Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Om Ekonomihögskolan

Ekonomihögskolan är som trippelackrediterad en av världens framstående handelshögskolor och en fakultet inom Lunds universitet. Fakulteten bedriver forskning och utbildning i en internationell miljö och har ett brett utbildningsutbud inom nationalekonomi, företagsekonomi, ekonomisk historia, handelsrätt, informatik och statistik.


Uppdrag och Vision

Ekonomihögskolans uppdrag är att erbjuda en innovativ, integrerad och varierad utbildning och forskning av hög internationell standard i samarbete med externa partners. En generell målsättning för fakulteten är att vara samhällsrelevant, aktiv, ett utbildningssäte i tiden och en positiv drivkraft framåt. Genom att utrusta studenterna med en konkurrenskraftig mångfacetterad akademisk bredd och en förståelse av omvärlden, ges goda framtida förutsättningar; något som bekräftas av många alumner som ofta gör lysande karriärer. Därför är att göra skillnad och att vara mer än en handelshögskola viktiga delar i Ekonomihögskolans vision.

Ledning och organisation

Ekonomihögskolan är en fakultet inom Lunds universitet. Fakultetsstyrelsen för Ekonomihögskolan är fakultetens högsta beslutande organ och ansvarar ytterst för grundutbildning, forskning och forskarutbildning. Ledningen för Ekonomihögskolans består av rektor, prorektor, vicerektorer samt kanslichef. Verksamheten är organiserad i ämnesinstitutioner, forskningscentrum, stiftelser bibliotek och kansli.

Ledning och organisation

Organisationsträd. Grafisk illustration

Om Ekonomihögskolan i korthet

Studenterna kan välja mellan utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå och flera av programmen är några av Sveriges mest sökta. Magisterprogrammen i International Strategic Management och Finance är dessutom högt rankade av Financial Times.

Aktiviteterna vid Ekonomihögskolan genererar ständigt nya samarbeten nationellt och internationellt. Fakulteten har genomgående en lång tradition av samverkan på flera plan inom forskning och utbildning exempelvis inom hållbarhet och Case-baserad undervisning med relaterade internationella tävlingar. Ekonomihögskolan har också väl etablerade relationer med företag, inte minst skolans partnerföretag, och myndigheter i regionen genom bland annat praktik, gästföreläsningar och examensarbeten.

Samverkan

Fakta och siffror om Ekonomihögskolan

Utbildning

 • Fyra utbildningsprogram på grundnivå, varav två på engelska.
 • Ca 270 fristående kurser.
 • 13 magister- och masterprogram inklusive fyra double degree-program.
 • 4293 helårsstudenter.

Internationellt studentutbyte 2022/2023

 • 586 nominerade utresande studenter från Ekonomihögskolan.
 • 358 inresande studenter från andra länder genom Ekonomihögskolans avtal.
 • Fler än 130 partneruniversitet över hela världen.

Forskarutbildning

 • Forskarutbildning inom sju ämnesdiscipliner.
 • 79 forskarstuderande (heltidsekvivalenter).
 • 15–20 disputationer varje år.

Personal

Medarbetare uttryckt i heltidsekvivalenter: 335.

Lärarpersonalen fördelas enligt följande:

 • 37 professorer
 • 90 lektorer
 • 21 adjunkter
 • 34 övriga lärare/forskare

Ekonomi

Ekonomihögskolans intäkter år 2023: 436 Mkr.

 

Vill du veta mer om Lunds universitet?

Lunds universitet grundades 1666. Här finns 44 000 studenter och 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten.

Lunds universitet i korthet