Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

KEFU-Skånes skriftserie

KEFU skriftserie

Ett års erfarenheter av mobilt team närsjukvård Landskrona -fortsatt positiva tongångarFunck, E. & Glenngård, A., 2024 A...
Samordnad och personcentrerad vård i hemmet: en fallstudie av mobilt team närsjukvård Landskrona Glenngård, A. & Func...
Regionövergripande samverkan: - utvärdering av "Samarbete för bättre vård" (SFBV) i Södra sjukvårdsregionen Translated ...
Effekter av mobilt vårdteam i ordinärt boende - resultat från två skånska kommuner.Haraldsson, M. & Glenngård, A., 2022,...
Juridiken bortom ”skolmarknaden” – associationsrättsliga förutsättningar för fristående skolorSevelin, E. & Hallonsten, ...
God ekonomisk hushållning ur ett koncernperspektiv – en kartläggningHaraldsson, M., Dajakaj, E. & Eriksson, F., 2021, KE...
Inkomster och polarisering på Skåne och Blekinges landsbygd och invandrartäta områdenNordin, M., 2021, KEFU. 50 p. (KEFU...
LSS – Fusk och skenande kostnader eller en livsviktig rättighetslag?Knutsson, H. & Svensson Chowdhury, M., 2021, KEFU. 3...
Uppföljning av etablering och funktion av vårdformen mobilt vårdteam i Region Skåne 2017-2020Glenngård, A. & Anell, A., ...
Värdeskapande innovation i offentlig sektorThomasson, A., 2021, KEFU. 41 p. (KEFU skriftserie; no. 2021:1)Research outpu...
Hur kan synpunkter och klagomål från patienter och anhöriga bidra till utveckling av vården?Translated title of the cont...
Sakta i backarna - vad ekonomer anser om digitalisering i kommuner och regionerTranslated title of the contribution: Pr...
Den interna styrningen vid vårdcentraler i Sverige och Finland – en jämförelse mellan Malmö och Esbo, Tammerfors och Jyv...
Kommunala koncerner: En studie av bolagsstrukturer, budgetar och ägardirektiv Carlsson, J., Haraldsson, M. & Sandell, N....
Superchefer och super-HR som offentliga talangförsörjare: Engagerande mångfald, helhetssyn och samverkan i skånska kommu...
IT-säkerhet och sårbarhet: Hur arbetar kommuner med krishantering?Thomasson, A., 2019, Lund: KEFU. 46 p. (KEFU skriftser...
Kommunal samverkan under press - Hur sex skånska kommuner inkluderar nyanländaMukhtar-Landgren, D. & Stubbergaard, Y., 2...
Talangförsörjning och talangledarskap i offentlig sektor - en strategisk frågaBlomquist, C., 2019, KEFU. 56 p. (KEFU skr...
Erfarenheter av förändrad ersättningsmodell i skånsk sjukhusvård - från prestation till anslagEllegård, L. M. & Glenngår...
Utvärdering av primärvårdens organisation i egen regiAnell, A., 2018, KEFU. 82 p. (KEFU skriftserie; no. 2018:1)Research...
Dialog och prestationsmätning - Mot en ändamålsenlig styrning i svensk primärvårdGlenngård, A., 2017, KEFU. 63 p. (KEFU ...
Koordinering och matchning inom hälso- och sjukvård – utveckling av en värdeskapande tjänst för vårdenWingner Leifland, ...
Den offentliga ekonomen: En svårbestämd multikonstnärHellström, C., 2016 Sept 17, KEFU. 94 p. (KEFU skriftserie; no. 201...
Ansvarets retorik: Hantering av klander i kommuners årsredovisningarSandell, N. & Svensson, P., 2016, KEFU. 39 p. (KEFU ...
Kommunrevisionen en "kritisk vän" eller ett nödvändigt ontThomasson, A., 2016, KEFU. 49 p. (KEFU skriftserie; no. 2016:2...
Översyn av primärvårdens utveckling efter införandet av Hälsoval SkåneAnell, A., 2016, KEFU. 106 p. (KEFU skriftserie; n...
Sammanställd redovisning: En kartläggning av Sveriges kommuners årsredovisningarCarlsson, J., Ye Ekström, S. C., Haralds...
Sammanställd redovisning i förgrunden eller bakgrunden: En kartläggning av Skånes kommuners årsredovisningarCarlsson, J....
Marknadsskapande skolutveckling i skenet av NPM - framväxt och effekter av gymnasieutbildningens marknadiseringOlsson, S...