Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Studera statistik

Teacher writing on whiteboard with students listening

Statistik ingår på olika utbildningsprogram antingen som obligatoriskt eller valfritt ämne. Du kan också läsa statistik som fristående kurs. Statistik kan utgöra huvudämne i såväl Filosofie kandidatexamen, Magisterexamen som Masterexamen.

Statistiska institutionen ger kurser på alla nivåer från grundkurser till masternivå. Efter avslutad grundutbildning finns även möjlighet att gå vidare med forskarutbildning.

Vad är statistik?

Inom alla områden av arbetslivet används statistiska metoder. Marknadsanalyser av olika slag är ett vanligt användningsområde för statistisk metodik. Tillverkningsindustrin använder statistik i kvalitetsstyrningen. Statistiska metoder används för att mäta arbetslöshet och konsumentprisindex. Läkemedelsindustrin och sjukvården tar hjälp av statistisk metodik för att utveckla nya läkemedel och för att förbättra behandlingsmetoder.

All forskning både vid universitetsinstitutioner och företags utvecklingsavdelningar måste analyseras på ett korrekt och tillförlitligt sätt. Avancerade statistiska metoder används överallt.

Insamling och analys kan ske på ett mer eller mindre sofistikerat sätt. Statistik som universitetsämne handlar om hur man på ett effektivt sätt gör denna insamling och analys för att minimera osäkerheten i beslutsprocessen.

Att läsa statistik

Många studenter upplever det väldigt givande och utvecklande att läsa statistik. De upptäcker också snart att man inte behöver vara något “mattegeni” för att kunna läsa statistik. För att läsa introduktionskursen räcker det faktiskt om man kan de fyra räknesätten (man ska dock ha läst Matematik 3b på gymnasiet). Ska man fortsätta att studera statistik är naturligtvis en fördel om man har ett intresse för matematik. Dessutom får alla studenter möjlighet att lära sig olika statistiska datorprogram.

Undervisning i statistik bedrivs i olika former. Bland annat föreläsningar, räkneövningar, datorlaborationer och projektarbeten. Det avslutande examensarbetet (kandidatuppsatsen) görs ofta som ett konsultuppdrag åt någon myndighet, forskningsgrupp eller företag.