Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskning och samverkan vid Institutionen för informatik

Vår forskning

Institutionens forskning har ett brett fokus på digital transformation, vilken inkluderar både transformationsprocessen samt dess effekt på användare och samhälle. Några specifika forskningsämnen är: beslutsautomatisering och beslutsstödsystem, gröna och hållbara informationssystem samt smarta städer, artificiell intelligens och människo-AI-hybrider, informationssäkerhet och integritet, delningsekonomi, mobila lösningar, e-förvaltning, e-lärande, implikationer och design av IT inom sjukvård, och både de instrumentella och humanistiska resultaten från globalt IT-arbete.

Forskningen på institutionen är öppen och inkluderande. Den bygger på relevans, internationalisering och samarbete.

Vår forskning om informationssystem

Vår forskning i forskningsportalen 

Forskningsstrategi

Vår forskningsstrategi togs fram av institutionens forskare och spelar en viktig roll i utvecklingen av vår forskning.

Forskningsstrategin syftar till att beskriva informationssystem som en forskningsdisciplin generellt, men också specifikt vid Institutionen för informatik. Den beskriver vårt uppdrag, värderingar och ambitioner inom vår forskning. Vidare uttrycker vi hur vi kan uppnå dessa ambitioner samt förväntningar på våra forskare.

Vår forskningsstrategi (PDF, 301kB)

Samverkan

Institutionen för informatik är ansvarig för en av landets största och mest populära utbildningar inom området systemvetenskap. Vi arbetar dagligen med att göra skillnad i samhället genom vår samverkan med omgivande samhälle. Vi är övertygade om att en nära koppling mellan akademi och näringsliv, samt starka band till omgivande samhället, är avgörande för att forma en bättre framtid.

Hur vi samverkar med omgivande samhälle:

Forskning och innovation: Våra forskare arbetar nära företag och förvaltningar för att belysa problem och utveckla innovativa lösningar på dessa. Vi främjar teknologisk utveckling och stöder företagsstrategier genom att vara en kunskapsresurs.

Praktik och arbetslivskontakter: Vi erbjuder våra studenter möjligheter till praktik, arbetslivsprojekt och samarbeten med företag. Företagsförlagd praktik är en integrerad del av institutionens utbildning på kandidatnivå och på mastersnivån är gästföreläsare från näringslivet ett löpande inslag. Det ger studenterna värdefull arbetslivserfarenhet och hjälper företagen att identifiera och rekrytera de bästa talangerna.

Samhällsengagemang: Genom samarbetsprojekt och evenemang deltar vi aktivt i samhällsfrågor. Vi arbetar tillsammans med lokala och nationella aktörer för att adressera utmaningar som rör hälsa, hållbarhet, jämlikhet och trygg samhällsutveckling.

Kontakta oss eller någon av våra medarbetare för att lära dig mer om vårt arbete och hur du och din organisation kan engagera dig i vårt arbete mot en bättre och mer innovativ samtid.

Forskarskolan Management och IT (MIT)

Institutionen är associerad med den nationella svenska forskarskolan för Management och IT. Forskarutbildningen ges i samarbete med MIT, vilket ger doktoranderna tillgång till externa kurser samt en gemenskap med andra doktorander och seniora forskare.

MIT:s webbplats – mit.uu.se

Svenska informationssystemakademin (SISA)

Institutionen är medlem i svenska informationssystemsakademin (SISA). Föreningens syfte är att bidra till att samordna och uppmärksamma forskning och utbildning inom det ämnesområde som kallas informatik, eller informationssystem, i Sverige.  

SISA:s webbplats – sisa-org.se

Decision Management Notation (DMN) On-Ramp Review Group

Forskare vid institutionen är medlemmar i DMN On-Ramp Review Group. DMN:s uppdrag är att förbättra praktiken och införandet av beslutsautomatisering inom organisationer.

DMN:s webbplats – decisionautomation.org (på engelska)

Årets projektföretag

På sjätte terminen på det Systemvetenskapliga kandidatprogrammet genomför studenterna skarpa projekt under 10 veckor med uppdrag från företag och organisationer.

Medverkande företag under vårterminen 2024: 

 • Axis Communications
 • BorgWarner
 • Donne
 • Duni AB
 • Electricity Time Series Analysis
 • Kunskapspartner AB
 • Landskrona stad
 • Myjoju
 • Omegapoint Group AB
 • Opticon
 • Pampas store
 • Peab AB
 • Prodikt
 • Python AI Cookbook
 • Spago
 • Tetra Pak
 • TGN
 • V2G