Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Jobba på Ekonomihögskolan i Lund

Få arbetsplatser är så stimulerande som Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, med den ständiga kontakten med ny kunskap och med nya generationer studenter på väg ut i livet. Vi lägger ut lediga anställningar i Lunds universitets sökandeportal, där du också skickar in din ansökan.

Sökandeportalen Varbi

Ansök, prenumerera eller lägg in ditt cv
För att kunna söka en anställning hos oss behöver du skapa ett konto i vårt rekryteringssystem Varbi.

Även om du inte hittar något intressant bland våra lediga anställningar just nu kan du skapa ett konto och ladda upp exempelvis ditt cv för kommande behov.

Skapa ett konto i Sökandeportalen

Prenumerera på lediga anställningar

Få dagliga mejl eller veckovisa sammanställningar med våra lediga anställningar inom de jobbkategorier du är intresserad av.

Prenumerera på lediga anställningar via Varbis webbplats – lu.varbi.com

Fördelar med att arbeta på Ekonomihögskolan

Som medarbetare är du en av våra absolut viktigaste resurser för att vi ska nå vårt mål att vara en ekonomihögskola i världsklass. De kunskaper och erfarenheter var och en har med sig till Ekonomihögskolan är självfallet mycket värdefulla för vår verksamhet, men vi satsar också på att ge våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling.

Internationellt ackrediterad

Fakulteter och utbildningar vid Lunds universitet utvärderas nationellt inom ramen för Lunds universitets egna långsiktiga kvalitetsarbete - EQ11 - och av Universitetskanslerämbetet, UKÄ.

Ekonomihögskolan är den enda fakulteten inom Lunds universitet som genomgår en internationell utvärdering, med påföljande ackreditering, av sin verksamhet, genom EQUIS, AACSB och AMBA. En viktig del i detta arbete är ett aktivt internationellt kompetensutbyte. Vi ser positivt på att våra anställda provar på att arbeta i andra länder under sin tid hos Ekonomihögskolan.

Ekonomihögskolan är i internationella sammanhang mera känt som LUSEM, Lund University School of Economics and Management.

Statlig myndighet

Lunds universitet och Ekonomihögskolan är en statlig myndighet. Det är lätt att glömma bort i det dagliga arbetet, i en organisation som förvisso styrs av lagar, förordningar och regler, men samtidigt har en alldeles särskild frihet enligt Högskoleförordningen.

Vi måste förhålla oss till offentlighetsprincipen, lagar om jäv, bisysslor med mera, men är samtidigt fria att inrikta vår verksamhet efter de behov och möjligheter vi ser. Formerna för verksamheten är reglerade, men verksamhetens inriktning styr vi utifrån forskning och innovation.  

Förmåner för anställda på Lunds universitet

Kompetensutveckling och karriärmöjligheter vid Lunds universitet

Samarbete med näringslivet

Vi har många samarbetspartners i näringslivet. Samarbetena ser olika ut, med allt från partnerskap och forskningssamarbeten till gästföreläsare med dagsfärska erfarenheter från världen utanför forskningen.  Vår styrelseordförande är väl förankrad i näringlivet, och det är också vår Rådgivande kommitté, ett samrådsorgan för Ekonomihögskolan och företrädare för näringsliv och offentlig förvaltning.

Kontakta HR

Erik Siebers
HR-koordinator

Har du frågor om en tjänst? 

Titta i utlysningen, så ser du vem du ska kontakta för den specifika tjänst du är intresserad av.

Personalsamordnare

Har du frågor som är av mer generell karaktär, som inte avser en specifik tjänst, kontakta en HR-medarbetare hos oss.

HR-medarbetare på Ekonomihögskolan

Tips! 

Prenumerera på Ekonomihögskolans lediga anställningar i portalen, så missar du inte någon annons som är intressant för dig!

Prenumerera på lediga anställningar via Varbis webbplats – lu.varbi.com

Om att jobba hos oss på Lunds universitet