Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskningsnätverk

KEFU

KEFU bildades i augusti 1984. Grundare, finansiärer och uppdragsgivare är Lunds universitet, Region Skåne och Skånes kommuner. KEFU:s styrelse består av representanter från dessa tre parter.

KEFU har två syften. Der ena är är att initiera relevant forskning och utbildning som  skall stödja kommunernas och regionens utvecklingsarbete. Det andra syfter är att stimulera och stärka högre utbildnings förmåga och kapacitet att möta grundarnas behov av relevanta kunskapserbjudanden. Innehållsmässigt skall forskning och utbildning knyta an till den samhällsvetenskapliga och ekonomiska fakultetens verksamhetsområden.

KEFUs webbplats


Knut Wicksell Centre for Financial Studies

Knut Wicksell Center for Financial Studies (KWC) är ett nätverk verksamt vid Nationalekonomiska institutionen. Målet är att bedriva högkvalitativ forskning inom finansområdet och att engagera sig i samarbete med näringslivet.

Knut Wicksell Centre for Financial Studies


Lund Brand Management Group

Lund Brand Management Group (LBMG) är en forskningsgrupp på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Syftet med vår forskning är att utveckla förståelsen för hur man bygger finansiellt värdefulla varumärken, genom att förstå värdena i såväl det interna som det externa varumärkesbygget samt balansen dem emellan.

Lund Brand Management Group