Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Historik – Statistiska institutionen

Dagens statistiska institution har sin grund dels i den undervisning i statistik som bedrevs från 1889 av professorn i statskunskap och statistik Pontus Fahlbeck(1850–1923) och dels i den forskning som bedrevs av den statistiskt intresserade astronomiprofessorn Carl Charlier (1862–1934). Charlier var inte professor i statistik på pappret, men fungerade i praktiken som det under 1900-talets första årtionden i Lund.

Den första professuren i statistik i Sverige inrättades 1910 i Uppsala, och under de kommande 15 åren kom flera förslag om att inrätta en professur även i Lund. 1915 efterträdde Sigfrid Wallengren (1876–1927) Fahlbeck som professor i statskunskap och statistik. Wallengren hade dock föga tid för statistik och Charliers elev Sven Wicksell skötte undervisningen i statistik (och matematisk statistik) i Lund. Statistik blev ett ämne som man kunde ha som huvudämne i en examen i Lund 1918. Lördagen den 24 april 1926 fattades beslut om att professuren i Statskunskap och statistik (Sigfrid Wallengren) skulle delas till en professur enbart i Statskunskap (Wallengren) och en helt ny professur i Statistik, som Sven Wicksell blev kallad till. Han var förutom av astronomi och naturvetenskap även intresserad av demografi och samhällsvetenskap och studerade bland annat studenternas ekonomiska förhållanden. (Wicksell var för övrigt son till den kände nationalekonomen Knut Wicksell).

Wicksell efterträddes av den legendariske professorn Carl-Erik Quensel (1907–1977) som innehade professuren i över 30 år (1941–1974). Vetenskapligt ägnade sig han främst år befolkningsfrågor. Som person var han originell. Han besökte gärna disputationer i andra ämnen och agerade extra opponent om han ansåg att det behövdes. En student godkändes om han lovade att ”aldrig någonsin utöva statistik”. Quensel omnämns än idag av många helt enkelt som “Q”.

Den organisatoriska enheten Statistiska institutionen bildades 1929. Institutionen tillhörde från början den filosofiska fakulteten och när denna delades 1956 blev institutionen en del av den humanistiska fakulteten. I mitten på 1960-talet bröts de samhällsvetenskapliga ämnena (dit statistik räknas) loss och bildade en samhällsvetenskaplig fakultet. Sedan 2001 utgör Statistiska institutionen en del av Ekonomihögskolan.

Rent fysiskt har institutionen under årens lopp huserat på ett flertal olika adresser (bl.a. Sölvegatan, Dag Hammarskjölds väg och Scheelevägen) men är sedan 2012 inhyst i Ekonomicentrum, Tycho Brahes väg 1.

Picture of Carl-Erik Quensel
Carl-Erik Quensel (1907–1977)
Picture of Sven Wicksell
Sven Wicksell (1890–1939)