Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Institutionsstyrelsen på Institutionen för informatik

Institutionen för informatik leds av institutionsstyrelsen. Dess uppdrag är att besluta om institutionens verksamhet och resursanvändning. Det finns tre olika arbetsutskott vilka bereder ärenden till institutionsstyrelsen.

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen bereder ärenden till institutionsstyrelsen avseende ekonomi, strategi, personal och administration. Utskottet fungerar även som en drivkraft för institutionens utveckling och ger stöd till prefekten i såväl strategiska som löpande ledningsfrågor.

Kontakt: Linda Öberg, administrativ chef

Grundutbildningskommittéen (GuKom)

GuKom bereder ärenden till institutionsstyrelsen avseende utbildning på grund- och avancerad nivå – såsom kursplaner, litteraturlistor, examinationsuppsättningar etc. GuKom fungerar också som en drivande kraft i kvalitetssäkring, utvärdering och utveckling av institutionens utbildningar och kurser.

Kontakt: Björn Svensson, studierektor för grundutbildningen 

Forsknings- och forskarutbildningskommittéen (FoKom)

FoKom bereder ärenden till institutionsstyrelsen avseende forskning och forskarutbildning. FoKom fungerar också som en drivande kraft i kvalitetssäkring, utvärdering och utveckling av institutionens forskning och forskarutbildning.

Kontakt: Christina Keller, studierektor för forskarutbildningen

Kontakta institutionsstyrelsen

Carla Böhme 
Sekreterare för styrelsen