Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Sök anslag för din forskning – KEFU

KEFUs styrelse sammanträder fyra gånger per år. Ansökan lämnas två veckor innan styrelsens sammanträde via e-post till KEFUs kansli. Märk e-posten med rubriken; Ansökan KEFUs styrelsemöte år, månad och datum.

kefu [at] kefu [dot] se (Ansök via e-post till kefu[at]kefu[dot]se)

Ansökan får vara på max 5 sidor och skriven med Times New Roman, 14 punkter och enkelt radavstånd (exkl. max en sida referenser). Till ansökan ska CV medfölja för berörda forskare.

I ansökan ska framgå problembakgrund, frågor och syfte, teoretisk utgångspunkt, metod, avrapportering, projektets budget och tidsplan. I budgeten ska alla poster vara specificerade, inklusive sociala avgifter och universitetets OH-kostnader.

Kravet på avrapportering till KEFUs målgrupp är minst ett seminarium i KEFUs regi, senast ett halvår efter projektets slut. Vanligtvis ställs också krav i kontraktet på en skriftlig avrapportering i form av en rapport i KEFUs skriftserie eller artikel.

Beviljade FoU-projekt förvaltas av Företagsekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet.

Kontaktperson 

Marie Sandra Sandbergsandra [dot] sandberg [at] fek [dot] lu [dot] se

Övriga frågor besvaras av KEFUs kansli:

Ulf Ramberg, ulf [dot] ramberg [at] kefu [dot] se (ulf[dot]ramberg[at]kefu[dot]se)
Mikael Hellström, mikael [dot] hellstrom [at] kefu [dot] se (mikael[dot]hellstrom[at]kefu[dot]se)


KEFU:s Policy

KEFUs policy för de strategiska forskningsprojekten baseras på en vision och tre hörnstenar.

Visionen är att skapa uthålligt konkurrenskraftiga FoU-grupper inom de strategiska kommunalekonomiska områdena skola, vård och omsorg.

Visionens tre hörnstenar baseras på att:

  • Styrelsen uttalet och företrädelsevis stödjer ansökningar inom skola, vård och omsorg.
  • Styrelsens FoU-satsningar ska baseras på de kunskaps- och kompetensplattformar som KEFU representerar.
  • Styrelsens beviljade anslag ska ha en så pass stor volym att de kan skapa en attraktiv plattform för kompletterande finansiering från andra intressenter.

Märk att visionen inte utesluter forskning inom andra områden.