Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kandidatexamen – företagsekonomi

För en kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde krävs exakt 180 hp (högskolepoäng), dvs. heltidsstudier under tre år, varav minst 90 hp inom företagsekonomi. Dessutom finns det vissa andra kurskrav beroende på typ av examina.

I huvudämnet företagsekonomi ska ingå minst 90 hp enligt följande:

  • Grundkurs om 30 hp
  • Fortsättningskurs om 30 hp
  • 15 hp kandidatkurs + 15 hp kandidatuppsats 

Följande kandidatexamina kan ha företagsekonomi som huvudämne:

Filosofie kandidatexamen
Bachelor of Science

En filosofie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng. För att få utfärdat en filosofie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde krävs 1–90 hp i företagsekonomi och 90 hp i andra valfria ämnen.

Ekonomie kandidatexamen
Bachelor of Science in Business and Economics

Följande gäller för dig som tar ut din examen från och med 1 januari 2017

Ekonomie kandidatexamen omfattar 180 hp där minst 90 hp består av studier med successiv fördjupning inom huvudområdet som kan vara antingen företagsekonomi eller nationalekonomi, inklusive ett självständigt arbete på 15 hp inom huvudområdet.

Oavsett vilket huvudområde du väljer måste du ha minst 30 hp i både företagsekonomi och nationalekonomi.

Därutöver ingår 15 hp juridisk översiktskurs, 15 hp statistik samt 30 hp valbara ämnen.

Den engelska översättningen av examensbenämningen är Bachelor of Science in Business and Economics. I examensbeviset anges också huvudområdet (Major) i anslutning till examensbenämningen.