Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Publicering och Open access

Open access-publicering innebär att forskningsresultat publiceras fritt tillgängligt online. Forskningsfinansiärer ställer allt oftare krav på öppen publicering. För att öka forskningens synlighet och genomslag har Lunds universitet en policy, där forskare uppmuntras att så långt möjligt publicera open access.

Navigera på sidan 

Stöd för publiceringsavgifter och förlagsavtal

Universitetet har avtal med flera av de största förlagen som ger ut akademiska tidskrifter. Avtalen omfattar hela eller delar av författaravgifterna i hybridtidskrifter och rena open access-tidskrifter. Vissa krav måste dock uppfyllas. Vid Ekonomihögskolan täcker fakulteten kostnaden för din publicering. Du som enskild forskare kommer inte att faktureras för publiceringar i tidskrifter som omfattas av avtalen.

När en tidskrift inte omfattas av förlagsavtalen 

Du som forskare vid Lunds universitet kan ansöka om finansiering för publiceringskostnaden (APC) i rena open access-tidskrifter. Hela beloppet betalas då av Universitetsbiblioteket och Ekonomihögskolan. Open access-avgifter för böcker och bokkapitel kan finansieras genom Lunds universitets bokfond.

Parallellpublicering

Parallellpublicering innebär att en kopia av ett publicerat verk laddas upp i fulltext i ett öppet arkiv (till exempel LUCRIS).  I regel är det den granskade, accepterade versionen av en artikel som får laddas upp (post-print/accepted manuscript). Kontrollera förlagets villkor. Ofta kan t. ex. förlagen kräva en tidsfördröjning (embargo) innan en version får göras tillgänglig.

Du kan söka efter en tidskrift i databasen Sherpa Romeo för att se vad som gäller för din artikel. Denna databas innehåller många av förlagens villkor för parellellpublicering. Oftast finns informationen även på förlagets webbplats. 

Som forskare vid Lunds universitet kan du använda LUCRIS för att parallellpublicera. När du registrerar en publikation i LUCRIS laddar du upp den version som är tillåten enligt förlagets villkor som en PDF-fil under "Electronic version(s) of this work". Ange vilken artikelversion under "Document Version".

Sök efter tidskrifters och förlags open access- policy i Sherpa Romeo 

Sök efter forskningsfinansiärers riktlinjer kring open access i Sherpa Juliet

Innan du skickar in din artikel för publicering

Innan du skickar in din artikel är det alltid bra att kontrollera tidskriftens kvalitet.

Även om de flesta förlagen håller en god standard så finns undantag. Om osäkerhet uppstår finns olika sätt att göra kvalitetskontroll.

På webbplatsen "Think Check Submit" finns en bra genomgång över vad man bör tänka på innan man skickar in en artikel, bok eller ett bokkapitel. Webbplatsen syftar till att hjälpa forskare att identifiera seriösa tidskrifter och förlag.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss på Ekonomihögskolans biblioteket eller avdelningen för vetenskaplig kommunikation på universitetsbiblioteket publicera [at] lub [dot] lu [dot] se (publicera[at]lub[dot]lu[dot]se)