Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vårt värdegrundsarbete

Jämställdhet, likabehandling och mångfald

Arbetet för jämställdhet, likabehandling och mångfald är en förutsättning för att uppnå en bra arbets- och undervisningsmiljö. Genom att integrera arbetet med jämställdhet, likabehandling och mångfald som en naturlig del av de dagliga arbetsuppgifterna vid Ekonomihögskolan skapas en attraktiv arbetsplats där alla kan trivas och utvecklas genom att de ges samma förutsättningar för karriärmöjligheter, personlig utveckling och studier.

Fakultetsstyrelsen har det övergripande ansvaret för jämställdhets- och likabehandlingsarbetet vid Ekonomihögskolan. Kommittén för jämställdhet och likabehandling skall bereda ärenden inom området jämställdhet, likabehandling, mångfald och breddad rekrytering, samt inspirera, uppmuntra och sprida kunskap om jämställdhetsarbetet.

Lunds universitets grundläggande värderingar

Lunds universitet står för grundläggande mänskliga rättigheter och demokratiska och akademiska värden. Jämställdhet och etnisk och social mångfald ska råda. Respekt, tolerans och omtanke gäller i alla relationer. Det gör även gemensamt ansvarstagande och lojalitet mot universitetets grundläggande värden, uppgifter och mål.

Rationalitet, kvalitet och engagemang genomsyrar verksamheten vid vårt universitet. Den akademiska integriteten är absolut. Det är högt i tak för åsikter och debatt. Respekt för argument och saklighet styr verksamheten. Vi befrämjar kritiskt tänkande och fri tillgång till forskningsinformation. Vi har en innovativ och kreativ universitetsmiljö med utrymme för förändring och möjlighet till utveckling för vår personal. Humor, nyfikenhet och engagemang är nyckelord.

Universitetet är en kritisk röst och en pådrivande kraft i samhället. Vi deltar i den internationella universitetsgemenskapen. Vi bedriver forskning och utbildning kring globala och för människors framtid avgörande frågor. Högre utbildning och forskning ska bidra till demokrati, hållbar utveckling och människors frigörelse från förtryck. Vårt universitet står för hoppingivande mål och visioner!

Kontakta

Joakim Gullstrand
Rektor Ekonomihögskolan