Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Om Företagsekonomiska institutionen

Företagsekonomiska institutionen vid Lunds universitet är en av Sveriges ledande miljöer för utbildning och forskning kring det som rör företag och förvaltningars ekonomi. Här bedrivs en aktiv och avancerad forskning inom entreprenörskap, finans, forskningspolitik, marknadsföring, organisation och ledarskap, redovisning och strategi.

Företagsekonomiska institutionen är en del av Ekonomihögskolan och dess största institution, med ca 2 500 studenter och runt 200 medarbetare. 

Campus är beläget intill Ideon Science Park i Lund, Sveriges största och första forskningsby som sammanför forskning med innovatörer och entreprenörer. Den expansiva Öresundsregionen och den välrenommerade universitetsstaden Lund, hem för de stora forskningsanläggningarna Max IV and ESS, ger institutionen viktiga influenser betydelsefulla för en utbildning och forskning av mycket hög kvalitet.

Institutionen har ett nära samarbete med det omgivande näringslivet och även med andra högskolor och universitet. 

Ledning

Företagsekonomiska institutionen leds av en prefekt och en institutionsstyrelse för vilken prefekten är ordförande.

Institutionsstyrelsen utgörs av sex representanter från lärar- och forskarkåren, en representant från administrativ personal, två representanter från studenterna samt en representant från forskarutbildningen. Övriga, med närvaro- och yttranderätt är studierektorerna, skyddsombudet samt chefen för utbildningsadministrationen.

Ledningsgruppen består av prefekt, biträdande prefekter, studierektorer samt administrativ chef.

Beredande och rådgivande organ är:

  • Nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå (NUGA), vilken leds av studierektor för utbildning på grund- och avancerad nivå.
  • Forsknings- och forskarutbildningsnämnden (FFUN), vilken leds av studierektor för forskning och forskarutbildning.

Historik

Lunds universitet har bedrivit undervisning och forskning i företagsekonomi i mer än femtio år. Företagsekonomiska institutionen etablerades 1958 inom Samhällsvetenskapliga fakulteten. Från början låg institutionen på Gerdagatan i Lund.

Tack vare generösa donationer från Crafoordska stiftelsen kunde det första steget mot en gemensam Ekonomihögskola tas under sent 1980-tal då Holger Crafoord Ekonomicentrum började byggas. Byggandet skedde i tre etapper under 10 år. En senare organisatorisk förändring ledde till att Ekonomihögskolan etablerades som en egen, separat fakultet inom Lunds universitet.

Sedan starten på 1950-talet har Företagsekonomiska institutionen och ämnet utvecklats väldigt mycket. Idag är företagsekonomi ett mångfacetterat ämnesområde som erbjuder undervisning och bedriver forskning inom finans, redovisning, marknadsföring, organisation, entreprenörskap och strategi.

Kontakta ledningen

Prefekt
Niclas Andrén
prefekt [at] fek [dot] lu [dot] se
046-222 95 04

Studierektor för forskning och forskarutbildning
Jens Rennstam
jens [dot] rennstam [at] fek [dot] lu [dot] se
046-222 43 49

Studierektor för grund- och avancerad utbildning
Caroline Hellström
studierektorforgrundutbildningen [at] fek [dot] lu [dot] se
046-222 78 18

Avdelningschef för utbildningsadministrationen
Mårten Sommelius
marten [dot] sommelius [at] fek [dot] lu [dot] se
046-222 80 31