Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kurser i datarätt

Data har blivit en av de viktigaste resurserna för företag och myndigheter. Detta gäller inte minst den betydelse som stora datamängder har för innovation inom artificiell intelligens (AI). Det talas numera om den datadrivna ekonomin och under EU:s digitala årtionde har den europeiska datarätten snabbt vuxit fram som ett nytt rättsområde. Det senare inkluderar numera inte bara dataskydd (GDPR) utan även ett stort antal andra rättsakter, såsom dataförvaltningsförordningen (DGA), öppna data-direktivet, dataförordningen (DA), förordningen om digitala tjänster (DSA), förordningen om digitala marknader (DMA) och rättsakten om artificiell intelligens (AI Act).

För att möta den stora efterfrågan som finns på kunskap om regleringen av data har vi tagit fram ett nytt fördjupningsalternativ i datarätt. Det senare består av tre nivåer och ger en både bred och djup kompetens inom rättsområden som bland annat är relevanta för den som arbetar med dataskydd, informationssäkerhet eller regelefterlevnad.

Kurser i datarätt på nivå 1-30 hp

Kurser i datarätt på nivå 31-60 hp

Kurser i datarätt på nivå 61-90 hp

Specialiseringar inom handelsrätt