 90 hp består av kurser och 150 hp består av avhandlingen.

Vanligtvis ägnar studenter det första året åt kurser. Kurspaketet består av några obligatoriska kurser, som ger studenterna viktiga analytiska och empiriska färdigheter och en bred kunskap om ekonomi. Resterande valbara kurser väljs utifrån studentens intresse. Alla kurser i forskarprogrammet ges på engelska.

Mot slutet av det första året flyttar studenterna gradvis fokus mot att arbeta med sitt examensarbete. Doktorsavhandlingen skrivs vanligtvis som en samling separata artiklar tillsammans med en introduktion.  Avhandlingen består vanligtvis av tre uppsatser, om de är skrivna av en författare, medan antalet ökar om mer än en uppsats har medförfattare. Minst ett papper måste vara skrivet självständigt. Alla avhandlingar diskuteras och försvaras offentligt. Ekonomihögskolan utser en officiell opponent från ett annat universitet och en betygskommitté för att bedöma avhandlingen.

Alla doktorander är fullfinansierade från dag ett av programmet. Finansieringen är vanligtvis inte knuten till en specifik professor eller forskningsprojekt, vilket ger studenterna flexibilitet och självständighet när det gäller val av forskningsämnen. Institutionen erbjuder även resefinansiering för att gå kurser, sommarskolor och konferenser vid andra universitet. Alla doktorander erbjuds en fullt utrustad kontor och har tillgång till IT-infrastrukturen och tjänster kopplade till Lunds universitet.

Nationalekonomiska institutionen erbjuder en mycket aktiv och dynamisk forskarmiljö, med seminarier, workshops och konferenser. Forskningsverksamheten är i stora drag uppdelad i tre områden som återspeglas i institutionens seminarieserie:

  • Tillämpad mikroekonomi
  • Mikroekonomi: Teori och experiment
  • FEM - Finans, Ekonometri och Makroekonomi

Doktorander har vanligtvis full flexibilitet och självständighet när det gäller val av forskningsämnen, även om många arbetar inom gemensamma forskningsprojekt med andra doktorander och personal.

Forskningsområden vid Nationalekonomiska institutionen

Forskarutbildningen förbereder studenterna för högt kvalificerat arbete, både inom och utanför akademin. Cirka 50 procent av de utexaminerade fortsätter mot en akademisk karriär. Övriga arbetar inom statliga myndigheter, icke-statliga organisationer, banker, forskningsinstitutioner och privata företag.

De senaste akademiska placeringarna inkluderar Aalto-universitetet, BI Oslo, Copenhagen Business School, Köpenhamns universitet, Galway-universitetet, Göteborgs universitet, Oslos universitet och University of York. De senaste icke-akademiska placeringarna inkluderar Danske Bank, Danmarks Nationalbank, IKEA Group, OECD, Konkurrensverket, Sveriges Riksbank och Region Skåne.

Kontakt

Studierektor för forskarutbildningen
Erik Wengström

Utbildningskoordinator
Ulf Persson