Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kvalitetssäkring av forskarutbildning

vid Ekonomihögskolan

Forskarutbildningen vid Ekonomihögskolan utvärderas regelbundet för att upprätthålla utbildningsprogrammens kvalitet. Peer review är en viktig del av denna process och därför tillsätts vid varje utvärdering en extern bedömningskommitté.

Utvärderingsprocessen

Processen startar med en självvärdering gjord av den institution som ansvarar för det forskarutbildningsprogram som utvärderas. Denna självvärdering sammanfattas i en självvärderingsrapport. Doktorandkåren får möjlighet att lämna en särskild rapport till den externa bedömargruppen. Utifrån självvärderingsrapporten, doktorandkårens rapport samt intervjuer med företrädare för institutionsledningen samt handledare och doktorander, är det bedömargruppens uppgift att utvärdera programmets styrkor och svagheter samt ge rekommendationer. Mer information finns i dokumentet nedan.

Kvalitetsutvärderingar genomförda vid Ekonomihögskolan

Utvärdering av forskarutbildningen i nationalekonomi 2023

Utvärdering av forskarutbildningen i forskningspolitik 2022

Utvärdering av forskarutbildningen i företagsekonomi 2021/22

Utvärdering av forskarutbildningen i handelsrätt 2020

Utvärdering av forskarutbildningen i informatik 2020

Utvärdering av forskarutbildningen i statistik 2020

Utvärdering av forskarutbildningen i ekonomisk historia 2019