Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Systemvetenskapligt kandidatprogram

DESIGN AV INFORMATIONSSYSTEM

Gillar du att vara drivande i olika projekt och hålla i många trådar? Vill du vara med och forma framtidens företag och organisationer? Är du intresserad av IT, informationssystem och människor, och vill ha en central roll på din framtida arbetsplats? Om du svarade ja på dessa frågor, då är Systemvetenskapliga kandidatprogrammet rätt alternativ för dig. Vi erbjuder ett modernt kandidatprogram där du kommer att lära dig de arbetssätt, med till exempel moln-baserade teknologier (cloud) och artificiell intelligens, som som nu används i de flesta organisationer.

Om programmet

Du kommer dagligen i kontakt med informationssystem när du bokar flyg- och konsertbiljetter, kollar på videoklipp från Youtube eller använder andra sociala medier som Snapchat eller Instagram. Andra exempel på informationssystem är lönesystem, ekonomisystem och e-handelssystem.

Systemvetenskap är ett brett och tvärvetenskapligt ämne, som berör ämnen som IT, teknik, organisation och ekonomi i sin strävan att förstå, förklara och förbättra informationssystem och verksamhet. När du läser Systemvetenskapliga kandidatprogrammet så tränas du i att bli en ”reflekterande praktiker”. Det betyder att du inte bara ska kunna designa och implementera informationssystem i nära samarbete med beställaren – du ska också kunna reflektera över effekterna som informationssystemen har på människa, organisation och verksamhet.

Programmet passar dig som utmanas av problemlösning och som jobbar målinriktat för att finna lösningar. Du är analytisk och framåtblickande, och tycker om att jobba i grupp. Du behöver inte kunna programmera när du börjar programmet, utan det lär du dig genom föreläsningar och programmeringslabbar.

Under utbildningen

Systemvetenskapliga kandidatprogrammet ger dig en solid kunskapsbas om systemdesign, molntjänster (cloud), mjukvaruutveckling, standardsystem, webbtjänster och databaser. Grundläggande centrala principer lärs ut med hjälp av modern teknologi och du lär dig att använda en mängd verktyg, bland annat AI-baserade verktyg, i appliceringen av dessa principer och kunskaper. Grundtanken är att du för varje kurs ska få lika stor del praktiska kunskaper som teoretiska.

Utöver tentor så förekommer det även inlämningsuppgifter och redovisningar. I slutet av terminen får du tillämpa det du har lärt dig genom en praktisk del, ett så kallat informationssystem-projekt. Ditt projekt utför du oftast i grupp.

Learning portfolio

Genom hela din utbildning kommer du att arbeta med en så kallad ”learning portfolio” där du samlar dina informationssystem-projekt och andra relevanta uppgifter. Din lärandeportfölj kan du visa upp vid olika tillfällen, inte minst då du söker jobb, för att visa exempel på dina färdigheter.

Din lärandeportfölj är ett uttryck för dig, dina kunskaper och din person. I portföljen samlar du och ordnar systematiskt olika arbeten och inlämningar du gör under utbildningen. Det kan vara projekt du har arbetat med, rapporter du skrivit eller designförslag och systemmodeller du har utformat. Din lärandeportfölj kan, om du så vill, följa dig genom resten av livet som ett uttryck för livslångt lärande.

Lärandeportföljen har två syften. Först och främst har den ett pedagogiskt syfte och skall stödja dig att:

 • ordna ditt arbetsmaterial
 • se dina egna styrkor och svagheter
 • utveckla din lärstil
 • tydliggöra för dig vad du kan och behärskar
 • se en helhet i det du lär dig
 • uttrycka dig och ditt lärande
 • utveckla ett kritiskt förhållningssätt till ditt lärande och din kunskap

Innehållet i portföljen ger dig också möjlighet att följa din egen utveckling eftersom du kan gå tillbaka till när du var nybörjare och jämföra när du har kommit längre i utbildningen. Vilken utveckling kan du se då? Har något varit svårare än något annat? Vad tyckte du särskilt om?

Som du kan se är reflektion viktigt, det vill säga att se din egen roll i lärandet, se vilka mål du har och hur du tycker att du har uppnått dem och kunna förhålla dig kritisk till ditt lärande och din kunskap.

Lärande sker inte endast i kurser och utbildningar, utan också i till exempel engagemang i studentkåren eller i nationer. Dessa engagemang kan vara nog så viktiga för din utveckling och mognad, och kan berika ditt formella lärande på utbildningen. Lärandeportföljen ger dig möjlighet att ordna även denna information och infoga den i bilden av dig själv.

Din lärandeportfölj har också ett yrkesmässigt syfte. Portföljen innehåller saker som påtagligt visar vad du har lärt dig och vad du kan, och som du kan visa upp. Att prata om vad du säger dig kunna och visa betyg och diplom är bra, men mycket bättre är att du också kan visa fram goda exempel när du söker ett arbete. Därigenom fungerar också lärandeportföljen som grunden för en karriärportfölj.

Portföljen ger poäng

Under utbildningen kommer du att skapa och sköta din digitala lärandeportfölj och reflektera över din utveckling. Varje termin innehåller 1 hp där din portfölj granskas och betygsätts. Därmed krävs det att portföljen är godkänd hela vägen genom utbildningen för att du skall kunna ta examen


Arbetsmarknad och karriärmöjligheter

Det finns mycket du kan jobba med när du är färdig med din utbildning beroende på dina intressen, kunskaper och erfarenheter. Vi utbildar och förbereder dig för flera yrkesroller.

