Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kurspaket i statistik

Fortsättningskurser i statistik, 31-60 hp

På fortsättningskursen i statistik ska man läsa fyra kurser om 7,5 poäng. Kurserna kan sökas som ett kurspaket och innehåller

Sök Statistik: Fortsättningskurs (kurspaket) på lu.se

Kandidatkurser i statistik, 61-90 hp

I kandidatkursen i statistik fördjupar du dina kunskaper inom statistisk teori och tidsseriesanalys. Du kommer också att författa en vetenskaplig uppsats i statistik som du presenterar vid ett seminarium. Kurserna kan sökas som ett kurspaket och innehåller

  • Kandidatuppsats, 15 hp (STAH11)
  • Sannolikhetslära och inferensteori, 7,5 hp (STAH12)
  • Tidsserieanalys, 7,5 hp (STAH14)

Sök Statistik: Kandidatkurs (kurspaket) på lu.se

Magisterkurs – Statistiska metoder för data science – kurspaket om 60 hp

Är du intresserad av statistiska metoder inom data science? Då är det här kurspaketet för dig. Du kommer att få lära dig avancerade analysmetoder inom maskininlärning och analys av högdimensionella data. Kurspaketet avslutas med en magisteruppsats där du fördjupar dig i något intressant problem. Kurserna ges på engelska och kan sökas som ett kurspaket och innehåller

  • Statistik: Examensarbete - Magisteruppsats (STAN40)
  • Statistik: Deep learning och metoder för artificiell intelligens (STAN47)
  • Statistik: Programmering för data science (STAN48)
  • Statistik: Analys av textdata (STAN49)
  • Statistik: Maskininlärning ur ett regressionsperspektiv (STAN51)
  • Statistik: Avancerad maskininlärning (STAN52)
  • Statistik; Högdimensionell dataanalys (STAN5)

Sök Magisterkurs -Statistiska metoder för data science (kurspaket) på lu.se