Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Om KEFU

KEFU bildades i augusti 1984. Grundare, finansiärer och uppdragsgivare är Lunds universitet, Region Skåne och Skånes kommuner. KEFU:s styrelse består av representanter från dessa tre parter.

Uppdraget

KEFU har två syften. Der ena är är att initiera relevant forskning och utbildning som  skall stödja kommunernas och regionens utvecklingsarbete. Det andra är att stimulera och stärka högre utbildnings förmåga och kapacitet att möta de anställdas behov av relevanta kunskapserbjudanden. Innehållsmässigt skall forskning och utbildning knyta an till den samhällsvetenskapliga och ekonomiska fakultetens verksamhetsområden.

Akronymen KEFU stod ursprungligen för KommunalEkonomisk Forskning och Utbildning, men över åren har verksamheten breddats till andra områden än enbart ekonomi. KEFU är dock ett så inarbetat namn att vi behåller det, även om det idag har en bredare innebörd än tidigare.

Seminarieverksamhet

KEFU bedriver en kontinuerlig seminarieverksamhet där ämnen som rör ledning, organisation och demokrati i kommunal och regional verksamhet tas upp och där vi vill stimulera en levande dialog mellan teori och praktik. Seminarierna är öppna för alla. För representanter från Skånes kommuner och Region Skåne är de dessutom avgiftsfria. 

Seminarier – KEFU

Kursverksamhet

KEFU erbjuder varje termin tre till fyra kurser. Målgruppen är anställda inom kommuner och region. Bland de som deltagit i utbildningarna finns t.ex. ekonomer, verksamhetsansvariga, personalansvariga, politiker m.fl. Kurserna är öppna för alla. 

Kurser – KEFU

Nyhetsbrev, KEFU-podden och KEFUs Youtube-kanal

Förutom genom seminarie- och kursverksamheten sprids aktuell forskning även via det digitala nyhetsbrevet Nytt från KEFU, KEFU-podden. Ett flertal av KEFUs arrangemang filmas även och publiceras på KEFUs Youtube-kanal.

Forskning och utveckling

I samarbete med Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, initierar och stödjer KEFU forsknings- och utvecklingsprojekt inom ledning, organisation och demokrati i kommunal och regional verksamhet.

Förutom traditionell forskning inom området finns även intresse att driva utvecklingsprojekt i samarbete med kommuner och regioner. I dessa utvecklingsprojekt kan forskare med anknytning till KEFU ställa upp som diskussionspartners samt utföra utredningsuppdrag.

Forskning – KEFU

Forskarnätverk

KEFUs forskarnätverk består av forskare som på olika sätt är engagerade i KEFUs verksamhet, både som forskare och undervisare. Inom nätverket finns det forskare som specialiserat sig inom såväl den kommunala, regionala, frivilliga och statliga sektorn. De kunskaper och förmågor som finns inom nätverket täcker en bred palett av frågeområden inom organisation och ledning, såväl empiriskt som teoretiskt. Mer om nätverkets forskningsområden och de olika forskarnas specialiteter går det att läsa om i Forskningportalen på PUMARs profil.

Nätverkets forskare publicerar sig vanligtvis i internationella tidskrifter och bidrar härigenom till bland annat en spridning av de erfarenheter som finns av de senaste decenniernas reformer inom svensk offentlig sektor. Internationellt är det relativt ovanligt med denna form av större samlade nätverk inom ”public management and governance”. Frågor om samverkan, drift- och ägandeformer, konkurrens, upphandling, ekonomistyrning, styrning genom nyckeltal och benchmarking, goda exempel är några av de områden som de senaste åren studerats i olika empiriska kontexter.

KEFUs forskarnätverk – PUMAR – i Lunds universitets forskningsportal – portal.research.lu.se