Systemvetare är efterfrågade och har hela världen som arbetsfält. Som systemvetare arbetar du med bland annat analys, design och systemintegration – oftast som projektledare. Andra exempel på karriärmöjligheter är:

 • Du kan till exempel arbeta som designer av informationssystem, som har till uppgift att utveckla nya system eller anpassa befintliga system efter verksamheters och användares behov.
 • Du kan arbeta som IT-konsult i Sverige och utomlands, eller som IT-samordnare som planerar och håller i IT-verksamheten på ett företag.
 • När du skaffat dig en del arbetslivserfarenhet kan du även axla rollen som projektledare eller IT-chef.

Kontakt

Studievägledare, Programkoordinator Systemvetenskapligt kandidatprogram
Viktoria Svenby

Utbildningsplan

Systemvetenskapligt kandidatprogram

Snabbfakta

Omfattning
180 högskolepoäng / 3 år heltid

Examen
Filosofie kandidatexamen i systemvetenskap huvudområde informationssystem 
Bachelor of Science in Information Systems, major Information Systems

Anmälan
Sista ansökningsdag är den 15 april. 

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet + Engelska 6, Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4/A4)


Kurser och programstruktur

Programmet består av fem centrala kunskapsområden som berörs löpande under utbildningen:

 • design av informationssystem (IS) och verksamhet
 • verksamhet, organisation och IS
 • informations- och kommunikationsteknik (IKT)
 • projektarbete för IS- och IKT-utveckling
 • systematiska undersökningar

Under utbildningen kommer du få praktisk erfarenhet av verktyg, teknologier och språk för design och implementation av informationssystem, till exempel affärssystem och beslutsstödsystem. Du lär dig även om IT-arkitektur för till exempel design och hantering av verksamhetslogik, processer, databaser och regler.

Efter termin ett ska du ha grundläggande kunskaper om teorier och metoder inom området informationssystem, samt grundläggande förmåga att självständigt och kritiskt delta i systemutveckling och utarbeta förslag till informations- och datasystem.

Introduktion till informationssystem – lu.se

Termin två ökar dina kunskaper och förståelse inom olika kunskapsområden som har avsevärd betydelse för IS-designerns framtida forskning och yrkesverksamhet. Dessa kunskapsområden är: Gruppdynamik och kommunikation, Organisation, verksamhet och IT, Projektledning samt IT-rätt.

Kursplan: SYSA12

Läs mer om kursen på Institutionen för Informatiks webbsida: 

Kurser i informatik

Termin tre utgör fortsättning i verksamhets- och informationssystemdesign, med speciellt fokus på interaktionsdesign och organisations- och IS-kunskap. Speciellt viktigt är att du visar kunskap om och färdighet i hur verksamhetsutveckling och design av informationssystem kan integreras, samt visar kunskap om och förståelse för informationssäkerhet. Vidare fördjupar du dig i området systematiska undersökningar genom teori- och modellbildningar centrala för huvudområdet. Inom delen för presentation och kommunikation fokuserar du på engelska som språk i affärs- och verksamhetssammanhang.

Informationssystems- och verksamhetsutveckling – lu.se

Termin fyra ska öka dina kunskaper om och färdigheter i IKT (informations- och kommunikationsteknik). Under terminen genomgår du klasser och instanser av IKT, dator- och IKT-arkitektur, IT-säkerhet, samt kvalitetsmodeller och standarder för IKT. Du lär dig också grunderna i utveckling av programvara och införande och bruk av IS.

IT-arkitektur och mjukvarusystem – lu.se

Programmet innehåller en termin där du läser valfria kurser efter dina egna önskemål. Du kan välja att fördjupa dig i systemvetenskapen eller bredda dig genom att läsa helt valfria ämnen. Det ges också möjlighet att ansöka till studier vid ett universitet utomlands och därefter inkludera dessa studier i din examen. Ekonomihögskolan har utbytesavtal med högt rankande universitet över hela världen och för alla LundaEkonomer är utlandsstudierna vid våra partneruniversitet avgiftsfria.

Studera utomlands

 

Terminen syftar till att du visar kunskaper och färdigheter i självständig IS-design och systematiskt undersökningsarbete. Under terminen bedriver du ett integrerat projektarbete i IS-design (15 hp), samt fördjupar dina kunskaper i systematiska undersökningar inom ramen för den avslutande kandidatuppsatsen (15 hp).

Terminen består av följande tre kurser:

SYSG16, Projektarbete på Systemvetenskapliga kandidatprogrammet, 14 hp
SYSK16, Examensarbete (uppsats) för kandidatexamen, 15 hp

Examensarbete (uppsats) för kandidatexamen – lu.se

SYSG06, Lärandeportfölj för Systemvetenskapliga kandidatprogrammet, 1 hp

Vi har inte direktbyten hit från program vid andra lärosäten utan du måste söka in på våra program som vanligt via antagning.se.

Har du läst tidigare vid något annat lärosäte, kan du eventuellt tillgodoräkna vissa kurser när du blivit antagen till ett program. Du kan få hjälp att bedöma vad du kan tillgodoräkna, genom att kontakta programkoordinatorn.