Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Söka jobb som lärare på Ekonomihögskolan

Bedömningsunderlag och dokumentation

Som lärare på Ekonomihögskolan bidrar du till en dynamisk forsknings- och utbildningsmiljö där studenternas lärande står i centrum. Att vi är ett forskningsbaserat lärosäte tar sig uttryck i den balans mellan forskning och undervisning som vi vill uppnå i alla våra läraranställningar. Miljön präglas av vår strävan att vara en internationell fakultet med stark anknytning till näringslivet.

Klassrum och personer bakifrån med uppsträckt hand i förgrunden. Foto

I Högskoleförordningens 4 kapitel beskrivs vilka grundläggande behörigheter som krävs vid anställning av lärare vid universitet och högskola. Utöver den grundläggande behörigheten bestämmer varje högskola själv vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas. För Lunds universitet finns bedömningsgrunderna fastställda i Lunds universiets anställningsordning. Ekonomihögskolan kompletterar universitetets anställningsordning med egna kriterier och kravprofiler som förtydligar vad som krävs för en läraranställning hos oss. 

Det är Ekonomihögskolans lärarförslagsnämnd som ansvarar för bedömning av behörighet, meriter och lämplighet av de sökande till anställningar som universitetsadjunkt, biträdande universitetslektor, universitetslektor, professor, adjungerad professor samt gästprofessor. Bedömningen av ansökan görs i de flesta fall i samarbete med sakkunniga vid andra universitet och högskolor.

För en övergripande beskrivning av rekryteringsprocessen för akademisk personal, se information på Lunds universitets webbplats där mer information finns.  

Alla läraranställningar finns på Lunds universitets webbplats för lediga anställningar. Där finns också information om hur du söker en anställning.

Välkommen med din ansökan!